Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

  

Archiv aktualit

21.11.2005

Dne 21. 11. 2005 vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 2. výzvu k podávání žádostí nestátních neziskových organizací (NNO) v rámci dvou tzv. Globálních grantů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. První Globální grant, určený organizacím realizujícím projekty na území hl.m. Praha, je vyhlášen v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3). Druhý Globální grant podpoří neziskové organizace realizující projekty na území celé ČR mimo Prahu a to pod Operačním programem rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ). Globální granty jsou určeny pouze pro NNO poskytující sociální služby skupinám ohroženým sociálním vyloučením a jejich...

15.11.2005


V pondělí 21.11. pořádá evropské informační středisko Europe Direct Krajského úřadu Jihočeského kraje besedu s poslancem Evropského parlamentu Janem Zahradilem a hejtmanem Jihočeského kraje Janem Zahradníkem. Hlavním tématem společného setkání obou politiků s veřejností jsou výsledky, které Česká republika dosáhla během svého působení v Evropské unii, a také plány a hlavní cíle EU do roku 2006. Setkání se koná v sále Secese na KÚ ve 14:00. Beseda pokračuje v 16:00 v EIC (Krajinská 2, ČB) přednáškou na téma „Evropský parlament a jeho činnost očima poslance".

15.11.2005

Dnem 15.11.2005 je vyhlášena třetí výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci grantových schémat Jihočeského kraje - Společného regionálního operačního programu. Výzva se vztahuje k šesti grantovým schématům: Opatření 1.1 GS na podporu drobných podnikatelů v Jihočeském kraji; Opatření 1.1 GS na podporu malých a středních podnikatelů v Jihočeském kraji; Opatření 2.1.1 na podporu místních komunikací v Jihočeském kraji; Opatření 3.2 GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji; Opatření 4.1.2 GS na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty a Opatření 4.1.2 GS na podporu regionálních a...

15.11.2005

Jihočeský kraj připravuje vyhlášení 4. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu do grantových schémat Jihočeského kraje - Společného regionálního operačního programu v rámci Opatření 4.2.2 - rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty na polovinu prosince tohoto roku. K posunu vyhlášení došlo vlivem rozšíření vhodných aktivit, které musí být scháleny zastupitelstvem Jihočeského kraje a zároveň řídícím orgánem SROP (MMR). Podrobné informace budou zveřejněny v rubrice Strukturální fondy /SROP - Grantová schémata - 4. výzva.

11.11.2005

Živý přenos pořadu "Kulatý stůl hejtmana Jiřího Zimoly" na téma Šumavský národní park (NPŠ). Diskuse, která se bude točit kolem aktuálních otázek - zákon o NPŠ, Plán péče v NPŠ či připravované rozvojové projekty, se kromě jihočeského hejtmana zúčastní bývalý ředitel Správy NPŠ Jiří Mánek, současný pověřený ředitel Správy NPŠ Pavel Hubený, starosta obce Modrava a předseda Svazu obcí NPŠ Antonín Schubert, senátor Pavel Eybert a zástupce Hnutí DUHA Jaromír Bláha.