Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.03.2006

Tisková konference k výsledkům jednání pro zástupce sdělovacích prostředků se bude konat ve středu 29.3. 2006 od 8:00 hod v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje, budova U Zimního stadionu 1952/2, (vedle jednacího sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje).

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Dotace nakladatelství Baset na vydání reprezentační publikace Novohradské Hory - příroda, historie, život (RNDr. Zahradník)
3. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Silnice II/157 průtah Borovany - 2. stavba" (Ing. arch. Schinko)
4. Doporučení komise pro...

20.03.2006

Reagovat na klesající demografický vývoj snížením počtu středních škol a školských zařízení a zároveň rozšířit nabídku nástavbového studia a center pro celoživotní vzdělávání, to je základní strategie Jihočeského kraje pro následující tři roky.
„S ohledem na snižující se počet dětí je Jihočeský kraj nucen postupně snižovat kapacitní nabídku zřizovaných škol na cílových 120, avšak budeme trvat na zachování oborové struktury. Nepředpokládáme tedy vznik nových škol a pokud nastane potřeba zavedení nového oboru, nahradí takový, jehož absolventi mají největší problémy s uplatněním na trhu práce. Chceme podporovat rozvoj oborů se zaměřením především na strojírenství,...

17.03.2006

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje zpracoval dva materiály v souladu s § 9 a § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Plné znění dokumentů je veřejnosti k dispozici na stránkách kraje v rubrice Koncepční materiály.
Oba dokumenty prošly před vlastním projednáváním v orgánech kraje též připomínkovým řízením na MŠMT ČR a dne 7.3.2006 je Zastupitelstvo kraje usneseními č. 20/2006/ZK a č. 21/2006/ZK schválilo.
Jedná se o "Dlouhodobý záměr...

17.03.2006

Ve čtvrtek 23.3. 2006 se v budově krajského úřadu uskuteční první přednáška určená především středním školám, která má za cíl seznámit studenty nejen se zajímavým městem, kde sídlí instituce Evropské unie, ale i se základní problematikou Evropské unie. Přednáška je připravena formou zábavné power pointové prezentace s názvem „Euroturistou v Bruselu", kterou vytvořily studentky Vysoké školy evropských a regionálních studií. Studenti se prostřednictvím fotografií seznámí s Belgií a Bruselem a jejich specifiky, ale také s jednotlivými institucemi Evropské unie a jejich fungováním. Pro opravdové zájemce je možné v prezentaci představit také vývoj evropské integrace a...

17.03.2006

U příležitosti zítřejšího zahájení Výstavy 3 zemí v německém Pasově se uskuteční i zasedání představenstva Společnosti tří zemí, které nyní předsedá jihočeský hejtman Jan Zahradník. „Od pádu železné opony se otevřela lavina příležitostí pro vzájemnou spolupráci mezi sousedícími regiony a nadcházející výstava i poslání Společnosti tří zemí jsou toho příkladem. Spojuje nás vize postupného propojení našich tří příhraničních regionů v rámci podmínek EU a optimální využití jejich potenciálu ve všech oblastech. Mezi ty nejdůležitější oblasti patří z pohledu Jihočeského kraje vytvoření dopravní přeshraniční infrastruktury a prohlubování kooperace hospodářské i v cestovním ruchu....

15.03.2006


Celkem 12,8 milionu korun je k dispozici zájemcům v osmi grantových programech (GP), jejichž vyhlášení schválili na svém včerejším jednání krajští radní. Jedná se o následující grantové programy, přičemž uzávěrka žádostí je u všech 12. dubna.
GP Rekonstrukce a obnova vybavení dětských dopravních hřišť - k dispozici je částka 500 tisíc korun a záměrem je podílet se na rekonstrukci a obnově vybavení minimálně čtyř stávajících dopravních hřišť tak, aby mohly sloužit v plné míře požadavkům na dopravní výchovu cyklistů-začátečníků.
GP Vybavení florbalových hřišť - k dispozici je 300 tisíc korun a záměrem toho grantového programu je podílet se na vybavení minimálně tří...

10.03.2006

Tisková konference k výsledkům jednání pro zástupce sdělovacích prostředků se bude konat ve středu 15.3. 2006 od 8:00 hod v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje, budova U Zimního stadionu 1952/2, (vedle jednacího sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje).

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Silnice II/164 Hospříz - Lomy - Kunžak" (Ing. arch. Schinko)
3. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Silnice II/155 Mladošovice - Vrcov - Římov" (Ing. arch. Schinko)
4....

10.03.2006

K prohlášení Ekologického právního servisu ze dne 9.3.2005, zveřejněném prostřednictvím Press servis - Tisková služba neziskových organizací, zveřejňuje Krajský úřad Jihočeského kraje toto vyjádření:

Návrh „Smlouvy o sdružení „Chlum-centrum zimních sportů" revitalizace vojenského újezdu Boletice" mezi Jihočeským krajem a Lipno Servis s.r.o., schválený Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 14.10.2003 a upravený dne 10.2.2004, byl předložen k posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek a odboru veřejná podpora téhož úřadu. Smlouva dosud nenabyla právní...

10.03.2006

Přestože vloni se oproti předcházejícímu roku snížil počet stížností, s nimiž se občané obrátili na Jihočeský kraj a jeho krajský úřad, zvýšil se počet těch, které byly hodnoceny jako oprávněné. Zatímco v roce 2004 kontrolní oddělení zaevidovalo 401 stížnosti, z nichž 68 bylo zcela či částečně oprávněných, vloni přišlo na kraj sice jen 354 stížností, avšak 78 úřad řešil jako částečně či zcela oprávněné.
„Tak jako v předešlých letech, i vloni se největší počet stížností občanů týkal nečinnosti a nedostatků v práci stavebních úřadů pověřených obcí. Nárůst nastal i v počtu jejich oprávněnosti, a tak ve 36 případech úřad vydal na základě zjištěných nedostatků pokyny k...

« Předchozí        Aktuální stránka: 511/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku