Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

28.11.2005

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá 5. prosince 2005 informační seminář zaměřený na 3.kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových schémat Jihočeského kraje SROP. Podrobnosti najdete v rubrice Informace/Zajímavé akce.

25.11.2005

Jihočeský kraj učinil další krok v zájmu budoucího využití boletického vojenského prostoru pro veřejnost. Na základě své nově zpracované studie, kterou rada kraje projedná na následujícím zasedání 6. prosince, hodlá doporučit vedení armády a ministrovi obrany zpřístupnění části území v oblasti přiléhají obci Horní Planá pro středisko zimních sportů, které by výraznou měrou posílilo turistický ruch v této části Šumavy i v zimním období a pomohlo okolním obcím. Vytipováním zdejšího vrcholu Špičák (1220 m n.m.) pro tento záměr se kraj rozhodl vyhovět potřebám armády a vyjít vstříc i orgánům ochrany přírody. Navrhuje tak vyhnout se území v oblasti vrcholu Chlum, které ochránci...

23.11.2005


Jihočeský kraj je první v České republice, kde mohou občané získat přehled o tom, kde a jak se v kraji věnují konkrétní medicínské problematice. Dokladem toho se stala dnešní prezentace výsledků analýzy akutní lůžkové péče v nemocnicích Jihočeského kraje v roce 2004, která představuje zlomový impulz pro vytvoření definitivní verze ukazatelů kvality péče ve zdravotnictví. Vedení Jihočeského kraje a sedmi jihočeských nemocnic tak v zájmu informovanosti občanů prolomila jisté tabu, které v České republice v této oblasti až do této doby panovalo.
„Jedná se o první krok nějakého procesu, protože do této doby žádné údaje o zdravotnických zařízeních zveřejňovány...

23.11.2005


Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Koordinátorem akce v regionu je Fakulta managementu VŠE J. Hradec, za Jihočeský kraj převzal záštitu nad udělováním ceny hejtman Jan Zahradník. Ceny Křesadlo se v Jihočeském kraji udělují čtvrtým rokem. Dosud byly předávány v Českých Budějovicích (rok 2002), Písku ( rok 2003) a v roce 2004 byli oceněni 4 dobrovolníci v Českých Budějovicích. Cena Křesadlo dobrovolníkům v Jihočeském kraji za rok 2005 se bude udělovat 1. února 2006 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Další informace...

22.11.2005

Možnosti rozvoje další spolupráce Jihočeského kraje s regiony Francie a Velké Británie byly tématem dnešního setkání velvyslanců obou zemí s jihočeským hejtmanem během návštěvy Českých Budějovic. Podle vyjádření Lindy Joy Duffield, velvyslankyně Velké Britanie v ČR, anglické investice v ČR již dosahují 1,5 miliardy liber, avšak ze tří stovek britských firem, které se v Česku zapojily do podnikání, zřejmě ani jedna nepůsobí na jihu Čech. „Na druhé straně českobudějovické Britské centrum je jedno z nejaktivnějších, jeho spolupráce s univerzitní knihovnou i návštěvnost jsou příkladné a přivítali bychom, kdyby tomu bylo obdobně i na poli podnikatelském," řekla britská...

22.11.2005

Jihočeský kraj ve spolupráci s partnery projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje pořádá konferenci „Partnerství pro Jihočeský kraj", která se koná ve čtvrtek 1.12.2005 na Výstavišti České Budějovice v pavilonu Z - 1. patro.
Uspořádání konference je dílčí aktivitou projektu "Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" realizovaného v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu a je určena přestavitelům organizací z oblasti podnikatelské, neziskových organizací a veřejné správy.
Účast na konferenci je bezplatná, občerstvení zajištěno. Podrobné informace o programu konference a...

21.11.2005

Dne 21. 11. 2005 vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 2. výzvu k podávání žádostí nestátních neziskových organizací (NNO) v rámci dvou tzv. Globálních grantů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. První Globální grant, určený organizacím realizujícím projekty na území hl.m. Praha, je vyhlášen v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3). Druhý Globální grant podpoří neziskové organizace realizující projekty na území celé ČR mimo Prahu a to pod Operačním programem rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ). Globální granty jsou určeny pouze pro NNO poskytující sociální služby skupinám ohroženým sociálním vyloučením a jejich...

15.11.2005


V pondělí 21.11. pořádá evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje besedu s poslancem Evropského parlamentu Janem Zahradilem a hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem. Hlavním tématem společného setkání obou politiků s veřejností jsou výsledky, které Česká republika dosáhla během svého působení v Evropské unii, a také plány a hlavní cíle EU do roku 2006. Setkání se koná v sále Secese na KÚ ve 14:00. Beseda pokračuje v 16:00 v EIC (Krajinská 2, ČB) přednáškou na téma „Evropský parlament a jeho činnost očima poslance".

15.11.2005

Dnem 15.11.2005 je vyhlášena třetí výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových schémat Jihočeského kraje - Společného regionálního operačního programu. Výzva se vztahuje k šesti grantovým schématům: Opatření 1.1 GS na podporu drobných podnikatelů v Jihočeském kraji; Opatření 1.1 GS na podporu malých a středních podnikatelů v Jihočeském kraji; Opatření 2.1.1 na podporu místních komunikací v Jihočeském kraji; Opatření 3.2 GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji; Opatření 4.1.2 GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty a Opatření 4.1.2 GS na podporu regionálních a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 523/524        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku