Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

14.04.2006

Jihočeskému kraji nehrozí, že budou na jeho území umístěny obří podzemní zásobníky na plyn. Vyplývá to z dopisu ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana, ve kterém na žádost jihočeského hejtmana Jana Zahradníka vysvětluje, že sdělovací prostředky uvedly před časem chybnou informaci. „ S údivem jsem se dočetl v Hospodářských novinách, že v Jihočeském kraji se chystá výstavba podzemních zásobníků na plyn, a protože se občas stává, že některé vládní plány se dostávají do regionů se značným zpožděním, požádal jsem ministra Urbana o podrobnější informace. Naštěstí došlo tentokrát jen k omylu, takže mohu občany našeho kraje ujistit, že nic takového nehrozí," řekl Jan...

12.04.2006

Studenti šesti českobudějovických gymnázií se stanou prvními účastníky projektu „Rozhlasové hry živě", který připravil Český rozhlas a odstartuje v úterý 18. dubna v Českých Budějovicích pod záštitou jihočeského hejtmana Jana Zahradníka. Smyslem projektu je nabídnout studentům středních škol možnost živého poslechu vybrané rozhlasové hry a besedu s jejími tvůrci přímo v prostorách rozhlasového studia. „Český rozhlas má ve svém archivu řadu skvostů slovesné tvorby, které mohou být zajímavým doplňkem i oživením vyučování zejména na gymnáziích. Nápad Českého rozhlasu pozvat studenty přímo do svých studií a přiblížit jim tak nejen vlastní tvůrčí proces, ale i...

12.04.2006


Sedmnáctého června se na Slovensku uskuteční volby do Národní rady SR. Jednou ze základních změn, týkajících se občanů Slovenské republiky v zahraničí, je možnost korespondenčního hlasování prostřednictvím pošty. Jak napsal v dopise, ve kterém žádá hejtmana Jana Zahradníka o pomoc a spolupráci při zabezpečení informovanosti slovenských občanů žijících v Jihočeském kraji, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Ladislav Ballek, tuto formu hlasování mohou využít občané SR, kteří:
1. nemají trvalý pobyt na území Slovenské republiky nebo
2. mají trvalý pobyt na území Slovenské republiky a v době voleb se budou zdržovat mimo území SR.

Vzhledem k tomu, že také na...

7.04.2006

Stav na jihočeských tocích i rybnících se pomalu uklidňuje, 3. stupeň povodňové aktivity přetrvává už jen na Lužnici v Bechyni a očekává se během víkendu jeho ukončení. Jak vyplynulo z dnešního odpoledního jednání Krajského krizového štábu, uspokojivá situace je již na přehradních nádržích Lipno a Římov, jejichž hladiny jsou opět v zásobním prostoru, postupně se daří vyprazdňovat i Husineckou přehradu. Vzhledem k tomu, že meteorologická předpověď je rovněž příznivá, Krajský krizový štáb rozhodl, že během nadcházejícího víkendu už není nutné držet nepřetržitou informační službu pro veřejnost, takže mimořádná telefonní linka 800 100 450 již nebude v provozu. Nyní nastal čas pro...

7.04.2006

Osmý případ výskytu ptačí chřipky byl dnes potvrzen v Jihočeském kraji. Jedná se o nález zahynulé labutě u i obce Mirochov na rybníku Velká Černá na Třeboňsku, 5 km od rakouských hranic. Bezpečnostní rada kraje, kterou v této souvislosti svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník, byla seznámena s mimořádnými veterinárními opatřeními v dalších pásmech ochrany a dozoru, v nichž je 21 jihočeských obcí. Tentokrát však okruh dozoru zasahuje i za do rakouského uzemí, což si vyžádá spolupráci s rakouskými partnery v oblasti veterinární. Nutné proškolení starostů dotčených obcí připravila Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj už na zítřejší den. Uskuteční se v Chlumu u Třeboně od...

6.04.2006

Jednání se koná v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Vzhledem k tomu, že v místnosti Presscentra zasedá v těchto dnech Krizový štáb kraje, tisková konference k výsledkům jednání Rady Jihočeského kraje se uskuteční ve středu 12.4. od 8:00 hodin v kanceláři tiskového oddělení č. 4018.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (RNDr. Zahradník)
3. Dotace vydavatelství Starý most na vydání prezentační publikace Jihočeský kraj z nebe (RNDr. Zahradník)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení...

6.04.2006

Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník se stal zpravodajem stanoviska Výboru regionů k dokumentu „Střednědobé vyhodnocení Bílé knihy o Evropské dopravní politice". Komise COTER (pro politiku teritoriální soudržnosti) Výboru regionů jednomyslně podpořila hejtmana Jana Zahradníka v jeho kandidatuře na post zpravodaje stanoviska Výboru regionů k návrhu Evropské komise na tzv. Střednědobé vyhodnocení Bílé knihy o Evropské dopravní politice (Mid-term review of the White Paper on European Transport policy). Stávající znění tohoto textu, který je programovým dokumentem EU stanovujícím priority a trendy vývoje evropské dopravy, bylo schváleno v roce 2001 a definuje cíle,...

5.04.2006

Krizový štáb Jihočeského kraje na svém úterním zasedání konstatoval, že povodňová situace se na území kraje postupně uklidňuje, přetrvávají však problémy na dolním toku Lužnice, jejíž hladina klesá velmi pomalu. S ohledem na předpokládaný vývoj počasí je však možné, že se na počátku příštího týdne dostaví druhá povodňová vlna, která by však neměla již dosahovat takové síly, jako první. Vodohospodáři prováděli manipulace na přehradních nádržích Lipno a Římov tak, aby připravili potřebný prostor. Jen v Husinecké přehradě ještě přetrvává přeliv, avšak dá se očekávat, že i zde začne v nadcházejících dnech hlesat. Poměrně uspokojivý stav je již i na rybnících třeboňské soustavy. V...

5.04.2006

Státní správa není připravena uvést do praxe schválenou novelu zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb. Na tuto skutečnost nyní upozornil ministra dopravy Milana Šimonovského ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje Jan Stráský s tím, že pokud nedojde v co nejkratší době k nápravě, nebude možné podle novely zákona od 1. července postupovat. „Tajemníci obcí s rozšířenou působností na poslední poradě s vedením našeho krajského úřadu poukazovali na nejasnosti v personálním, materiálním i finančním zabezpečení novely zákona. Podle samotného ministerstva dopravy bude k zajištění nových agend potřeba 1,75 tabulkového místa na 15 000 obyvatel správního obvodu, což na území...

« Předchozí        Aktuální stránka: 508/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku