Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

11.10.2006

Více než 4 miliony korun už Jihočeský kraj rozdělil obcím na pořízení územně plánovací dokumentace. Prostřednictvím průběžného grantového programu, který rada kraje schválila na počátku roku 2004, kraj každoročně přispívá těm jihočeským obcím, na které zánikem okresních úřadů přešla funkce pořizovatele územních a regulačních plánů a pro jejichž rozpočty jde o značnou finanční zátěž.
Za uplynulé tři roky kraj uzavřel smlouvy o poskytnutí dotace z tohoto grantu se 115 obcemi na téměř 7 milionů korun, z nichž necelá polovina bude vyplacena až po předložení závěrečné zprávy o pořízení územně plánovací dokumentace a jeho nákladech. Nyní hodnotící komise posoudila dalších 16...

10.10.2006


Přispět k iniciování výměny zdravotnických výkonů s cílem garantovat obyvatelstvu co možná nejlepší zdravotnickou péči, optimální využívání zdrojů jako například špičkových přístrojů nebo speciálních oddělení má za cíl projekt „Přeshraniční zdravotní péče mezi Dolními Rakousy a Jihočeským krajem", který je svým zaměřením pilotní. Pracovat na něm bude skupina složená z odborníků obou zainteresovaných stran a počítá se s tím, že projekt bude podán v začátku příštího roku v rámci evropského programu INTERREG.
„Jihočeský kraj má zájem o další spolupráci v oblasti zdravotnictví. A to i ve smyslu zpřístupnění speciálních oddělení jako onkologie nebo...

9.10.2006


Smlouvu o zřízení odloučeného pracoviště Fakultní strojní Západočeské univerzity v Plzni při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické v Českých Budějovicích, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, a smlouvu o uznávání výsledků studia na VOŠ a SPŠ automobilní a technické při studiu na Fakultě strojní ZU v Plzni podepsali dnes na krajském úřadu ředitel českobudějovické školy Jan Šindelář (na snímku vlevo) a děkan plzeňské fakulty Jan Horejc.
„Na odloučeném pracovišti bude zajištěna výuka studentů v kombinované formě bakalářského, případně navazujícího magisterského studia studijního programu strojní inženýrství, a to zejména v oboru...

9.10.2006

Jihočeský kraj se stejně jako většina z asi 230 regionů reprezentovaných svými zastoupeními v Bruselu zúčastní největší regionální akce roku, OPEN DAYS 2006.

Stálá kancelář Jihočeského kraje ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a evropské integrace připravila cestu čtyřicetičlenné delegace v čele s hejtmanem Janem Zahradníkem a členy Rady Jihočeského kraje Marií Hrdinovou, Františkem Štanglem, Jiřím Netíkem a Vladimírem Pavelkou.

Program cesty obsahuje seznámení s činností evropských institucí, semináře o strukturálních fondech pro období 2007-2013, seminář o public-private partnership, přednášku zástupců regionu Cornwall (UK) o tvorbě regionální ekonomické...

9.10.2006

Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.
Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 283/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 288/2006)
3. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 301/2006)
4. Účast na 3. Letní olympiádě pro děti České republiky 2007 (Ing. Bc. Hrdinová, č.t. 284/2006)
5. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení (Ing. Bc. Hrdinová,...

6.10.2006

Vybavit podnikatele, pracovníky veřejné správy, nestátní neziskové organizace i širokou veřejnost znalostmi, které jsou nezbytné pro zpracování projektů s ambicí na dotace z fondů EU, má za cíl série seminářů, které připravil Krajský úřad Jihočeského kraje. S názvem „Poskládejte si cestu k evropským penězům" odstartují 17. října v Soběslavi a potrvají až do května příštího roku. Během tohoto času se totiž sled školení, rozložený do 12 dnů, postupně uskuteční ve všech 17 jihočeských obcích III. typu.
Tématem odborných přednášek bude projektový management, evropské fondy pro regionální rozvoj, pro podporu venkova a sociální, dále FIFG, což je finanční nástroj EU...

6.10.2006

Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek přijede 9. října na oficiální návštěvu Jihočeského kraje. Předběžný program návštěvy:

11:00 příjezd k Jezdeckému klubu ve Slupenci, přechod na místo, kde budou vysazeny první stromky »Lesa Ekofilmu«

12:00 odjezd na pracovní oběd podávaný hejtmanem Jihočeského kraje v Hotelu Růže, Český Krumlov

13:30 procházka Českým Krumlovem

13:50 odjezd z Českého Krumlova do Nemocnice České Budějovice, a.s.

14:15 příjezd do Nemocnice České Budějovice, a.s.

15:30 odjezd z Nemocnice České Budějovice, a.s.

15:35 příjezd k pomníku Vojtěcha Lanny, Kanovnická ul. v Českých Budějovicích (předvolební...

6.10.2006

Obce, které od počátku léta žily v nejistotě, zda získají peníze na obovu škod, způsobených přívalovými dešti, už mohou rovněž žádat stát o finanční pomoc. Umožňuje jim to výzva č. 2 k předkládání žádostí o dotace z upraveného programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou", kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Podle této výzvy lze žádat o dotaci i v případech, kdy nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.
V Jihočeském kraji přibyly během přívalových dešťů ke škodám ve výši 94 milionů korun, které způsobily na obecním majetku letošní jarní povodně, další škody za 84 milionů korun. Obce tak musely...

6.10.2006

Blokádu hraničního přechodu Wullowitz, kterou na tuto neděli ohlásili rakouští odpůrci jaderné energie, vnímá jihočeský hejtman Jan Zahradník jako formu protestu, která neprospívá nastoleným přátelských vztahům mezi občany sousedících regionů.
„Jednotícím cílem dosavadní úspěšné spolupráce Jihočeského kraje a Horních Rakous je odstraňování všech bariér mezi našimi regiony a nastolování dialogu a spolupráce. Během předešlých jednání s hornorakouským hejtmanem Pühringerem jsme se shodovali na tom, že řešení otázek ohledně Temelína je v kompetenci našich vlád a že by nebylo účelné se touto problematikou jakkoli zabývat na regionální úrovni. Blokování otevřené hranice...

« Předchozí        Aktuální stránka: 499/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku