Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Jihočeský kraj se hlásí k rozvoji přeshraniční dopravy
30.09.2008

Jihočeský kraj se hodlá i nadále spolupodílet na budování, rozvoji a zkvalitňování přeshraniční dopravy v regionech Bavorského lesa, Šumavy a Českého lesa v souladu se společným memorandem Státního ministerstva hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie Svobodného státu Bavorsko, vlád Dolního Bavorska a Horní Falce, Ministerstva dopravy České republiky a Plzeňského kraje. K podpisu memoranda za Jihočeský kraj dnes jeho Rada zmocnila Robina Schinka, prvního náměstka hejtmana. Slavnostní akt se uskuteční u příležitosti společného setkání zúčastněných ve čtvrtek 2. 10. v Domažlicích v rámci programu prezentační jízdy Egronet na železničních tratích v českém i bavorském příhraničí.
„Dokument předpokládá budoucí vybudování přeshraničního integrovaného dopravního systému v uvedené oblasti s tím, že budou využity zkušenosti existujícího projektu Egronet. Páteří se má stát železniční doprava, což z pohledu Jihočeského kraje plně koresponduje s připravovanými investičními akcemi na tratích České Budějovice - Volary, Číčenice - Volary, Strakonice - Volary a budoucím zdvoukolejněním páteřní tratě České Budějovice - Plzeň", uvedl Robin Schinko. Zároveň zdůraznil, že text memoranda je plně v souladu s rozvojovými záměry Jihočeského kraje, obsaženými v základních programových dokumentech, z nichž mnohé se již naplňují v součinnosti obcí, mikroregionů i kraje. „V současné době se již například v rámci evropského programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko zpracovává studie „Veřejná osobní doprava - analýza struktury, potenciál Bavorský les / Šumava", kde Jihočeský kraj je partnerem EUREGIA se sídlem ve Freyungu. Jihočeský kraj rovněž spolupracuje s Ilztalbahn a dalšími bavorskými partnery na projektu revitalizace železnice Pasov - Waldkirchen - Freyung s autobusovou návazností a přestupním bodem na železnici v Novém Údolí", dodal Robin Schinko.
Vytvoření integrovaného dopravního systému v přeshraniční osobní veřejné dopravě, jehož páteří bude doprava železniční, by podle signatářů memoranda mělo vést k nárůstu počtů cestujících i návštěvníků této turisticky atraktivní oblasti uprostřed Evropě a v konečném důsledku i přispět k jejímu hospodářskému rozvoji.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku