Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.05.2006

V sobotu 13. května se od 10 do 16.30 hodin uskuteční na hřišti Meteoru v Českých Budějovicích (v Rožnově) setkání 12 pěstounských rodin z Jihočeského kraje. Na programu bude kromě jiného také předvádění modelů aut a letadel. Bližší informace podá Mgr. Gabriela Veselá, tel. 386 720 642.

2.05.2006

Rozvoj turistického ruchu v oblasti Lipenska bude tématem kulatých stolů, které se z iniciativy jihočeského hejtmana Jana Zahradníka uskuteční v tomto týdnu.
Na zítřejší dopoledne pozval hejtman představitele fakult Jihočeské univerzity, Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a Ústavu fyzikální biologie, aby si vyslechl jejich názory na další postup Jihočeského kraje v zájmu rozvoje turistického ruchu v lipenské oblasti s cílem napomoci šumavskému regionu od vysoké nezaměstnanosti. Se stejným záměrem se jihočeský hejtman hodlá v pátek setkat se zástupce nevládních a neziskových organizací. Mezi pozvanými jsou například Hnutí Duha, Calla-sdružení pro...

27.04.2006


V zájmu uživatelů, vyhledávajících informace o možnostech získání finanční podpory pro realizaci svých projektů z prostředků Jihočeského kraje nebo z prostředků některého z fondů EU byly informace o grantech Jihočeského kraje a informace o Strukturálních fondech EU soustředěny do nové sekce webových stránek kraje - Granty, Fondy EU. Možnost volby této sekce má uživatel v horizontálním menu, které je trvale zobrazeno. Na přechodnou dobu budou zachovány i dosavadní rubriky na titulní stránce, kde bude uvedena informace o změnách na webu a uživatel bude přesměrován do nové sekce.
V nové sekci Granty, Fondy EU jsou programy, vyhlašované...

26.04.2006

Návrhem na uspořádání odtokových poměrů pod rybníkem Rožmberk na řece Lužnici, kterou ve formě petice občanů obce Lužnice obdržel Jihočeský kraj, se dnes zabývali krajští radní. Uvedený návrh opatření pro akumulaci povodňové vody na zhruba 100 hektarovém pozemku a zpoždění tak odtoku zadržené vody do Lužnice bude předán k posouzení zpracovatelům Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraj. Její přípravu zadal Jihočeskéhý kraj a měla by nejen zhodnotit stav ochrany před povodněmi a stanovit slabá místa, ale navrhnout i nutná opatření. Koncepce se stane i podkladem pro Plán oblasti povodí Horní a Dolní Vltavy a Plán oblasti povodí Dyje, které by měla schválit...

26.04.2006

Jihočeští krajští zastupitelé podpořili na svém dnešním jednání nedávné rozhodnutí ministra životního prostředí Libora Ambrozka, kterým zastavil veškeré správní kroky na rozšíření bezzásahových zón v Národního parku Šumava. Zastupitelé Jihočeského kraje požadují, aby Ministerstvo životního prostředí nevyhlašovalo změny v zónaci NPŠ a důsledně respektovalo platný plán péče do té doby, než bude ukončeno jednání o celkové vizi parku. V souladu se stanoviskem šumavských starostů jsou krajští zastupitelé proti vytváření pracovní skupiny, která by měla ve správním řízení vymezovat bezzásahová území bez ohledu na zónaci parku.
„Usilujeme o to, aby se vleklé spory mezi...

25.04.2006

Odhad nákladů na obnovu majetku po letošních povodních činí na území Jihočeského kraje 752 422 tisíc Kč. Z celkového počtu 623 jihočeských obcí jich bylo povodněmi postiženo 178. Vyplývá to z výsledku odhadu nákladů, který Krajský úřad Jihočeského kraje urychlil pro nadcházející rozhodování vlády o státní pomoci. Na Táborsku, Jindřichohradecku a v povodí Lužnice totiž stále trvá stav nebezpečí, vyhlášený hejtmanem do 28. dubna, což podle zákona umožňuje uzavřít odhad nákladů na obnovu území do 7 dnů po ukončení stavu nebezpečí, tedy do 5. května. Znamená to, že může ještě dojít k dodatečnému nahlašování škod, avšak předpokládá se, že k zásadním změnám v celkovém odhadu by již...

24.04.2006

Vltava je užívaná vodní cesta - aspoň tak praví zákon o vnitrozemské plavbě. Platilo to v dobách našich dědů a pradědů, kdy po Vltavě pluly vory i lodě a dávaly tak této krásné řece neopakovatelné kouzlo. V dobách komunismu byly postaveny přehrady Vltavské kaskády a dnes si již Vltavu bez Lipna, Orlíka nebo Slap neumíme představit. Na jedno však komunističtí stavitelé zapomněli. Na některých přehradách, jako například na Orlíku nebo na Slapech nepostavili plavební zařízení, umožňující plavbu větších lodí, a tak litera platného zákona není stále naplněna.
Projekt dokončení Vltavské vodní cesty patří k projektům, kterým Jihočeský kraj přikládá velkou důležitost. Jistě, v...

21.04.2006

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, na základě § 60 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Tento přehled bude po dobu zveřejňování aktualizován denně vždy v 10.00 hodin. Přehled je dostupný v sekci Krajský úřad, rubrika Odbor školství, mládeže a tělovýchovy /Přijímací řízení pro školní rok 2006/2007.

20.04.2006

Projekt je realizován v ramci programu evropské územní spolupráce Rakousko česka republika 2007 až 2013, který je spolufinancován z evropského fondu pro regionální rozvoj.

« Předchozí        Aktuální stránka: 506/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku