Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

12.12.2005

Tisková konference pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků k výsledkům jednání Rady Jihočeského kraje se bude konat ve středu 14.12. od 8:00 hod. v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník), dodatečně
2. Financování grantu z dispozičního fondu pro mezinárodní soutěž Sprichcode: Dílna slov (RNDr. Zahradník)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Mutěnice - odvodnění území u silnice III/1702" (Ing. arch. Schinko)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Výměna mostovky - most 17311-3 u...

9.12.2005

Otevření turistických hraničních přechodů na jihu Čech by po ratifikaci již podepsané smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskem nemělo nic bránit. Jihočeský kraj, který o zprovoznění přechodů na rakouské hranici usiloval již od roku 2001, se s předstihem zaměřil i na přístupové komunikace, jejichž stav je vesměs neblahý. S projektem na jejich obnovu u šestice budoucích přechodů do Dolních Rakous uspěl u Společného řídícího výboru programu INTERRECH IIIA ČR - Rakousko již počátkem letošního října. Nyní se hodlá ucházet o finanční podporu ze stejného programu EU pro nezbytnou opravu infrastruktury u dalších tří turistických přechodů. Jedná se o hraniční přechody s Dolním...

6.12.2005

Mimořádné prohlášení Asociace krajů ČR (AKČR) k aktuální situaci ve zdravotnictví - Praha, 6. prosince 2005

1. AKČR apeluje na rozum a cit poslanců PSP ČR a naléhavě je žádá, aby neschvalovali zákon o vzniku veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních především z důvodů zásadního porušení Ústavy ČR. Tento zákon nepřijatelným způsobem zasahuje do práv a svobod občanů jakož i krajů, měst, obcí a dalších právnických osob.

Návrh zákona:
- porušuje Ústavu ČR a popírá nedotknutelnost vlastnictví a princip rovnosti před zákonem,
- je faktickou likvidací 80-ti nemocnic v ČR bez jakékoli proběhlé diskuse,
- vystavuje ČR riziku...

5.12.2005

„Poprvé od zřízení Národního parku Bavorský les už nejsou zdejší občané donucováni ke svému štěstí." Těmito slovy komentoval pasovský deník PNP rozhodnutí bavorského zemského sněmu, který vyhradil dotčeným obcím právo veta při rozhodování o zřizování nových prvních zón parku. Pozorný čtenář se mohl o tom mohl dočíst i v sobotním vydání Českobudějovických listů v rubrice „Odjinud".
U nás se zastánci bezzásahového hospodaření na území Národního parku Šumava velmi často zaštiťují příkladem Bavorského národního parku a jeho postup při správě lesních porostů uvádějí jako vzor pro naši Správu NPŠ, jak rozšiřovat první zóny parku a jak nezasahováním proti...

2.12.2005

Tisková konference pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků k výsledkům jednání Rady Jihočeského kraje se bude konat ve středu 7.12. od 8:00 hod. v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník), dodatečně
2. Prezentace doporučení dalšího postupu ve věci transformace VVP Boletice (RNDr. Zahradník)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice II/141 Bavorovská ul., Vodňany" (Ing. arch. Schinko)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/105 Milevsko - Bernartice - Dražíč" (Ing. arch....

2.12.2005

Případné obavy, že dálnice D3 a na ní navazující rychlostní komunikace R3 nebude mít pokračování na rakouské straně, zcela rozptýlila 7. konference hejtmanů Jihočeského kraje a Horních Rakous, která se uskutečnila ve čtvrtek v Linci. Zemský hejtman Josef Pühringer jednoznačně potvrdil, že výstavba rychlostní komunikace S10, směřující ke společné státní hranici, je dopravní prioritou i pro rakouskou stranu a dokončena by měla být v rozmezí let 2012- 2014. „Ujištění, kterého se nám od hornorakouských sousedů dostalo, je pro nás významným argumentem při prosazování důležitosti stavby dálnice i rychlostní komunikace na území Jihočeského kraje, coby součásti Eurokoridoru...

2.12.2005

Poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková přijala pozvání evropského informačního střediska Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje a Evropského informačního centra Jihočeské univerzity a setká se dne 5.12.2005 s jihočeskou veřejností během dvou besed, které proběhnou od 10:30 a 14:00 v sídle EIC (Krajinská 2, České Budějovice). Jana Hybášková se zároveň setká s Ing. Pavlem Pavlem, radním Jihočeského kraje pro regionální rozvoj a evropskou integraci.

29.11.2005

7. konference hejtmanů Horních Rakous a Jihočeského kraje se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2005 v Linci, sídlo hornorakouské zemské vlády (Landhaus).

Začátek konference ve 14.00 hod. (Místo: Regierungssitzungszimmer)

1. Přivítání
2. Schválení programu
3. Zpráva velvyslankyně Rakouské republiky a velvyslance České republiky o aktuální a budoucí spolupráci mezi Rakouskem a Českou republikou
4. Eurokoridor Sever-Jih - zpráva státního tajemníka Mag. Helmuta Kukacky o aktuálním stavu plánování Summerauerské železnice
5. Zpráva o dosavadní práci a plánování budoucí spolupráce mezi Horními Rakousy a Jihočeským krajem - Spolupráce...

29.11.2005

Tisková konference pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků k výsledkům jednání Rady Jihočeského kraje se bude konat ve středu 30.11. od 8:00 hod. v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Návrh na volbu přísedícího krajského soudu (RNDr. Zahradník)
3. Návrh rozpočtu Jihočeského kraje na r. 2006 (PhDr. Stráský)
4. Přijetí finančních prostředků od města Borovany (Ing. arch. Schinko)
5. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (Ing. arch. Schinko)
6. Informace o snížení účetní hodnoty movitého majetku Okresní nemocnice Strakonice ke dni 30. 9....

« Předchozí        Aktuální stránka: 522/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku