Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

18.01.2006

Jihočeská centrála cestovního ruchu pořádá dne 26. ledna 2006 seminář na téma „Mediální podpora domácího cestovního ruchu v České republice". Cílem semináře, který se bude konat na Krajském úřadu Jihočeského kraje v sále zastupitelstva od 11:00 do 13:30 hodin je představení stejnojmenného projektu, financovaného z prostředků Evropské unie, jehož nositelem je agentura CzechTourism a jehož obsahem je podpora reklamy v celostátním tisku, v rozhlase, na internetu a propagační akce ve velkých městech. Cílem reklamy je pak ukázat zdejším občanům příležitosti k dovolené a k relaxaci v České republice. Účast na semináři je potřeba potvrdit na e-mailovou adresu ...

18.01.2006


Tři učitelé, Marian Jungwirt (ZŠ Mistra J. Husa Husinec), Marcela Fenclová (ZŠ J. Hradec V) a Hana Rambousová (Gymnázium Písek) budou první týden v březnu reprezentovat Jihočeský kraj a zároveň usilovat o postup do finále 13. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý Ámos", které se bude konat v Praze 24. března. Rozhodlo o tom dnešní regionální kolo, které s Klubem Domino a Dětskou tiskovou agenturou spolupořádal i odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu. Regionálního kola, jež se v historii ankety konalo stejně jako v ostatních krajích vůbec poprvé, se zúčastnilo celkem šest učitelů a o jejich obhajobu se postarali zástupci...

17.01.2006

II. pracovní setkání provozovatelů jihočeských stanic turistiky na koni a garantů jihočeských jezdeckých stezek se koná ve středu 18.ledna 2006 od 16,30 hodin v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, Č. Budějovice, U Zimního stadionu 2 v zasedacím sále zastupitelstva.
Program:

  • Vystoupení zástupce Jihočeského kraje a hostů z ČR I ze zahraničí
  • Projednání kodexu chování na stezkách
  • Vystoupení zástupce KČT
  • Občerstvení
  • Výměna praktických zkušeností z práce na stezkách
  • Film

V rámci setkání proběhne soutěž o nejhezčí "koňskou" pohlednici. Další podrobnosti včetně pokynů pro účastníky...

17.01.2006

Jednání se uskuteční od 10:00 hodin v jednacím sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 5/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 6/2006)
3. Prezentace doporučení dalšího postupu ve věci využití VVP Boletice (RNDr. Zahradník, č.t. 9/2006)
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 10/2006)
5. Informace o jednání RRSJ NUTS II Jihozápad a schválení financování projektů...

17.01.2006


Dne 16.1.2006 byla Jihočeským krajem vyhlášena 2.výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání). Toto grantové schéma přispívá k vytvoření a využití fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání, odpovídajícího potřebám znalostní společnosti. Výzva je vyhlašována na 2 ze 3 programů podpory GS, které vycházejí ze specifických cílů tohoto opatření, uvedených jako třetí, čtvrtý a pátý specifický cíl v Dodatku OP RLZ. Žádosti je možné podávat od 16.1.2006 do 10.3.2006 do 12,00. Oprávněnými...

16.01.2006

Jihočeský hejtman Jan Zahradník se obrátil na vládu, aby se urychleně ujala řešení závažné situace, která nastala v Českém Krumlově po nedávném uvolnění několika skalních bloků a jejich pádu na zdejší silnici.I. třídy. Učinil tak prostřednictvím dopisu, který předal do rukou premiéra Jiřího Paroubka na jeho pátečním jednání s hejtmany krajů. Hrozící nebezpečí pádu kamenů ze skalní stěny na vozovku se 13. ledna stalo důvodem pro uzavření pravé poloviny silnice I/39 v Českém Krumlově, a to pro veškerou dopravu až do odvolání.
„Dosavadní jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, v jehož správě je tato státní komunikace, zatím nevedla ke kýženému cíli. Považuji proto za...

16.01.2006

Anketa o nejoblíbenějšího učitele, která pod názvem Zlatý Ámos vstupuje již do 13. ročníku, bude mít letos poprvé i regionální kola. V Jihočeském kraji bude o postup do celostátního klání usilovat celkem 6 nominovaných učitelů. O jejich obhajobu se postarají zástupci žáků, kteří své pedagogy navrhli. Na jejich vtipu i originalitě, s kterou své pedagogy představí, bude záležet výběr dvou kandidátů do celorepublikového semifinále. Jihočeské kolo ankety, které s Klubem Domino a Dětskou tiskovou agenturou tentokrát spolupořádá i odbor školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, se uskuteční ve středu 18. ledna v druhé budově KÚ v ulici Boženy Němcové. Slavnostního vyhlášení...

16.01.2006


Celkem sedm týmů (omluvila se Střední policejní škola Holešov) se zúčastnilo prvního ročníku volejbalového turnaje „O pohár hejtmana Jihočeského kraje a ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje", který se dnes uskutečnil v českobudějovické sportovní hale. Krajský úřad tak tímto turnajem přispěl do „seriálu" volejbalových klání a z role hosta na jiných turnajích se tentokráte „položil" do role pořadatele.
Systémem každý s každým tak družstva odehrála úctyhodný počet 21 zápasů a z celkového vítězství se nakonec radovali hráči Budějovického Budvaru.
Konečné pořadí: 1. Budějovický Budvar, 2. Krajský úřad Jihočeského kraje, 3....

13.01.2006

Širokou škálu aktuálních možností jak trávit dovolenou a volný čas na jihu Čech budou letos poskytovat turistům cestovní kanceláře a infocentra. Umožní jim to inventarizace turistických atraktivit a služeb v cestovním ruchu, kterou nyní připravuje Jihočeská centrála cestovního ruchu. Jedná se o součást projektu, financovaného Jihočeským krajem částkou 700.000 Kč, jehož výstupem bude i Katalog produktů a služeb v tištěné i elektronické verzi.
„Chceme, aby výčet jihočeských turistických atraktivit a základních i doprovodných služeb pro turisty byl co nejkompletnější, a proto jsme se obrátili na jejich provozovatele, aby nám poskytli potřebné informace buď vyplněním...

« Předchozí        Aktuální stránka: 505/512        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku