Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Welkom op de website van Zuid-Bohemen


Map

De oorspronkelijke beschrijving van het ontstaan van het gewest Zuid-Bohemen wordt beschreven in de constitutionele wetgeving nr. 347/97 Coll. gevormd door het landelijke hogere bestuurlijke geheel en aangepaste constitutionele wetgeving ČNR nr. 1 /1993 Coll., wetgeving Tsjechische republiek.

Het gewest en zijn orgaan wordt gedefinieerd door wetgeving nr. 129/2000 Coll. over gewesten, die in werking is getreden op de dag van de verkiezing van de vertegenwoordigers van het gewest, respectievelijk op 1 januari 2001. Het gewest is het grondgebied voor de gemeenschap van burgers; en heeft autonomie, die uitgevoerd wordt volgens de inhoudelijkheid in overeenkomst met de benodigdheden van het gewest. Het gewest is een publiekrechtelijke corporatie; en handelt naar gelang de wettelijke verhouding in zijn naam en is verantwoordelijk voor de verhoudingen die hieruit voorkomen.

Het gewest in zijn autonome werking zorgt op zijn grondgebied in overeenstemming met plaatselijke voorwaarden en plaatselijke gebruiken voor een complexe ontwikkeling van het grondgebied en benodigdheden van de inwoners, voornamelijk voor de vorming van voorwaarden voor ontwikkeling van sociale verzorging, voor bevredigende bescherming en ontwikkeling van gezonde milieu normen, vervoer en verbinding, de benodigde informatie, opvoeding en onderwijs, algemene culturele ontwikkeling en bescherming van publiekelijke orde.

Tijdens de uitvoering van het zelfstandig functioneren, collaboreert het gewest met zijn gemeentes; maar mag zich hierbij niet mengen met hun autonomie.

Gewestelijke organen zijn verplicht om de inhoudelijke kant van de gewestelijke ontwikkeling ter aller tijde te consulteren met de betrokkenen gemeentelijke organen.

Het gewest is bevoegd te reageren op aangelegenheden, die betrekking hebben op zijn zelfstandig functioneren. Staatsorganen zijn verplicht vooraf te onderhandelen met de gewestelijke organen over maatregelen die betrekking hebben op het zelfstandig functioneren van het gewest.

Staatsorganen en gemeente organen verschaffen gewestelijke organen op verzoek kosteloos gegevens en informatie nodig voor de uitvoering van zijn functioneren. Deze verplichting heeft ook het gewest tegenover staatsorganen en gemeente organen. Bescherming van persoonlijke gegevens volgens speciale voorschriften blijft onaantastbaar.

Bij de uitvoering van zelfstandig functioneren volgt het gewest: 1. bij het uitgeven van speciale wettelijke aankondigingen, 2. bij andere aangelegenheden en rechtelijke uitgaven gebaseerd op de wet.

Het gewest voert op zijn grondgebied administratief beheer in aangelegenheden, die door de wet worden omschreven. Het functioneren van deze zaken wordt overgebracht op de gewestelijke werking.

GEWESTELIJKE ORGANEN

Het gewest wordt beheerd in overeenkomst met de wetgeving die door de gewestelijke vertegenwoordigers, die in Zuid-Bohemen uit 55 leden bestaat, is vastgesteld. Andere gewestelijke organen zijn de gewestelijke raad, het districtshoofd en het gewestelijke ambt. Het districtshoofd regelt specifieke uitvoerende organen, indien dit door de betreffende wetgeving genoodzaakt is. Het gewestelijke vertegenwoordigers stellen bestuursraden en commissieraden op als initiatief en controlerende organen. Het gewest kan voor het vervullen van zijn opdrachten rechtspersonen en organisatie oprichten.

Copyright (C) 2011 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohláąení o přístupnosti stránek        Webmaster        Úvodní stránka        Jsme na Facebooku