Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

13.11.2006

V současné době je realizován systémový projekt MPSV ČR „Systém kvality v sociálních službách", jehož součástí je veřejná zakázka Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb. V rámci projektu jsou vzděláváni specializovaní odborníci - inspektoři kvality sociálních služeb (dále jen "inspektoři") a je tvořena metodika pro provádění inspekcí dle zákona o sociálních službách.V každém ze tří běhů vzdělávání, které se skládá z teoretické a praktické části, bude realizována praktická část u poskytovatelů sociálních služeb, a to v následujících krocích:
1. jednodenní šetření před školící inspekcí,
2. třídenní školící inspekce,
3. jednodenní...

13.11.2006

MPSV realizuje projekt „Vzdělávání v zavádění standardů kvality", jež je součástí rozsáhlého projektu „Systém kvality v sociálních službách". Standardy kvality služeb vyjadřují základní obecné nepřekročitelné minimum každé sociální služby. Během zavedení tzv. národních standardů kvality, některé organizace cítily nutnost vytvoření specifičtějších standardů vycházejících z obecných standardů, avšak zohledňující konkrétní zaměření organizace a strukturu organizace. Tyto druhové standardy tzv. definují svojí zvláštní odbornost. V souvislosti s daným tématem projektu bylo realizováno detailní zmapování a analýza současného stavu vzdělávání v zavádění standardů...

13.11.2006

27. listopadu 2006 od 14. 00 hodin se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, sál zastupitelstva, č. 2010 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice uskuteční veřejné projednání ROP NUTS II Jihozápad. Veřejné projednání je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti. Podrobnější informace a program najdete v pozvánce.

 

13.11.2006

Stavební řízení je výkonem státní správy. Znamená to, že ani starostové, ani hejtman nemohou z pozice své funkce do tohoto procesu vstupovat, natož jej jakýmkoli způsobem ovlivňovat. To se týkalo i kolaudačního rozhodnutí stavebních objektů souvisejících s 1. a 2. blokem jaderné elektrárny Temelín, který na konci minulého týdne vydal Krajský úřad Jihočeského kraje a jenž toto pondělí nabylo právní moci. Teprve ve chvíli, kdy občanská sdružení Jihočeské matky a V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín nejen podala k tomuto rozhodnutí odvolání, ale zároveň spustila mediální kampaň, v níž o silná slova a závažná obvinění na adresu krajských úředníků není nouze, nezbývá mi, než...

8.11.2006

Zpracováním námětů pro jednotlivá zastavení křížové cesty a jejich provedením malbou na plech se budou nyní zabývat studenti Střední umělecko průmyslové školy sv. Anežky české v Českém Krumlově. Jedná se o jeden z úkolů, který vyplynul z projektu Jihočeského kraje na revitalizaci 120 let staré křížové cesty vedoucí od kostela v Cetvinách k Mariánské kapli ve Farském lese. Jeho součástí bude i obnova kamenných zastavení kvalifikovanými restaurátory a zhotovení kovaných křížků, jehož se ujme Střední odborné učiliště technické a učiliště v Soběslavi. Předpokládané náklady na obnovu křížové cesty i následné vydání dvojjazyčných propagačních materiálů v celkové výši 300 tisíc korun...

8.11.2006

Krajský úřad Jihočeského kraje dnes obdržel od občanského sdružení Jihočeské matky a občanského sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárně Temelín odvolání proti kolaudačnímu rozhodnutí stavebních objektů souvisejících s 1. a 2. blokem jaderné elektrárny Temelín. Toto rozhodnutí vydal Krajský úřad Jihočeského kraje a doručil dne 3.11.2006 jedinému účastníku řízení, společnosti ČEZ, který se vzdal práva odvolání. Rozhodnutí tak nabylo právní moci v pondělí 6.11.2006.
Doručené odvolání, o jehož obsahu občanská sdružení zároveň informovala sdělovací prostředky, čítá více než 30 stran. Krajský úřad obsah tohoto podání nyní prostuduje. Do té doby se nelze k němu vyjadřovat.

 

6.11.2006

Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje Vás zve na dnešní vernisáž výstavy Deset nových pro Evropu, která se koná v 17:00 v DK Metropol a bude přístupná až do 26.11.2006.

Výstava „Deset nových pro Evropu" představuje pohled známých výtvarníků z nových členských států na vstup své země do EU, naděje, očekávání, ale i obavy své země před vstupem do Evropské unie. Lehkou převahu získali karikaturisté z Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska, ale i výtvarníci ze Slovinska, Malty či Kypru představili výborné práce. Jména jako Bartak, Smetec (který publikuje i na titulní stránce týdeníku Zeit), Januszewski, Jagodic, Szumowski jsou umělci s mezinárodním...

6.11.2006


Od listopadu tohoto roku mohou cizinci, kteří žijí v našem kraji, využít poradenských služeb. Služby zajišťuje Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) v rámci projektu „Mobilní služby pro imigranty" financovaného Evropskou unií. Informace v české, anglické, a ruské verzi. Více informací najdete v rubrice Národnostní menšiny, azylanti, repatrianti, cizinci.

1.11.2006


Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference k výsledkům jednání je ve středu 8.11. od 8:00 hodin v Presscentru KÚ JK.
Návrh programu :
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1022/2006), dodatečně
2. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2007 (PhDr. Stráský, mat. č. RK 1034/2006)
3. Pracovní program na léta 2006-2009 ve smyslu platné Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 1017/2006)
4. Dohoda o spolupráci na rozvoji...

« Předchozí        Aktuální stránka: 497/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku