Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

22.08.2006


Zastupitelé českých měst se zapojují do projektu přesídlování krajanů z Kazachstánu. Předběžný příslib obcí a měst je třeba konkretizovat. Radnice některých jihočeských měst zatím přemýšlejí nad zapojením se do projektu. Na setkání pracovníků odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra se zástupci místních samospráv a krajských úřadů se projednávaly aktuální otázky spojené s přesídlením skupiny českých krajanů a jejich rodinných příslušníků z Kazachstánu do České republiky v tomto roce. Více informací najdete pod záložkou Národnostní menšiny, azylanti, repatrianti,...

22.08.2006

Pět nominovaných míst na Cenu hejtmana Jihočeského kraje v rámci letošního krajského kola soutěže Vesnice roku si v pátek prohlédl Jan Zahradník spolu se členy odborné komise. Zatímco je již známo, že jihočeskou vesnicí roku 2006 se stane obec Jílovice na Českobudějovicku, stále není rozhodnuto, kdo obdrží cenu hejtmana.
„ Stávající kategorie soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se speciálně nezaměřují na péči obcí i jednotlivých subjektů o naše kulturní dědictví. Právě jihočeský venkov je přitom nesmírně bohatý na historicky cenné objekty a proto jsem se rozhodl udělovat cenu za úspěšný podnikatelský záměr v památkově hodnotných objektech a cenu za...

22.08.2006

Třídění odpadů a jejich recyklace jako základní priorita nakládání s opady je zakotveno v zákoně o odpadech a je i základním principem ve schváleném Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje. Pro praktickou podporu rozvoje třídění odpadů v obcích se Jihočeský kraj již druhý rok organizačně a finančně podílí ve spolupráci se společností EKO-KOM na pilotním projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jejich obalové složky na území Jihočeského kraje". Projekt zahrnuje informační kampaň, která byla zahájena v roce 2005 a navazovala na celostátní kampaň. Kampaň využívá všech dostupných mediálních prostředků s cílem oslovit...

21.08.2006

Všem dětem od 6 do 13 let nabízí Europe Direct KÚ JK ve spolupráci s Domem dětí a mládeže možnost zúčastnit se zábavného dopoledne s Evropskou unií.
Děti budou mít možnost zpříjemnit si předposlední prázdninový týden malováním na téma Kde jsem byl o prázdninách? Kam v Evropě bych chtěl/a jet? Dále mohou děti putovat na herním plánu Evropou při speciální hře, kterou připravila evropská informační střediska Europe Direct. Děti i jejich rodiče budou mít také možnost nahlédnout do pracovny hejtmana Jihočeského kraje a zjistit, kde získají informace o Evropské unii. To vše nabízí informační středisko Europe Direct zcela zadarmo. Všechny děti přivítáme v pátek 25.8. od 8:00 do...

17.08.2006

Hned druhý výstavní den na letošním 33. ročníku Země živitelky bude Dnem Jihočeského kraje. V pátek 25. srpna budou mít návštěvníci areálu českobudějovického výstaviště možnost setkat se se zástupci jihočeské samosprávy, dozvědět se o aktuálních plánech a perspektivách kraje i poznat blíže jihočeský folklór.
„Jihočeský kraj se představí na celostátní výstavě Země živitelka po čtvrté, neboť odstartování této tradice nám v roce 2002 zhatily povodně, kdy i českobudějovické výstaviště zaplavila rozvodněná Vltava. Chceme pokaždé nabídnout něco jiného a tak zatímco například vloni se náš kraj prezentoval spolu s partnery z Horního Rakouska, letošní Den Jihočeského kraje...

16.08.2006

Jihočeská centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Třeboňskou rozvojovou o.p.s. a Jihočeskou hospodářskou komorou, oblastní kanceláří Třeboň připravily pro turistickou sezónu 2006 pilotní projekt zavedení turistických slevových karet. Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu, podpora incomingu" podpořeného Jihočeským krajem z Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2005. Slevovou kartu, která držitele opravňuje k využití řady atraktivních slev, je možné zakoupit od 1. června 2006 ve vybraných turistických provozech na Třeboňsku. Více informací naleznete na ...

16.08.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí.

Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 785/2006)
2. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Silnice III/10579 Munice-Zahájí" pro SÚS Jihočeského kraje (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 835/2006)
3. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce propustku na silnici III/14410 u Obce Zálezly" pro SÚS Jihočeského kraje (Ing. arch. Schinko, mat. č. RK 836/2006)
4. Zadávací řízení...

15.08.2006

Třicáté narozeniny oslavil v tomto měsíci Martin Václavík z Chodova u Karlových varů. Stačilo málo a příležitost k oslavě byla zmařena. Osmý červencový den odpoledne totiž kdosi telefonicky oznámil Městské policii ve Strakonicích, že pod jezem u zimního stadionu se topí nějaký mladík. Hlídka, která dorazila na místo, okamžitě pochopila, že situace je vážná. Městský strážník Václav Půbal bez zaváhání skočil do vody a Martina Václavíka zachránil.
„Ocenit příkladný čin, díky kterému nebyl zmařen lidský život, je bezesporu na místě. Proto jsem se rozhodl udělit Václavu Půbalovi Pamětní medaili Jihočeského kraje. O otavském jezu ve Strakonicích je totiž známo, že má na...

14.08.2006

Na území Jihočeského kraje se nedaří plnit kvóty pro zajištění bydlení azylantů, které každým rokem stanovuje vláda v rámci Státního integračního programu. Zatímco v minulém roce zněl požadavek na vytvoření podmínek pro ubytování 12 osob a v letošním roce dokonce pro 15, jediná nabídka bytu přišla dosud z Tábora.
„Krajský úřad pravidelně informuje obce o možnosti získat státní dotaci na byty pro azylanty. Bytový fond obcí je však vzhledem k privatizaci stále menší, navíc možná státní dotace je pouze na neinvestiční účely. Problém je i podmínka, že takto vyčleněný byt musí zůstat po dobu pěti let pouze pro bydlení azylantů, takže pokud by došlo k jeho uvolnění v této...

« Předchozí        Aktuální stránka: 496/522        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku