Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

13.01.2006

Širokou škálu aktuálních možností jak trávit dovolenou a volný čas na jihu Čech budou letos poskytovat turistům cestovní kanceláře a infocentra. Umožní jim to inventarizace turistických atraktivit a služeb v cestovním ruchu, kterou nyní připravuje Jihočeská centrála cestovního ruchu. Jedná se o součást projektu, financovaného Jihočeským krajem částkou 700.000 Kč, jehož výstupem bude i Katalog produktů a služeb v tištěné i elektronické verzi.
„Chceme, aby výčet jihočeských turistických atraktivit a základních i doprovodných služeb pro turisty byl co nejkompletnější, a proto jsme se obrátili na jejich provozovatele, aby nám poskytli potřebné informace buď vyplněním...

11.01.2006


Dne 6.1.2006 se uskutečnilo již 18.zasedání Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Nejvýznamnějším bodem jednání bylo schválení výběru projektů 5. kola výzvy SROP. V Jihočeském a Plzeňském kraji bylo v tomto kole předloženo po jednom projektu, oba v opatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury. Doporučení k uzavření smlouvy o financování obdržely od Regionální rady oba tyto projekty - viz Souhrn projektů doporučených Regionální radou - 5.kolo.

11.01.2006


Vzhledem k hrozícímu nebezpečí pádu kamenů ze skalní stěny na vozovku bude od pátku 13. ledna od 19 hodin až do odvolání na silnici I/39 v Českém Krumlově uzavřena pro veškerou dopravu pravá polovina vozovky ve směru od Českých Budějovic. Na základě podnětu odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově rozhodl o povolení uzavírky jako příslušný silniční správní úřad Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Podle rozhodnutí silničního správního úřadu bude uzavřen úsek od kruhové křižovatky „U Trojice" ke křižovatce se silnicí II/157 (most u Poráků). „Důvodem částečné uzavírky je neodkladné...

10.01.2006

tisková konference k výsledkům jednání pro zástupce sdělovacích prostředků se bude konat ve středu 11.1. 2006 od 8:00 hod v Presscentru KÚ JK, budova U Zimního stadionu 1952/2, (vedle jednacího sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje).

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Stanovení náhrady za ušlý výdělek zastupitele (RNDr. Zahradník)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/142 Volyně-Čepřovice-Bavorov-hranice okresu Prachatice" (Ing. arch. Schinko)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/13531 Košice - Planá nad Lužnicí" pro...

9.01.2006

V pondělí 9.1.2006 pořádá evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje besedu s poslancem Evropského parlamentu Jaroslavem Zvěřinou a hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem. Hlavním tématem besedy bude „Evropská unie bez Smlouvy o Ústavě pro Evropu". Setkání se koná na krajském úřadě ve 14:00. Na besedu jsou zváni všichni zájemci o problematiku Evropské unie, zvláště také učitelé středních a vysokých škol, žáci a studenti.
Aktuální témata diskuse jsou např. nový rozpočet EU na léta 2007 - 2013, lednové schvalování směrnice o službách či cílech a plánech rakouského předsednictví včetně dalšího rozšiřování EU o Bulharsko a...

6.01.2006

S finančním přispěním Evropské unie budou opraveny silnice III/12217 v jihočeské Bechyni a III/ 18036 v Dobřanech na území Plzeňského kraje. Rozhodla o tom Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad na svém dnešním zasedání v Českých Budějovicích. Projekty Jihočeského kraje a Správy a údržby silnic Starý Plzenec byly jedinými, které se ucházely o podporu ze strukturálních fondů EU na rozvoj regionální dopravní infrastruktury v rámci 5. kola výzvy Společného regionálního programu.
Rada se shodla na tom, že na opravu bechyňské silnice připadne z toho programu 27, 6 milionů korun a na rekonstrukci silnice u Dobřan téměř 7 milionů korun. Vzhledem k tomu, že ke...

6.01.2006

Rok 2006 je posledním rokem etapy naplňování cílů, priorit a opatření Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje jako střednědobého strategického dokumentu schváleného Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 27.11.2001 na období do roku 2006. Stejně jako v minulých letech bude i v tomto roce jeho realizace uskutečňována formou grantových programů a projektů zařazených do Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2006. Na webových stránkách je celý dokument dostupný v rubrice Koncepční materiály/Akční plán Programu rozvoje kraje na rok 2006.

6.01.2006

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se rozhodla vyjít vstříc všem zájemcům o Globální granty a připravila pro ně nabídku bezplatných osobních konzultací s pracovníky nadace přímo v regionech. Hlavním cílem těchto konzultací je pomoci žadatelům připravit kvalitní projekty a zároveň ušetřit čas a peníze, které by byly nezbytné pro podobné konzultace konané v Praze. Ve spolupráci NROS s Jihočeským krajem vypsal konzultaci v Českých Budějovicích v termínu dne 16. ledna 2006 od 10:00 hod. Konzultace v regionech proběhnou pouze na základě zájmu žadatelů. V případě nedostatečného počtu přihlášených si NROS vyhrazuje právo konzultaci přesunout do Prahy. Informace o případném...

6.01.2006

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci si vás dovoluje pozvat na Veřejnou prezentaci návrhu Národního rozvojového plánu České republiky 2007 - 2013. Prezentace se koná pondělí 16. ledna 2006 od 15.00 hodin na adrese Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (v prostorách Arcibiskupského semináře). Prezentace je určena široké veřejnosti. Z kapacitních důvodů je však nutné se předem zaregistrovat. Podrobný program a možnosti registrace najdete v rubrice Informace/Zajímavé akce .

« Předchozí        Aktuální stránka: 501/507        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku