Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

6.04.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Vzhledem k tomu, že v místnosti Presscentra zasedá v těchto dnech Krizový štáb kraje, tisková konference k výsledkům jednání Rady Jihočeského kraje se uskuteční ve středu 12.4. od 8:00 hodin v kanceláři tiskového oddělení č. 4018.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník)
3. Dotace vydavatelství Starý most na vydání prezentační publikace Jihočeský kraj z nebe (RNDr. Zahradník)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení...

6.04.2006

Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník se stal zpravodajem stanoviska Výboru regionů k dokumentu „Střednědobé vyhodnocení Bílé knihy o Evropské dopravní politice". Komise COTER (pro politiku teritoriální soudržnosti) Výboru regionů jednomyslně podpořila hejtmana Jana Zahradníka v jeho kandidatuře na post zpravodaje stanoviska Výboru regionů k návrhu Evropské komise na tzv. Střednědobé vyhodnocení Bílé knihy o Evropské dopravní politice (Mid-term review of the White Paper on European Transport policy). Stávající znění tohoto textu, který je programovým dokumentem EU stanovujícím priority a trendy vývoje evropské dopravy, bylo schváleno v roce 2001 a definuje cíle,...

5.04.2006

Krizový štáb Jihočeského kraje na svém úterním zasedání konstatoval, že povodňová situace se na území kraje postupně uklidňuje, přetrvávají však problémy na dolním toku Lužnice, jejíž hladina klesá velmi pomalu. S ohledem na předpokládaný vývoj počasí je však možné, že se na počátku příštího týdne dostaví druhá povodňová vlna, která by však neměla již dosahovat takové síly, jako první. Vodohospodáři prováděli manipulace na přehradních nádržích Lipno a Římov tak, aby připravili potřebný prostor. Jen v Husinecké přehradě ještě přetrvává přeliv, avšak dá se očekávat, že i zde začne v nadcházejících dnech hlesat. Poměrně uspokojivý stav je již i na rybnících třeboňské soustavy. V...

5.04.2006

Státní správa není připravena uvést do praxe schválenou novelu zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb. Na tuto skutečnost nyní upozornil ministra dopravy Milana Šimonovského ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Jan Stráský s tím, že pokud nedojde v co nejkratší době k nápravě, nebude možné podle novely zákona od 1. července postupovat. „Tajemníci obcí s rozšířenou působností na poslední poradě s vedením našeho krajského úřadu poukazovali na nejasnosti v personálním, materiálním i finančním zabezpečení novely zákona. Podle samotného ministerstva dopravy bude k zajištění nových agend potřeba 1,75 tabulkového místa na 15 000 obyvatel správního obvodu, což na území...

5.04.2006

Projekt ELLA iniciativy INTERREG IIIB CADSES „Elbe-Labe - Preventivní opatření k ochraně před povodněmi prostřednictvím nadnárodního územního plánování". Projekt ELLA (Elbe - Labe), je zaměřen na Preventivní opatření k ochraně před povodněmi pomocí nástrojů přeshraničního územního plánování. Je zpracováván v rámci Interreg III B. Jde o mezinárodní projekt do kterého jsou zapojeni projektoví partneři pěti zemí střední Evropy : Německo, Česká republika, Polsko, Rakousko a Maďarsko. Jihočeský kraj je pak jedním ze sedmi krajů zapojených do projektu na české straně, mimo jiné, pořízením pilotního projektu na úrovni územně plánovacího podkladu. Více...

4.04.2006

Nezbytnou součástí pomoci občanům, postiženým nynějšími povodněmi, by podle jihočeského hejtmana Jana Zahradníka mělo být i mimořádné snížené tarifů za odběr elektřiny. „S ohledem na poměrně příznivou meteorologickou předpověď je zřejmé, že obyvatelé našeho kraje se již brzy začnou vypořádávat s následky, které povodně zanechaly na jejich majetku. Pro co možná nejrychlejší likvidaci následků budou muset využívat různé elektrické přístroje, což například v případě vysoušečů znamená podstatné navýšení odběru elektřiny," řekl Jan Zahradník. Z tohoto důvodu se dnes jihočeský hejtman obrátil na Lorenze Pronneta, místopředsedu společnosti E.ON České republiky a.s., s...

4.04.2006

Letošní jaro nám připravilo další nelehkou zkoušku v podobě povodní. Přitom právě voda neodmyslitelně patří k jižním Čechám. Jen při pohledu na mapu našeho kraje můžeme spatřit množství modrých ploch, znázorňujících naše krásné řeky a rybníky. O tom, že ale umí také pěkně pohrozit, jsme se přesvědčili v roce 2002 a opětovně v těchto dnech. Vážná hrozba se nevyhnula ani třeboňské rybniční soustavě, která je už více než čtyři sta let ozdobou našeho kraje. Geniální stavitel rybníků Jakub Krčín zde s citem pro krajinu přeměnil bažinatou a nehostinnou zemi na malebnou soustavu rybníků, která navíc po staletí dává i hospodářský užitek. Je tak možná jedinou, skutečně funkční technickou...

4.04.2006

Více než 40 milionů korun z fondů Evropské unie získá 17 jihočeských projektů zaměřených na rozvoj přeshraniční spolupráce. Při jejich celkových nákladech ve výši 60 milionů korun je tak EU podpoří ze dvou třetin. Rozhodli o tom řídící výbory programů INTERREG IIIA mezi Českou republikou, Rakouskem a Bavorskem.
Dotace z EU pro 13 jihočeských projektů z programu INTERREG IIIA Česká Republika - Rakousko přesáhne 37 milionů Kč. Největší částku, přes 11 milionů korun, obdrží projekt obce Lipno nad Vltavou na výstavbu cyklostezky směrem do Frymburku. Jihočeský kraj získá 9 milionů korun na přeshraniční systém značení turistických cílů, jehož součástí bude i vydání map pro...

3.04.2006

Meteorologická předpověď pro Jihočeský kraj je na nadcházející dny poměrně příznivá, většina řek mírně klesá. Tak by se dal charakterizovat současný povodňový stav na jihu Čech, o kterém dnes dopoledne jednal Krajský krizový štáb.Podle hydrologického výhledu by v průběhu týdne měly hladiny řek dále klesat s kolísáním, na Lužnici se očekává pokles nejpomalejší, zejména na dolním toku stále v rámci 3. stupně povodňové aktivity. V přehradní nádrži Lipno je přes 80 milionů kubíků volného prostoru, takže vodohospodáři s ohledem na povodňový stav na Vltavské kaskádě budou i nadále vypouštět jen 10 kubíků za sekundu. Příznivá situace je i v nádrži Římov, kde se už podařilo navýšit...

« Předchozí        Aktuální stránka: 506/522        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku