Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

18.04.2006

Přípravy na celoevropské setkání turistů z členských organizací Evropské asociace turistických klubů, které pod názvem EURORANDO 2006 proběhnou v Jihočeském kraji od 2. do 10. září 2006, pokročily do závěrečné fáze. Slavnostní zahájení akce EURORANDO 2006 se uskuteční v neděli 3. 9. od 15:00 hod. na nádvoří českobudějovické radnice, jeho vyvrcholením bude sled programů v pátek 8. 9. a v sobotu 9. 9. rovněž v Českých Budějovicích.

Pro účastníky setkání je již stanoveno 30 tras polodenních pochodů, rozložených prakticky do všech částí Jihočeského kraje. V současné době probíhá výběr průvodců a k nim přiřazených tlumočníků do němčiny, francouzštiny a angličtiny z řad studentů...

18.04.2006

V pátek 21.4. 2006 se v budově krajského úřadu uskuteční přednáška určená středním školám a vyšším ročníkům základních škol, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie. Přednáška je připravena formou zábavné power pointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu", kterou vytvořily studentky Vysoké školy evropských a regionálních studií. Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. V prezentaci bude také představen vývoj evropské integrace a základní...

14.04.2006

Jednání se uskuteční v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro od 10,00 hodin. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Návrh programu:
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 66/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 55/2006)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 65/2006)
4. Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Okresní nemocnice Strakonice (MUDr. Pavelka, č.t. 106/2006)
5. Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Okresní nemocnice Strakonice (MUDr. Pavelka,...

14.04.2006


Ve dnech 10. - 13. dubna se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje uskutečnila výstava k projektu ELLA (Elbe-Labe-Preventivní opatření k ochraně před povodněmi prostřednictvím nadnárodního územního plánování). Jde o mezinárodní projekt, do kterého jsou zapojeni projektoví partneři pěti zemí střední Evropy, a to Německo, Česká republika, Polsko, Rakousko a Maďarsko. Jihočeský kraj je jedním ze sedmi krajů zapojených do projektu na české straně, mimo jiné pořízením pilotního projektu na úrovni územně plánovacího podkladu. Více informací naleznete na www.ella-interreg.org. Součástí výstavy byl ve středu 12....

14.04.2006

Aktuální situací na jihočeských řekách a potocích se dnes opětovně zabýval Krizový štáb kraje. Podle hydrometeorologů dnešní srážky v kombinaci s tajícím sněhem sice způsobí ještě vzestup na horních tocích, avšak maximálně nad 1. stupeň povodňové aktivity s následným poklesem. Přechodný vzestup očekává i Lužnici, kde stále setrvává 2. stupeň povodňové aktivity, čímž se tolik očekávaný pokles vodní hladiny ještě oddálí. Přehradní nádrže Lipno a Římov mají vyrovnaný přítok i odtok, pouze Husinecká přehrada se ještě naplňuje 2 kubíky za vteřinu, avšak není nutné se obávat nějakých problémů. Pozornost Hasičského záchranného sboru se soustřeďuje především na odčerpávání zatopených...

14.04.2006

Již dvanáctý případ uhynulé labutě s prokázaným virem H5, nalezené na toku řeky v Českých Budějovicích, nerozšířil stávající ochranná pásma na území Jihočeského kraje, pouze prodloužil platnost mimořádných veterinárních opatření. Konstatovala to Bezpečnostní rada kraje, kterou na dnešek svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník. Podle informace Františka Kouby, ředitele Krajské veterinární správy, začíná však přibývat upozornění občanů na nedodržování nutných omezení v drobných chovech drůbeže. Přesné mapy pásem ochrany a dozoru včetně seznamů obcí, kde je nutné respektovat veterinární pokyny, jsou veřejnosti k dispozici i na GIS serveru internetových stránek Jihočeského kraje na...

14.04.2006

Jihočeskému kraji nehrozí, že budou na jeho území umístěny obří podzemní zásobníky na plyn. Vyplývá to z dopisu ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana, ve kterém na žádost jihočeského hejtmana Jana Zahradníka vysvětluje, že sdělovací prostředky uvedly před časem chybnou informaci. „ S údivem jsem se dočetl v Hospodářských novinách, že v Jihočeském kraji se chystá výstavba podzemních zásobníků na plyn, a protože se občas stává, že některé vládní plány se dostávají do regionů se značným zpožděním, požádal jsem ministra Urbana o podrobnější informace. Naštěstí došlo tentokrát jen k omylu, takže mohu občany našeho kraje ujistit, že nic takového nehrozí," řekl Jan...

12.04.2006

Studenti šesti českobudějovických gymnázií se stanou prvními účastníky projektu „Rozhlasové hry živě", který připravil Český rozhlas a odstartuje v úterý 18. dubna v Českých Budějovicích pod záštitou jihočeského hejtmana Jana Zahradníka. Smyslem projektu je nabídnout studentům středních škol možnost živého poslechu vybrané rozhlasové hry a besedu s jejími tvůrci přímo v prostorách rozhlasového studia. „Český rozhlas má ve svém archivu řadu skvostů slovesné tvorby, které mohou být zajímavým doplňkem i oživením vyučování zejména na gymnáziích. Nápad Českého rozhlasu pozvat studenty přímo do svých studií a přiblížit jim tak nejen vlastní tvůrčí proces, ale i...

12.04.2006


Sedmnáctého června se na Slovensku uskuteční volby do Národní rady SR. Jednou ze základních změn, týkajících se občanů Slovenské republiky v zahraničí, je možnost korespondenčního hlasování prostřednictvím pošty. Jak napsal v dopise, ve kterém žádá hejtmana Jana Zahradníka o pomoc a spolupráci při zabezpečení informovanosti slovenských občanů žijících v Jihočeském kraji, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Ladislav Ballek, tuto formu hlasování mohou využít občané SR, kteří:
1. nemají trvalý pobyt na území Slovenské republiky nebo
2. mají trvalý pobyt na území Slovenské republiky a v době voleb se budou zdržovat mimo území SR.

Vzhledem k tomu, že také na...

« Předchozí        Aktuální stránka: 507/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku