Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

5.05.2006

Jihočeský kraj a místní akční skupina CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP pořádají v rámci projektu „Posílení absorbční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" (opatření 3.3 SROP) zajištění účasti jihočeských podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy se zájmem o obnovitelné zdroje energie na konferernci o obnovitelných zrojích energie, která se bude konat v Holandském městě Egmond aan Zee ve dnech 15. - 16. května 2006.
Konference zahrnuje i návštěvu:

  • pilotního projektu na bio-filtraci vrbami
  • testovacího pole pro velké větrné trubíny
  • místa využívajícího tepla z asfaltu
  • farmy s větrnou elektrárnou vč. diskuse s...
5.05.2006

V pátek 12.5. 2006 se v budově krajského úřadu uskuteční přednáška určená středním školám a vyšším ročníkům základních škol, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie. Přednáška je připravena formou zábavné power pointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu", kterou vytvořily studentky Vysoké školy evropských a regionálních studií a Pedagogické fakulty. Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. V rámci prezentace bude také představen vývoj evropské...

5.05.2006

Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko se zasadí o co nejrychlejší řešení možných problémů s dovozem odpadů. V dolnobavorském Landshutu se na tom v tomto týdnu dohodla pracovní skupina zástupců sousedících krajů, která se pravidelně zabývá společnými tématy z oblasti infrastruktury, životního prostředí a regionálního rozvoje. Operativní přenos informací ohledně vývozu a dovozu odpadů umožní zřízení telemostu, na kterém se obě strany dohodly. Mnohem těsnější spolupráci regionálních institucí si v budoucnu vyžádá i program Evropské unie Interreg. Zástupci Jihočeského kraje a Dolního Bavorska se proto shodli na potřebě vytvořit pro nadcházející programovacím období jednotné kontaktní a...

4.05.2006

V úterý 9.5. 2006 Europe Direct KÚ JK pořádá v budově krajského úřadu od 14:00 slavnostní odpoledne k 9. květnu - Dnu Evropy s vyhlášením výsledků a předáním cen ve výtvarné a literární soutěži. Soutěže se zúčastnilo celkem 5 základních škol, 1 základní umělecká škola a 3 střední školy. Výtvarná soutěž byla na téma „Když se řekne Evropa" a literární byla na téma „ Cítit se Evropanem, co pro to mohu udělat a jak mohu prospět". Předávání cen se zúčastní také 2 hosté z Evropské komise, z Generálního ředitelství pro Rozvojovou pomoc, Petr Halaxa a Martin Páv, kteří představí činnost EuropeAid a dopoledne budou diskutovat se studenty ve Strakonicích a...

3.05.2006


Oddělení řízení grantů a projektů Krajského úřadu pořádá 17.-18. května 2006 intenzivní seminář určený pro zájemce o finanční podporu z grantového schématu 3.2 SROP na podporu sociální integrace. Účastníci budou seznámeni s procesem tvorby projektu, způsobilými náklady, počítačovým programem ELZA a budou jim poskytnuty konzultace projektových záměrů. Pozvánka a přihláška ke stažení je v sekci Informace / Zajímavé akce.

2.05.2006

V sobotu 13. května se od 10 do 16.30 hodin uskuteční na hřišti Meteoru v Českých Budějovicích (v Rožnově) setkání 12 pěstounských rodin z Jihočeského kraje. Na programu bude kromě jiného také předvádění modelů aut a letadel. Bližší informace podá Mgr. Gabriela Veselá, tel. 386 720 642.

2.05.2006

Rozvoj turistického ruchu v oblasti Lipenska bude tématem kulatých stolů, které se z iniciativy jihočeského hejtmana Jana Zahradníka uskuteční v tomto týdnu.
Na zítřejší dopoledne pozval hejtman představitele fakult Jihočeské univerzity, Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a Ústavu fyzikální biologie, aby si vyslechl jejich názory na další postup Jihočeského kraje v zájmu rozvoje turistického ruchu v lipenské oblasti s cílem napomoci šumavskému regionu od vysoké nezaměstnanosti. Se stejným záměrem se jihočeský hejtman hodlá v pátek setkat se zástupce nevládních a neziskových organizací. Mezi pozvanými jsou například Hnutí Duha, Calla-sdružení pro...

27.04.2006


V zájmu uživatelů, vyhledávajících informace o možnostech získání finanční podpory pro realizaci svých projektů z prostředků Jihočeského kraje nebo z prostředků některého z fondů EU byly informace o grantech Jihočeského kraje a informace o Strukturálních fondech EU soustředěny do nové sekce webových stránek kraje - Granty, Fondy EU. Možnost volby této sekce má uživatel v horizontálním menu, které je trvale zobrazeno. Na přechodnou dobu budou zachovány i dosavadní rubriky na titulní stránce, kde bude uvedena informace o změnách na webu a uživatel bude přesměrován do nové sekce.
V nové sekci Granty, Fondy EU jsou programy, vyhlašované...

26.04.2006

Návrhem na uspořádání odtokových poměrů pod rybníkem Rožmberk na řece Lužnici, kterou ve formě petice občanů obce Lužnice obdržel Jihočeský kraj, se dnes zabývali krajští radní. Uvedený návrh opatření pro akumulaci povodňové vody na zhruba 100 hektarovém pozemku a zpoždění tak odtoku zadržené vody do Lužnice bude předán k posouzení zpracovatelům Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraj. Její přípravu zadal Jihočeskéhý kraj a měla by nejen zhodnotit stav ochrany před povodněmi a stanovit slabá místa, ale navrhnout i nutná opatření. Koncepce se stane i podkladem pro Plán oblasti povodí Horní a Dolní Vltavy a Plán oblasti povodí Dyje, které by měla schválit...

« Předchozí        Aktuální stránka: 491/510        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku