Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.06.2006

Další setkání pěstounských rodin Jihočeského kraje ve dnech 17.-18.6.2006 v Sedlici u Blatné, v Pilském mlýnu. Setkání se zúčastní 10 rodin se 40 dětmi.
Bližší informace podá: Mgr. Gabriela Veselá, sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 386 720 642.

12.06.2006


Výzva k předkládání námětů na zařazení grantových programů a projektů do Akčního plánu Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2007.
Rok 2007 je prvním rokem nového programovacího období Evropské unie a zároveň i prvním rokem naplňování nově připravovaného Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje. Zároveň končí realizace Programu rozvoje Jihočeského kraje pro období 2001- 2006.
Stejně jako v minulých letech bude i v tomto roce nový Program rozvoje Jihočeského kraje realizován formou grantových programů a projektů zařazených do Akčního plánu pro rok 2007.
Tvorba Akčního plánu bude probíhat na principu partnerství, za přispění a...

12.06.2006


Jednání se uskuteční od 10,00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou přístupná veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 185/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 184/2006)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 167/2006)
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů (RNDr. Zahradník, č.t. 195/2006)
5. Informace o podpisu Deklarace o společném postupu ve věci...

8.06.2006


V sobotu 10. června se od 15 hodin utkají na hřišti TJ Hluboká nad Vltavou fotbalová mužstva jihočeských a hornorakouských politiků. Jedná se o odvetné utkání za loňský rok, kdy Jihočeši po vítězství 2:1 v městečku St. Florian získali do držení putovní pohár předsedkyně hornorakouského zemského sněmu Angely Orthnerové.
V mužstvu domácích nebude stejně jako loni chybět hejtman Jan Zahradník, dále se na trávníků objeví také nově zvolení poslanci Poslanecké sněmovny Jan Bauer a Jaroslav Klein, krajští zastupitelé Jindřich Bláha, Vít Kavalír, Tomeš Vytiska, Josef Kaloš a Pavel Vondrys, doplnění o některé pracovníky krajského úřadu. Rakouská strana nahlásila do sestavy...

6.06.2006

Příprava regionálních operačních programů pro čerpání z fondů Evropské unie v nadcházejícím období bude tématem konference, kterou iniciovala Stálá kancelář Jihočeského kraje v Bruselu spolu se zastoupeními dalších pěti českých krajů. Konference se uskuteční pod záštitou Výboru regionů EU 19. června a o své zkušenosti se zde podělí představitelé Evropské komise, Evropského parlamentu a Výboru regionů s politiky a experty pro regionální rozvoj a evropské fondy.
„Decentralizace Kohezní politiky Evropské unie pro nadcházející období 2007-13 staví před české kraje nové příležitosti, ale také úkoly. Při přípravě na jejich naplnění považujeme za důležité mít šanci...

5.06.2006

V souvislosti s financováním obnovy bytového fondu poškozeného povodní a na základě dotazů občanů informujeme o pomoci Státního fondu rozvoje bydlení. Informace rozesílal krajský úřad prostřednictvím svých Informačních listů dne 12.dubna 2006 jednotlivým obcím v kraji. Jedná se o dotace obcím do „povodňových fondů obcí" na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi. Z prostředků budou obce poskytovat příspěvky jednotlivým vlastníkům, jejichž domy, byty nebo rodinné domy byly poškozeny povodní a příspěvky na úhradu části nákladů potřebných na opravy vad či poruchy staveb, které vznikly v důsledku povodní. Další pomocí je poskytnutí nízkoúročeného úvěru až do výše 150...

2.06.2006

Jihočeský kraj prodá budovu čp. 35 postavenou na stavební parcele KN č. 49 včetně všech součástí a příslušenství a včetně stavební parcely KN č. 49 o výměře 1180 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemkovou parcelu KN č. 290 o výměře 2122 m2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemkovou parcelu KN č. 291 o výměře 1275 m2, zahrada, pozemkovou parcelu KN č. 294/1 o výměře 2516 m2, trvalý travní porost, pozemkovou parcelu KN č. 294/2 o výměře 1200 m2, ostatní plocha, neplodná půda, pozemkovou parcelu KN č. 410 o výměře 522 m2, orná půda, pozemkovou parcelu KN č. 415/1 o výměře 744 m2, orná půda, pozemkovou parcelu KN č. 415/2 o výměře 633 m2, pozemkovou parcelu KN č. 416/1 o výměře 309...

2.06.2006


Fotbalová horečka stoupá, už jen necelý týden zbývá do zahájení mistrovství světa v Německu. Šampionát kromě zápasů přinese také řadu doprovodných akcí a díky tomu se na tomto fotbalovém svátku představí také Jihočeský kraj.
Více než jeden měsíc, od 6. června do 9. července, se totiž jako doprovodná akce mistrovství uskuteční na Olympiastadionu v Mnichově FanFest 2006, jehož součástí bude také oficiální expozice České republiky pod názvem CzechArena, kterou organizuje vládní agentura Czechtourism. A Jihočeský kraj využil této šance a bude se v bavorské metropoli na této akci prezentovat.
„Kromě propagačních materiálů, které si budou návštěvníci moci odnést...

1.06.2006

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo počátkem roku 2005 v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů, jehož prioritou je aktivní politika zaměstnanosti se zaměřením na její posílení při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. V rámci této výzvy byl úspěšný projekt „Speciální rekvalifikační kurz pro strážníky romské komunity a národnostních menšin". Výběrová komise citovaný projekt schválila a na jeho realizaci byly uvolněny finanční prostředky. Podrobné informace najdete na stránkách projektu.

« Předchozí        Aktuální stránka: 500/522        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku