Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

3.08.2006

Poměrně složitá dopravní situace se očekává od počátku příštího týdne v Plané nad Lužnicí a tak řidiči by se pokud možno měli vyhnout cestě přes město. Od 7. srpna totiž bude v celém průtahu obcí částečná uzavírka silnice I/3, kterou si vyžádala nutná oprava povrchu vozovky. Práce na komunikaci budou prováděny vždy v jednom dopravním pruhu a omezený provoz vozidel tu budou řídit náležitě poučení pracovníci. Světelné signalizační zařízení lze totiž použít jen při snížené intenzitě provozu, tedy převážně ve večerních a ranních hodinách.
V jednom dni, předpokládá se, že v pátek 11.8. v době pokládky vrchní vrstvy, nebudou moci vozidla nad 7,5 tuny odbočovat ze silnice I/3 v...

2.08.2006

Rada Jihočeského kraje na svém úterním jednání odvolala na návrh ředitele krajského úřadu Mgr. Pavla Zemana z funkce vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Učinila tam v souladu se zákonem o krajích, podle kterého rada kraje jmenuje a odvolává vedoucí odborů krajského úřadu, a v souladu se zákonem o úřednících územních správních celků.
Důvodem odvolání se stala ta skutečnost, že Pavel Zeman se mimo výkon pracovní činnosti dopustil jednání, které Policie ČR klasifikovala jako trestné činy zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a poškozování věřitele, pro které byl obžalován a zatím zřejmě nepravomocně odsouzen soudem prvního stupně, což podle mínění rady...

2.08.2006

Areál Domova sv. Anežky v Čihovicích u Týna nad Vltavou se stal v prvém srpnovém dni místem výjezdního zasedání Rady Jihočeského kraje. Radní si v přestávce jednání prohlédli zdejší centrum sociálních služeb pro lidi s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postiženým a duševním onemocněním, které vzniklo díky několikaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týna nad Vltavou, u jehož zrodu stál i nynější krajský radní Jiří Netík.
Sociální tématikou se krajská rada zabývala i během svého jednání. Jednak vyhlásila grantový program na podporu odstraňování bariér v ústavní sociální péči a dále i výběrový program na předfinancování projektů, které uspějí v rámci 5. výzvy...

28.07.2006

Až do odvolání prodloužil dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník požárně bezpečnostní omezení a opatření pro celé území Jihočeského kraje, které původně vyhlásil od 21. do 28. 7. Rozhodl tak na základě přetrvávajícího sucha, které zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Znamená to, že i nadále je zakázáno rozdělávat oheň v přírodním prostředí a spalovat hořlavé látky ve volném prostranství. To se týká například odpadů, suché trávy a plevele. Rovněž je zakázáno jakékoli pálení v lese. Dohled nad dodržováním omezení, stanovených rozhodnutím hejtmana, je v kompetenci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Při porušení tohoto zákazu hrozí fyzickým osobám pokuta podle zákona o...

27.07.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Tisková konference se bude konat ve středu 2.8.2006, od 8.00 hodin v budově krajského úřadu v Presscentru KÚ JK.
Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 752/2006)
2. Návrh na volbu přísedícího krajského soudu (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 743/2006)
3. Příspěvek kraje OS Českého červeného kříže ČB (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 753/2006)
4. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník, mat. č. RK 748/2006)
5. Doplnění člena Představenstva Nemocnice Tábor, a.s....

27.07.2006

Jihočeský hejtman Jan Zahradník vítá iniciativu senátora Jiřího Pospíšila, který nyní předložil Ústavnímu soudu ČR vlastní vyjádření na podporu návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení a přílohy zákona č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních.
„Jihočeský senátor Pospíšil ve svém podrobném právním rozkladu vychází jednak ze samotné ústavy, která zaručuje územním samosprávným celkům právo na samosprávu, a dále i ze zákona o krajích, který jim ukládá pečovat o potřeby svých obyvatel. Plně se ztotožňuji s názorem, že ochrana zdraví a poskytování zdravotní péče je rovněž potřebou občanů tak, jak se ostatně praví v zákoně o obcích....

21.07.2006


Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení řízení grantů a projektů pořádá informační seminář pro žadatele o finanční podporu v rámci 5. kola výzvy k předkládání žádostí v rámci grantových schémat Jihočeského kraje SROP. Seminář se koná 26.7. 2006 od 10,00 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, kruhový sál Zastupitelstva kraje (č 2.010). Podrobný program najdete v pozvánce na seminář.

21.07.2006

Požárně bezpečnostní omezení a opatření vyhlásil dnes jihočeský hejtman Jan Zahradník pro celé území Jihočeského kraje. Rozhodl tak na základě posouzení situace ve vývoji četnosti událostí evidovaných Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje v souvislosti s déletrvajícím suchem. Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru z důvodů mimořádných klimatických podmínek trvá od 21.7. do 28. 7. 2006.
Stanovená omezení a opatření zakazují rozdělávání ohňů v přírodním prostředí a spalování hořlavých látek ve volném prostranství. To se týká například odpadů, suché trávy a plevele. Rovněž je zakázáno jakékoli pálení v lese. Při porušení tohoto zákazu hrozí fyzickým osobám pokuta podle...

20.07.2006

O zřízení dalších jedenácti hraničních přechodů s Rakouskem a Německem, které jsou předpokladem zpestření turistické nabídky na jihu Čech, hodlá usilovat Jihočeský kraj. Podle Rady kraje, která se rozvojem hraničních přechodů zabývala na svém posledním zasedání, by v sedmi případech mělo jít o otevření stávajících turistických stezek, které protínají státní hranici. Využívat by je tak mohli pěší, cyklisté, jezdci na koních, vozíčkáři a v zimním období i lyžaři. Další čtyři navrhované hraniční přechody by měly být na komunikacích silničních a železničních. Rada kraje, která vycházela z požadavků měst a obcí a jejich územních plánů, navrhuje rovněž rozšířit statut stávajícího...

« Předchozí        Aktuální stránka: 504/528        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku