Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

10.03.2006


I v letošním roce se Jihočeský kraj připojil k celosvětové akci s názvem Vlajka pro Tibet. Dnes v 8.30 hodin vyvěsil jihočeský hejtman Jan Zahradník před hlavní českobudějovickou budovou krajského úřadu tibetskou vlajku jako symbol solidarity se zemí, kde jsou porušována lidská práva.
„Vyvěšením tibetské vlajky si připomínáme 10. březen jako den krvavě potlačeného povstání Tibeťanů ve Lhase. Skutečnost, že je tomu již 47 roků, po které jsou tomuto statečnému národu odpírána lidská práva, nás i přes vzdálenost, jež nás dělí, nesmí nechávat lhostejnými. Ostatně také naše zem má z dob komunistického režimu cennou zkušenost, jak povzbuzující jsou projevy solidarity...

10.03.2006

Téměř tři miliony korun uvolnil Jihočeský kraj ze svého rozpočtu na odbahnění rybníka Malý Hrbovský, který je ve správě Školního rybářství Protivín. K výjimečné dotaci ho přiměla ta skutečnost, že 11 hektarový rybník zůstane letos bez vody, což je mimořádná příležitost pro jeho částečné odbahnění. Vypuštění rybníka si vyžádaly nutná výměna odtokového potrubí a vybudování nové manipulovatelné výpusti, které byly poškozeny při povodních v roce 2002. Součástí rekonstrukce Malého Hrbovského bude i oprava kádiště a sjezdu do rybníka.
Jihočeský kraj je nucen zaplatit odbahnění rybníka, přestože ostatní rybářství k tomuto účelu čerpají finance ze státních dotací i z prostředků...

8.03.2006


O možné slovinsko-české spolupráci při vzniku Eurokoridoru sever-jih spolu dnes kromě jiného hovořili jihočeský hejtman Jan Zahradník a slovinský velvyslanec v ČR Drago Mirošič během přátelského setkání na krajském úřadu, kam velvyslanec zavítal u příležitosti ukončení jeho diplomatické mise v ČR. Jak Drago Mirošič zdůraznil, železnice je pro Slovinsko strategický dopravní prvek a jako důkaz zmínil rychlík Praha-Ljublaň „Jože Plečnik", který jezdí i přes Jihočeský kraj a podle jeho slov se velmi dobře osvědčuje. Hejtman Jan Zahradník velvyslance informoval o výsledcích svého jednání o jihočeských dopravních projektech s viceprezidentem Evropské komise Jacquesem...

7.03.2006

O rozdělení dalších 50 milionů korun pro subjekty, které poskytují sociální služby, rozhodli dnes zastupitelé Jihočeského kraje na svém zasedání.
V rámci Programu podpory sociálních služeb, poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni pro seniory a osoby se zdravotním postižením, který kraj vyhlásil na rok 2006, došlo celkem 92 žádostí.
Rada kraje, v jejíž kompetenci je rozhodovat o dotacích do 200 tisíc korun už v únoru schválila přidělení finančních prostředků 29 nestátním neziskovým subjektům poskytující sociální služby na území Jihočeského kraje v celkové výši 2 144 000,- Kč. Dalším 60 organizacím schválilo Zastupitelstvo na svém dnešním...

7.03.2006

I v letošním roce se Jihočeský kraj připojí k celosvětové akci s názvem Vlajka pro Tibet. V pátek 10. března v 8:30 hodin vyvěsí jihočeský hejtman Jan Zahradník před hlavní českobudějovickou budovou krajského úřadu tibetskou vlajku jako symbol solidarity se zemí, kde jsou porušována lidská práva.
„Vyvěšením tibetské vlajky si chceme připomenout 10. březen jako den krvavě potlačeného povstání Tibeťanů ve Lhase. Skutečnost, že je tomu již 47 roků, po které jsou tomuto statečnému národu odpírána lidská práva, nás i přes vzdálenost, jež nás dělí, nesmí nechávat lhostejnými. Ostatně také naše zem má z dob komunistického režimu cennou zkušenost, jak povzbuzující jsou...

6.03.2006

V pátek 3. března proběhlo v Jihlavě zasedání Rady Asociace krajů. Spolu s hejtmany 11 krajů se jej zúčastnili Dana Bérová, ministryně pro informatiku, Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj a František Formánek, náměstek ministra kultury.

Rada AKČR jednala o přípravě Regionálních operačních programů pro plánovací období 2007-2013, která se dostává do finálního stádia. V procentuálním rozdělení by kraje měly dostat 12% prostředků vyčleněných v rámci fondů EU pro Českou republiku. „Pokládáme tuto částkou za nepřijatelnou. Například v Polsku mají regiony podíl 20%. Dovedeme si představit, že by podíl krajů posílil z prostředků fondu na rozvoj lidských zdrojů, který...

3.03.2006


Dosavadní spolupráce regionálního trojúhelníku Jihočeský kraj-Horní Rakousy-Dolní Bavorsko by mělo nejpozději do roku 2013 vyústit ve vznik jednoho silného euroregionu, který by dělal vlastní velké projekty a sám by si spravoval finanční prostředky, které by získal z fondů Evropské unie. Tuto myšlenku představil během své dvoudenní návštěvy krajského úřadu poslanec Evropského parlamentu Manfred Weber, člen výboru pro regionální rozvoj EP za Dolní Bavorsko.
„Nejde o to, vytvořit nový stát, o oddělení se od národních států. Šlo by o vytvoření správní jednotky, která by byla soběstačná v získávání peněz Bruselu. Já přináším impuls, další aktivita musí vzejít přímo...

2.03.2006

Návrh usnesení Bezpečnostní rady státu k informaci o připravenosti České republiky na řešení problematiky ptačí chřipky vzala dnes na vědomí Bezpečnostní rada Jihočeského kraje, jejíž mimořádné zasedání svolal jihočeský hejtman Jan Zahradník.
Bezpečnostní rada kraje se zabývala i stavem připravenosti pro případ zjištění a potvrzení výskytu ptačí chřipky na území kraje. Konstatovala, že jednotlivé složky integrovaného záchranného systému i ostatní dotčené instituce přijaly preventivní opatření a mají v rámci svých kompetencí jasně stanovené postupy pro likvidaci ohniska nákazy, zamezení jejího šíření a odstraňování následků.
Krajský úřad v součinnosti s Krajskou...

27.02.2006

Letos byly opět uděleny TTG Travel Awards, ceny, které jsou oceněním nejlepších subjektů v cestovním ruchu za uplynulý rok. V loňském roce se zcela změnil systém volby, která proběhla poprvé dvoukolově. V první etapě byly uveřejněny nominace TTG Travel Awards v 17 kategoriích. Novinkou letošního hlasování bylo zavedení tzv. divoké karty, po jedné v každé kategorii, takže nominace byly doplněny i návrhy čtenářů. Do celkového výčtu přibyly i dvě další kategorie - Nejlepší hotel a Nejlepší webové stránky v oblasti cestovního ruchu -, do nichž své kandidáty nominovali pouze čtenáři. Druhou etapou letošních TTG Travel Awards bylo vlastní hlasování, které probíhalo od 3. do 31. ledna...

« Předchozí        Aktuální stránka: 512/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku