Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

13.12.2005

Zasedání je přístupné veřejnosti, zahájení v 10:00 hodin v jednacím sále budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice, 1. patro.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 424/2005)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 399/2005)
3. Zpráva o vyřizování podnětů a připomínek zastupitelů Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník, č.t. 397/2005)
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (RNDr. Zahradník, č.t. 418/2005)
5. Informace k problematice chráněných území (RNDr. Zahradník, č.t. 429/2005, předloženo dodatečně)
6....

13.12.2005

Jihočeská města a obce, kterým se doposud nepodařilo obnovit povodněmi poničené mosty, by měly mít v nadcházejícím roce šanci získat nezbytné finance od státu. V uplynulých dnech je o tom informoval Jihočeský kraj, který se ujal role prostředníka mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a obcemi, užívajícími dosud zapůjčená mostní provizoria. Na území kraje se jedná o Český Krumlov, Kaplici, Zábrdí, Zbytiny, Římov a Pohorskou Ves.
„Ministerstvo pro místní rozvoj uplatnilo ve státním rozpočtu na příští rok i finanční nároky na obnovy obecních mostů. Kontaktovali jsme proto příslušné jihočeské obce a města a doporučili jim, aby, pokud tak ještě neučinily, požádaly...

12.12.2005

Pět jihočeských dětských domovů se v rozmezí jen několika měsíců musí smířit s již třetí variantou svého názvu. Patří totiž ke 142 školám a školským zařízením Jihočeského kraje, kterým se od počátku příštího roku mění v návaznosti na nový školský zákon název a nebo identifikační číslo organizace. Přestože většina z nich se na to mohla začít připravovat již od poloviny záři, kdy nutné dodatky zřizovacích listin škol schválilo zastupitelstvo kraje, v případě pěti dětských domovů však dochází k další změně.
„Před zářijovým schválením dodatků zřizovacích listin jsme předali Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ke kontrole navrhované změny názvů organizací tak, aby...

12.12.2005

Tisková konference pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků k výsledkům jednání Rady Jihočeského kraje se bude konat ve středu 14.12. od 8:00 hod. v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Návrh programu:

1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník), dodatečně
2. Financování grantu z dispozičního fondu pro mezinárodní soutěž Sprichcode: Dílna slov (RNDr. Zahradník)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Mutěnice - odvodnění území u silnice III/1702" (Ing. arch. Schinko)
4. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky „Výměna mostovky - most 17311-3 u...

9.12.2005

Otevření turistických hraničních přechodů na jihu Čech by po ratifikaci již podepsané smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskem nemělo nic bránit. Jihočeský kraj, který o zprovoznění přechodů na rakouské hranici usiloval již od roku 2001, se s předstihem zaměřil i na přístupové komunikace, jejichž stav je vesměs neblahý. S projektem na jejich obnovu u šestice budoucích přechodů do Dolních Rakous uspěl u Společného řídícího výboru programu INTERRECH IIIA ČR - Rakousko již počátkem letošního října. Nyní se hodlá ucházet o finanční podporu ze stejného programu EU pro nezbytnou opravu infrastruktury u dalších tří turistických přechodů. Jedná se o hraniční přechody s Dolním...

6.12.2005

Mimořádné prohlášení Asociace krajů ČR (AKČR) k aktuální situaci ve zdravotnictví - Praha, 6. prosince 2005

1. AKČR apeluje na rozum a cit poslanců PSP ČR a naléhavě je žádá, aby neschvalovali zákon o vzniku veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních především z důvodů zásadního porušení Ústavy ČR. Tento zákon nepřijatelným způsobem zasahuje do práv a svobod občanů jakož i krajů, měst, obcí a dalších právnických osob.

Návrh zákona:
- porušuje Ústavu ČR a popírá nedotknutelnost vlastnictví a princip rovnosti před zákonem,
- je faktickou likvidací 80-ti nemocnic v ČR bez jakékoli proběhlé diskuse,
- vystavuje ČR riziku...

5.12.2005

„Poprvé od zřízení Národního parku Bavorský les už nejsou zdejší občané donucováni ke svému štěstí." Těmito slovy komentoval pasovský deník PNP rozhodnutí bavorského zemského sněmu, který vyhradil dotčeným obcím právo veta při rozhodování o zřizování nových prvních zón parku. Pozorný čtenář se mohl o tom mohl dočíst i v sobotním vydání Českobudějovických listů v rubrice „Odjinud".
U nás se zastánci bezzásahového hospodaření na území Národního parku Šumava velmi často zaštiťují příkladem Bavorského národního parku a jeho postup při správě lesních porostů uvádějí jako vzor pro naši Správu NPŠ, jak rozšiřovat první zóny parku a jak nezasahováním proti...

2.12.2005

Tisková konference pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků k výsledkům jednání Rady Jihočeského kraje se bude konat ve středu 7.12. od 8:00 hod. v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník), dodatečně
2. Prezentace doporučení dalšího postupu ve věci transformace VVP Boletice (RNDr. Zahradník)
3. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice II/141 Bavorovská ul., Vodňany" (Ing. arch. Schinko)
4. Otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Silnice II/105 Milevsko - Bernartice - Dražíč" (Ing. arch....

2.12.2005

Případné obavy, že dálnice D3 a na ní navazující rychlostní komunikace R3 nebude mít pokračování na rakouské straně, zcela rozptýlila 7. konference hejtmanů Jihočeského kraje a Horních Rakous, která se uskutečnila ve čtvrtek v Linci. Zemský hejtman Josef Pühringer jednoznačně potvrdil, že výstavba rychlostní komunikace S10, směřující ke společné státní hranici, je dopravní prioritou i pro rakouskou stranu a dokončena by měla být v rozmezí let 2012- 2014. „Ujištění, kterého se nám od hornorakouských sousedů dostalo, je pro nás významným argumentem při prosazování důležitosti stavby dálnice i rychlostní komunikace na území Jihočeského kraje, coby součásti Eurokoridoru...

« Předchozí        Aktuální stránka: 526/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku