Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

10.01.2006

tisková konference k výsledkům jednání pro zástupce sdělovacích prostředků se bude konat ve středu 11.1. 2006 od 8:00 hod v Presscentru KÚ JK, budova U Zimního stadionu 1952/2, (vedle jednacího sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje).

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Stanovení náhrady za ušlý výdělek zastupitele (RNDr. Zahradník)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/142 Volyně-Čepřovice-Bavorov-hranice okresu Prachatice" (Ing. arch. Schinko)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/13531 Košice - Planá nad Lužnicí" pro...

9.01.2006

V pondělí 9.1.2006 pořádá evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje besedu s poslancem Evropského parlamentu Jaroslavem Zvěřinou a hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem. Hlavním tématem besedy bude „Evropská unie bez Smlouvy o Ústavě pro Evropu". Setkání se koná na krajském úřadě ve 14:00. Na besedu jsou zváni všichni zájemci o problematiku Evropské unie, zvláště také učitelé středních a vysokých škol, žáci a studenti.
Aktuální témata diskuse jsou např. nový rozpočet EU na léta 2007 - 2013, lednové schvalování směrnice o službách či cílech a plánech rakouského předsednictví včetně dalšího rozšiřování EU o Bulharsko a...

6.01.2006

S finančním přispěním Evropské unie budou opraveny silnice III/12217 v jihočeské Bechyni a III/ 18036 v Dobřanech na území Plzeňského kraje. Rozhodla o tom Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad na svém dnešním zasedání v Českých Budějovicích. Projekty Jihočeského kraje a Správy a údržby silnic Starý Plzenec byly jedinými, které se ucházely o podporu ze strukturálních fondů EU na rozvoj regionální dopravní infrastruktury v rámci 5. kola výzvy Společného regionálního programu.
Rada se shodla na tom, že na opravu bechyňské silnice připadne z toho programu 27, 6 milionů korun a na rekonstrukci silnice u Dobřan téměř 7 milionů korun. Vzhledem k tomu, že ke...

6.01.2006

Rok 2006 je posledním rokem etapy naplňování cílů, priorit a opatření Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje jako střednědobého strategického dokumentu schváleného Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 27.11.2001 na období do roku 2006. Stejně jako v minulých letech bude i v tomto roce jeho realizace uskutečňována formou grantových programů a projektů zařazených do Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2006. Na webových stránkách je celý dokument dostupný v rubrice Koncepční materiály/Akční plán Programu rozvoje kraje na rok 2006.

6.01.2006

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se rozhodla vyjít vstříc všem zájemcům o Globální granty a připravila pro ně nabídku bezplatných osobních konzultací s pracovníky nadace přímo v regionech. Hlavním cílem těchto konzultací je pomoci žadatelům připravit kvalitní projekty a zároveň ušetřit čas a peníze, které by byly nezbytné pro podobné konzultace konané v Praze. Ve spolupráci NROS s Jihočeským krajem vypsal konzultaci v Českých Budějovicích v termínu dne 16. ledna 2006 od 10:00 hod. Konzultace v regionech proběhnou pouze na základě zájmu žadatelů. V případě nedostatečného počtu přihlášených si NROS vyhrazuje právo konzultaci přesunout do Prahy. Informace o případném...

6.01.2006

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Rámce podpory Společenství ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci si vás dovoluje pozvat na Veřejnou prezentaci návrhu Národního rozvojového plánu České republiky 2007 - 2013. Prezentace se koná pondělí 16. ledna 2006 od 15.00 hodin na adrese Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (v prostorách Arcibiskupského semináře). Prezentace je určena široké veřejnosti. Z kapacitních důvodů je však nutné se předem zaregistrovat. Podrobný program a možnosti registrace najdete v rubrice Informace/Zajímavé akce .

5.01.2006


Do konce ledna mohou školy i jednotlivci podávat návrhy v soutěži „Talent Jihočeského kraje roku 2005", který pod záštitou radní Jihočeského kraje Marie Hrdinové, náměstkyně primátora města České Budějovice Vlasty Bohdalové a vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Pavla Zemana vyhlásil Dům dětí a mládeže České Budějovice.
Návrhy lze podávat v kategoriích humanitní, přírodovědné, technické, umělecké a sportovní, přičemž je soutěž vyhlášena pro jednotlivce ve věku od 10 do 19 let s trvalým bydlištěm v jižních Čechách nebo studující na školách v Jihočeském kraji. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 22. února od 16 hodin v...

5.01.2006

Poměrně uspokojivé zprávy o likvidaci důsledků předešlých sněhových přívalů na jihu Čech přineslo dnešní ranní jednání u jihočeského hejtmana Jana Zahradníka se zástupci krajských složek integrovaného záchranného systému a distributorů elektřiny.
Postupně se daří obnovovat dodávku proudu, takže v ranních hodinách bylo na území kraje už jen 26 trafostanic bez napětí, z nichž pouze 7 zásobuje trvale obytné lokality s 250 obyvateli. V terénu je nasazeno 8 náhradních agregátů distributorské firmy E.ON a hasičů, dva vysokovýkonné agregáty, jejichž zapůjčení se státních hmotných rezerv včera zajistil Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, zůstávají v rezervě. Důvodem je ta...

4.01.2006

Jihočeský kraj prodá budovu s č.p. 772 spolu se stavební parcelou KN č. 800/2 o výměře 7.130 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelu KN č. 533/12 o výměře 666 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 7034 pro obec a k.ú. Strakonice, část obce Strakonice I.
Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „Bývalý areál závodu Strakonice-NEOTVÍRAT" a opatřený na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče,...

« Předchozí        Aktuální stránka: 519/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku