Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

17.01.2006

II. pracovní setkání provozovatelů jihočeských stanic turistiky na koni a garantů jihočeských jezdeckých stezek se koná ve středu 18.ledna 2006 od 16,30 hodin v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, Č. Budějovice, U Zimního stadionu 2 v zasedacím sále zastupitelstva.
Program:

  • Vystoupení zástupce Jihočeského kraje a hostů z ČR I ze zahraničí
  • Projednání kodexu chování na stezkách
  • Vystoupení zástupce KČT
  • Občerstvení
  • Výměna praktických zkušeností z práce na stezkách
  • Film

V rámci setkání proběhne soutěž o nejhezčí "koňskou" pohlednici. Další podrobnosti včetně pokynů pro účastníky...

17.01.2006

Jednání se uskuteční od 10:00 hodin v jednacím sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 5/2006)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 6/2006)
3. Prezentace doporučení dalšího postupu ve věci využití VVP Boletice (RNDr. Zahradník, č.t. 9/2006)
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 10/2006)
5. Informace o jednání RRSJ NUTS II Jihozápad a schválení financování projektů...

17.01.2006


Dne 16.1.2006 byla Jihočeským krajem vyhlášena 2.výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání). Toto grantové schéma přispívá k vytvoření a využití fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání, odpovídajícího potřebám znalostní společnosti. Výzva je vyhlašována na 2 ze 3 programů podpory GS, které vycházejí ze specifických cílů tohoto opatření, uvedených jako třetí, čtvrtý a pátý specifický cíl v Dodatku OP RLZ. Žádosti je možné podávat od 16.1.2006 do 10.3.2006 do 12,00. Oprávněnými...

16.01.2006

Jihočeský hejtman Jan Zahradník se obrátil na vládu, aby se urychleně ujala řešení závažné situace, která nastala v Českém Krumlově po nedávném uvolnění několika skalních bloků a jejich pádu na zdejší silnici.I. třídy. Učinil tak prostřednictvím dopisu, který předal do rukou premiéra Jiřího Paroubka na jeho pátečním jednání s hejtmany krajů. Hrozící nebezpečí pádu kamenů ze skalní stěny na vozovku se 13. ledna stalo důvodem pro uzavření pravé poloviny silnice I/39 v Českém Krumlově, a to pro veškerou dopravu až do odvolání.
„Dosavadní jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, v jehož správě je tato státní komunikace, zatím nevedla ke kýženému cíli. Považuji proto za...

16.01.2006

Anketa o nejoblíbenějšího učitele, která pod názvem Zlatý Ámos vstupuje již do 13. ročníku, bude mít letos poprvé i regionální kola. V Jihočeském kraji bude o postup do celostátního klání usilovat celkem 6 nominovaných učitelů. O jejich obhajobu se postarají zástupci žáků, kteří své pedagogy navrhli. Na jejich vtipu i originalitě, s kterou své pedagogy představí, bude záležet výběr dvou kandidátů do celorepublikového semifinále. Jihočeské kolo ankety, které s Klubem Domino a Dětskou tiskovou agenturou tentokrát spolupořádá i odbor školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, se uskuteční ve středu 18. ledna v druhé budově KÚ v ulici Boženy Němcové. Slavnostního vyhlášení...

16.01.2006


Celkem sedm týmů (omluvila se Střední policejní škola Holešov) se zúčastnilo prvního ročníku volejbalového turnaje „O pohár hejtmana Jihočeského kraje a ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje", který se dnes uskutečnil v českobudějovické sportovní hale. Krajský úřad tak tímto turnajem přispěl do „seriálu" volejbalových klání a z role hosta na jiných turnajích se tentokráte „položil" do role pořadatele.
Systémem každý s každým tak družstva odehrála úctyhodný počet 21 zápasů a z celkového vítězství se nakonec radovali hráči Budějovického Budvaru.
Konečné pořadí: 1. Budějovický Budvar, 2. Krajský úřad Jihočeského kraje, 3....

13.01.2006

Širokou škálu aktuálních možností jak trávit dovolenou a volný čas na jihu Čech budou letos poskytovat turistům cestovní kanceláře a infocentra. Umožní jim to inventarizace turistických atraktivit a služeb v cestovním ruchu, kterou nyní připravuje Jihočeská centrála cestovního ruchu. Jedná se o součást projektu, financovaného Jihočeským krajem částkou 700.000 Kč, jehož výstupem bude i Katalog produktů a služeb v tištěné i elektronické verzi.
„Chceme, aby výčet jihočeských turistických atraktivit a základních i doprovodných služeb pro turisty byl co nejkompletnější, a proto jsme se obrátili na jejich provozovatele, aby nám poskytli potřebné informace buď vyplněním...

11.01.2006


Dne 6.1.2006 se uskutečnilo již 18.zasedání Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Nejvýznamnějším bodem jednání bylo schválení výběru projektů 5. kola výzvy SROP. V Jihočeském a Plzeňském kraji bylo v tomto kole předloženo po jednom projektu, oba v opatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury. Doporučení k uzavření smlouvy o financování obdržely od Regionální rady oba tyto projekty - viz Souhrn projektů doporučených Regionální radou - 5.kolo.

11.01.2006


Vzhledem k hrozícímu nebezpečí pádu kamenů ze skalní stěny na vozovku bude od pátku 13. ledna od 19 hodin až do odvolání na silnici I/39 v Českém Krumlově uzavřena pro veškerou dopravu pravá polovina vozovky ve směru od Českých Budějovic. Na základě podnětu odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově rozhodl o povolení uzavírky jako příslušný silniční správní úřad Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Podle rozhodnutí silničního správního úřadu bude uzavřen úsek od kruhové křižovatky „U Trojice" ke křižovatce se silnicí II/157 (most u Poráků). „Důvodem částečné uzavírky je neodkladné...

« Předchozí        Aktuální stránka: 518/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku