Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

2.12.2005

Poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková přijala pozvání evropského informačního střediska Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje a Evropského informačního centra Jihočeské univerzity a setká se dne 5.12.2005 s jihočeskou veřejností během dvou besed, které proběhnou od 10:30 a 14:00 v sídle EIC (Krajinská 2, České Budějovice). Jana Hybášková se zároveň setká s Ing. Pavlem Pavlem, radním Jihočeského kraje pro regionální rozvoj a evropskou integraci.

29.11.2005

7. konference hejtmanů Horních Rakous a Jihočeského kraje se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2005 v Linci, sídlo hornorakouské zemské vlády (Landhaus).

Začátek konference ve 14.00 hod. (Místo: Regierungssitzungszimmer)

1. Přivítání
2. Schválení programu
3. Zpráva velvyslankyně Rakouské republiky a velvyslance České republiky o aktuální a budoucí spolupráci mezi Rakouskem a Českou republikou
4. Eurokoridor Sever-Jih - zpráva státního tajemníka Mag. Helmuta Kukacky o aktuálním stavu plánování Summerauerské železnice
5. Zpráva o dosavadní práci a plánování budoucí spolupráce mezi Horními Rakousy a Jihočeským krajem - Spolupráce...

29.11.2005

Tisková konference pro zástupce hromadných sdělovacích prostředků k výsledkům jednání Rady Jihočeského kraje se bude konat ve středu 30.11. od 8:00 hod. v Presscentru Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (RNDr. Zahradník)
2. Návrh na volbu přísedícího krajského soudu (RNDr. Zahradník)
3. Návrh rozpočtu Jihočeského kraje na r. 2006 (PhDr. Stráský)
4. Přijetí finančních prostředků od města Borovany (Ing. arch. Schinko)
5. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (Ing. arch. Schinko)
6. Informace o snížení účetní hodnoty movitého majetku Okresní nemocnice Strakonice ke dni 30. 9....

28.11.2005

Oddělení řízení grantů a projektů pořádá 5. prosince 2005 informační seminář zaměřený na 3.kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových schémat Jihočeského kraje SROP. Podrobnosti najdete v rubrice Informace/Zajímavé akce.

25.11.2005

Jihočeský kraj učinil další krok v zájmu budoucího využití boletického vojenského prostoru pro veřejnost. Na základě své nově zpracované studie, kterou rada kraje projedná na následujícím zasedání 6. prosince, hodlá doporučit vedení armády a ministrovi obrany zpřístupnění části území v oblasti přiléhají obci Horní Planá pro středisko zimních sportů, které by výraznou měrou posílilo turistický ruch v této části Šumavy i v zimním období a pomohlo okolním obcím. Vytipováním zdejšího vrcholu Špičák (1220 m n.m.) pro tento záměr se kraj rozhodl vyhovět potřebám armády a vyjít vstříc i orgánům ochrany přírody. Navrhuje tak vyhnout se území v oblasti vrcholu Chlum, které ochránci...

23.11.2005


Jihočeský kraj je první v České republice, kde mohou občané získat přehled o tom, kde a jak se v kraji věnují konkrétní medicínské problematice. Dokladem toho se stala dnešní prezentace výsledků analýzy akutní lůžkové péče v nemocnicích Jihočeského kraje v roce 2004, která představuje zlomový impulz pro vytvoření definitivní verze ukazatelů kvality péče ve zdravotnictví. Vedení Jihočeského kraje a sedmi jihočeských nemocnic tak v zájmu informovanosti občanů prolomila jisté tabu, které v České republice v této oblasti až do této doby panovalo.
„Jedná se o první krok nějakého procesu, protože do této doby žádné údaje o zdravotnických zařízeních zveřejňovány...

23.11.2005


Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Koordinátorem akce v regionu je Fakulta managementu VŠE J. Hradec, za Jihočeský kraj převzal záštitu nad udělováním ceny hejtman Jan Zahradník. Ceny Křesadlo se v Jihočeském kraji udělují čtvrtým rokem. Dosud byly předávány v Českých Budějovicích (rok 2002), Písku ( rok 2003) a v roce 2004 byli oceněni 4 dobrovolníci v Českých Budějovicích. Cena Křesadlo dobrovolníkům v Jihočeském kraji za rok 2005 se bude udělovat 1. února 2006 na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. Další informace...

22.11.2005

Možnosti rozvoje další spolupráce Jihočeského kraje s regiony Francie a Velké Británie byly tématem dnešního setkání velvyslanců obou zemí s jihočeským hejtmanem během návštěvy Českých Budějovic. Podle vyjádření Lindy Joy Duffield, velvyslankyně Velké Britanie v ČR, anglické investice v ČR již dosahují 1,5 miliardy liber, avšak ze tří stovek britských firem, které se v Česku zapojily do podnikání, zřejmě ani jedna nepůsobí na jihu Čech. „Na druhé straně českobudějovické Britské centrum je jedno z nejaktivnějších, jeho spolupráce s univerzitní knihovnou i návštěvnost jsou příkladné a přivítali bychom, kdyby tomu bylo obdobně i na poli podnikatelském," řekla britská...

22.11.2005

Jihočeský kraj ve spolupráci s partnery projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje pořádá konferenci „Partnerství pro Jihočeský kraj", která se koná ve čtvrtek 1.12.2005 na Výstavišti České Budějovice v pavilonu Z - 1. patro.
Uspořádání konference je dílčí aktivitou projektu "Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" realizovaného v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu a je určena přestavitelům organizací z oblasti podnikatelské, neziskových organizací a veřejné správy.
Účast na konferenci je bezplatná, občerstvení zajištěno. Podrobné informace o programu konference a...

« Předchozí        Aktuální stránka: 527/529        Další »
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku