Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

28.07.2006

Až do odvolání prodloužil dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník požárně bezpečnostní omezení a opatření pro celé území Jihočeského kraje, které původně vyhlásil od 21. do 28. 7. Rozhodl tak na základě přetrvávajícího sucha, které zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Znamená to, že i nadále je zakázáno rozdělávat oheň v přírodním prostředí a spalovat hořlavé látky ve volném prostranství. To se týká například odpadů, suché trávy a plevele. Rovněž je zakázáno jakékoli pálení v lese. Dohled nad dodržováním omezení, stanovených rozhodnutím hejtmana, je v kompetenci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Při porušení tohoto zákazu hrozí fyzickým osobám pokuta podle zákona o...

27.07.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference se bude konat ve středu 2.8.2006, od 8.00 hodin v budově krajského úřadu v Presscentru KÚ JK.
Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 752/2006)
2. Návrh na volbu přísedícího krajského soudu (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 743/2006)
3. Příspěvek kraje OS Českého červeného kříže ČB (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 753/2006)
4. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 748/2006)
5. Doplnění člena Představenstva Nemocnice Tábor, a.s....

27.07.2006

Jihočeský hejtman Jan Zahradník vítá iniciativu senátora Jiřího Pospíšila, který nyní předložil Ústavnímu soudu ČR vlastní vyjádření na podporu návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení a přílohy zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních.
„Jihočeský senátor Pospíšil ve svém podrobném právním rozkladu vychází jednak ze samotné ústavy, která zaručuje územním samosprávným celkům právo na samosprávu, a dále i ze zákona o krajích, který jim ukládá pečovat o potřeby svých obyvatel. Plně se ztotožňuji s názorem, že ochrana zdraví a poskytování zdravotní péče je rovněž potřebou občanů tak, jak se ostatně praví v zákoně o obcích....

21.07.2006


Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů pořádá informační seminář pro žadatele o finanční podporu v rámci 5. kola výzvy k předkládání žádostí v rámci grantových schémat Jihočeského kraje SROP. Seminář se koná 26.7. 2006 od 10,00 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, kruhový sál Zastupitelstva kraje (č 2.010). Podrobný program najdete v pozvánce na seminář.

21.07.2006

Požárně bezpečnostní omezení a opatření vyhlásil dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník pro celé území Jihočeského kraje. Rozhodl tak na základě posouzení situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje v souvislosti s déletrvajícím suchem. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru z důvodů mimořádných klimatických podmínek trvá od 21.7. do 28. 7. 2006.
Stanovená omezení a opatření zakazují rozdělávání ohňů v přírodním prostředí a spalování hořlavých látek ve volném prostranství. To se týká například odpadů, suché trávy a plevele. Rovněž je zakázáno jakékoli pálení v lese. Při porušení tohoto zákazu hrozí fyzickým osobám pokuta podle...

20.07.2006

O zřízení dalších jedenácti hraničních přechodů s Rakouskem a Německem, které jsou předpokladem zpestření turistické nabídky na jihu Čech, hodlá usilovat Jihočeský kraj. Podle Rady kraje, která se rozvojem hraničních přechodů zabývala na svém posledním zasedání, by v sedmi případech mělo jít o otevření stávajících turistických stezek, které protínají státní hranici. Využívat by je tak mohli pěší, cyklisté, jezdci na koních, vozíčkáři a v zimním období i lyžaři. Další čtyři navrhované hraniční přechody by měly být na komunikacích silničních a železničních. Rada kraje, která vycházela z požadavků měst a obcí a jejich územních plánů, navrhuje rovněž rozšířit statut stávajícího...

17.07.2006

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje oznamuje, že dne 4. 7. 2006 bylo vyhlášeno MPSV ČR dotační řízení na rok 2007 pro poskytovatele sociálních služeb. Podrobné informace o výzvě, včetně potřebných metodických pokynů, dokumentů, příloh a programu XML Filler ke zpracování žádostí naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/2910.
Program podpory A - žádost o dotaci se podává v písemné i elektronické podobě příslušnému krajskému úřadu a současně vždy v kopii na e-mailovou adresu MPSV uvedenou ve výzvě, a to nejpozději do 31. srpna 2006. Program podpory...

13.07.2006

Držitele dvou stříbrných medailí z letošního mistrovství světa juniorů v kuželkách, českovelenického Zdeňka Dvořáka, přijal v pondělí 10. července hejtman Jan Zahradník. Úspěch mladého reprezentanta ocenil předáním Pamětní medaile Jihočeského kraje.

Dvaadvacetiletý hráč TJ Lokomotiva České Velenice získal stříbro v soutěži družstev (byl nejlepším hráčem českého družstva) a v soutěži dvojic. Probojoval se rovněž do finále jednotlivců, kde se stal osmým nejlepším juniorským hráčem světa.

„V Bolzanu se mi dařilo, škoda jen, že nebylo lepší umístění v jednotlivcích. Ale protože v kuželkářském sportu jsou junioři do třiadvaceti let, v případě nominování bych mohl...

13.07.2006

Vzájemná možná budoucí spolupráce Jihočeského kraje s některým z regionů Bosny a Hercegoviny byla tématem dnešního setkání hejtmana Jana Zahradníka a velvyslance Republiky Bosna a Hercegovina v České republice Ivana Orliče. Během hodinového rozhovoru se oba politici shodli na tom, že vzájemné kontakty by se měly začít odvíjet odspodu, tedy ne na úrovni politické, nýbrž na úrovni spolupráce subjektů ekonomických, kulturních, vzdělávacích či sportovních.
„Určitě vám časem nabídneme jeden z našich regionů, který by mohl s Jihočeským krajem spolupracovat. Spolupráce regionů v Evropě je hitem a my toto chceme co nejvíce podporovat," zdůraznil Ivan Orlič.
Podle...

« Předchozí        Aktuální stránka: 492/516        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku