Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.04.2006

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10,00 hodin. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 66/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 55/2006)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 65/2006)
4. Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Okresní nemocnice Strakonice (MUDr. Pavelka, č.t. 106/2006)
5. Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Okresní nemocnice Strakonice (MUDr. Pavelka,...

14.04.2006


Ve dnech 10. - 13. dubna se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskutečnila výstava k projektu ELLA (Elbe-Labe-Preventivní opatření k ochraně před povodněmi prostřednictvím nadnárodního územního plánování). Jde o mezinárodní projekt, do kterého jsou zapojeni projektoví partneři pěti zemí střední Evropy, a to Německo, Česká republika, Polsko, Rakousko a Maďarsko. Jihočeský kraj je jedním ze sedmi krajů zapojených do projektu na české straně, mimo jiné pořízením pilotního projektu na úrovni územně plánovacího podkladu. Více informací naleznete na www.ella-interreg.org. Součástí výstavy byl ve středu 12....

14.04.2006

Aktuální situací na jihočeských řekách a potocích se dnes opětovně zabýval Krizový štáb kraje. Podle hydrometeorologů dnešní srážky v kombinaci s tajícím sněhem sice způsobí ještě vzestup na horních tocích, avšak maximálně nad 1. stupeň povodňové aktivity s následným poklesem. Přechodný vzestup očekává i Lužnici, kde stále setrvává 2. stupeň povodňové aktivity, čímž se tolik očekávaný pokles vodní hladiny ještě oddálí. Přehradní nádrže Lipno a Římov mají vyrovnaný přítok i odtok, pouze Husinecká přehrada se ještě naplňuje 2 kubíky za vteřinu, avšak není nutné se obávat nějakých problémů. Pozornost Hasičského záchranného sboru se soustřeďuje především na odčerpávání zatopených...

14.04.2006

Již dvanáctý případ uhynulé labutě s prokázaným virem H5, nalezené na toku řeky v Českých Budějovicích, nerozšířil stávající ochranná pásma na území Jihočeského kraje, pouze prodloužil platnost mimořádných veterinárních opatření. Konstatovala to Bezpečnostní rada kraje, kterou na dnešek svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník. Podle informace Františka Kouby, ředitele Krajské veterinární správy, začíná však přibývat upozornění občanů na nedodržování nutných omezení v drobných chovech drůbeže. Přesné mapy pásem ochrany a dozoru včetně seznamů obcí, kde je nutné respektovat veterinární pokyny, jsou veřejnosti k dispozici i na GIS serveru internetových stránek Jihočeského kraje na...

14.04.2006

Jihočeskému kraji nehrozí, že budou na jeho území umístěny obří podzemní zásobníky na plyn. Vyplývá to z dopisu ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana, ve kterém na žádost jihočeského hejtmana Jana Zahradníka vysvětluje, že sdělovací prostředky uvedly před časem chybnou informaci. „ S údivem jsem se dočetl v Hospodářských novinách, že v Jihočeském kraji se chystá výstavba podzemních zásobníků na plyn, a protože se občas stává, že některé vládní plány se dostávají do regionů se značným zpožděním, požádal jsem ministra Urbana o podrobnější informace. Naštěstí došlo tentokrát jen k omylu, takže mohu občany našeho kraje ujistit, že nic takového nehrozí," řekl Jan...

12.04.2006

Studenti šesti českobudějovických gymnázií se stanou prvními účastníky projektu „Rozhlasové hry živě", který připravil Český rozhlas a odstartuje v úterý 18. dubna v Českých Budějovicích pod záštitou jihočeského hejtmana Jana Zahradníka. Smyslem projektu je nabídnout studentům středních škol možnost živého poslechu vybrané rozhlasové hry a besedu s jejími tvůrci přímo v prostorách rozhlasového studia. „Český rozhlas má ve svém archivu řadu skvostů slovesné tvorby, které mohou být zajímavým doplňkem i oživením vyučování zejména na gymnáziích. Nápad Českého rozhlasu pozvat studenty přímo do svých studií a přiblížit jim tak nejen vlastní tvůrčí proces, ale i...

12.04.2006


Sedmnáctého června se na Slovensku uskuteční volby do Národní rady SR. Jednou ze základních změn, týkajících se občanů Slovenské republiky v zahraničí, je možnost korespondenčního hlasování prostřednictvím pošty. Jak napsal v dopise, ve kterém žádá hejtmana Jana Zahradníka o pomoc a spolupráci při zabezpečení informovanosti slovenských občanů žijících v Jihočeském kraji, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Ladislav Ballek, tuto formu hlasování mohou využít občané SR, kteří:
1. nemají trvalý pobyt na území Slovenské republiky nebo
2. mají trvalý pobyt na území Slovenské republiky a v době voleb se budou zdržovat mimo území SR.

Vzhledem k tomu, že také na...

7.04.2006

Stav na jihočeských tocích i rybnících se pomalu uklidňuje, 3. stupeň povodňové aktivity přetrvává už jen na Lužnici v Bechyni a očekává se během víkendu jeho ukončení. Jak vyplynulo z dnešního odpoledního jednání Krajského krizového štábu, uspokojivá situace je již na přehradních nádržích Lipno a Římov, jejichž hladiny jsou opět v zásobním prostoru, postupně se daří vyprazdňovat i Husineckou přehradu. Vzhledem k tomu, že meteorologická předpověď je rovněž příznivá, Krajský krizový štáb rozhodl, že během nadcházejícího víkendu už není nutné držet nepřetržitou informační službu pro veřejnost, takže mimořádná telefonní linka 800 100 450 již nebude v provozu. Nyní nastal čas pro...

7.04.2006

Osmý případ výskytu ptačí chřipky byl dnes potvrzen v Jihočeském kraji. Jedná se o nález zahynulé labutě u i obce Mirochov na rybníku Velká Černá na Třeboňsku, 5 km od rakouských hranic. Bezpečnostní rada kraje, kterou v této souvislosti svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník, byla seznámena s mimořádnými veterinárními opatřeními v dalších pásmech ochrany a dozoru, v nichž je 21 jihočeských obcí. Tentokrát však okruh dozoru zasahuje i za do rakouského uzemí, což si vyžádá spolupráci s rakouskými partnery v oblasti veterinární. Nutné proškolení starostů dotčených obcí připravila Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj už na zítřejší den. Uskuteční se v Chlumu u Třeboně od...

« Předchozí        Aktuální stránka: 505/522        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku