Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Projekt přiblíží lidovou kulturu jižních Čech a Dolních Rakous
28.01.2009


Přiblížit v letošním a příštím roce nejširší veřejnosti živoucí tradice v Jihočeském kraji a Dolních Rakousích prostřednictvím nových inovativních okruhů má za cíl projekt „Folklór bez hranic - Za lidovými tradicemi se sousedy", který byl před několika dny schválen Monitorovacím výborem operačního programu Cíl 3, Česko-rakouská uzemní spolupráce. Vedoucím partnerem projektu je Jihočeské folklorní sdružení se sídlem v Kovářově, partnerem pak Volkskultur Niederösterreich Betriebs GmbH z Atzenbruggu.
Rozpočet projektu jsou 3 978 000 korun, Jihočeský kraj se na jeho spolufinancování podílí částkou ve výši půl milionu korun.
„Projekt je zaměřen na oblast lidové kultury i cestovního ruchu. V současné době neexistuje centrum, které by se systematicky věnovalo společným kořenům, vzájemnému prolínání a obohacování obou území jak v oblasti hudební, pěvecké, taneční, tak i v oblasti krojové," říká František Štangl, krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
Jedním z nejdůležitějších prvků daného projektu je fakt, že spolupráce není zaměřena na zakonzervování současného stavu, ale aktivně zapojuje konkrétní jednotlivce či skupiny sdružované ve folklorních souborech nebo v hudebních i pěveckých sborech do rozvoje regionálních a národních tradic. Projekt má osm hlavních okruhů, k nimž patří například založení Česko-rakouského centra rozvoje lidových tradic, partnerská spolupráce na odborných seminářích, dnech lidové kultury i vzájemného setkávání či práce při zhotovování krojových součástí a doplňků dle historických předloh při rekonstrukci krojů.
„Může tak nenahraditelným způsobem přispívat k uvědomování si tradičních kulturních hodnot všemi věkovými kategoriemi, neboť právě děti, střední i nejstarší generace se na obou stranách hranice lidové kultuře věnují a snaží se o udržování a především rozvoj kulturního dědictví svých zemí," zdůrazňuje František Štangl.
Na české straně se v rámci tohoto projektu uskuteční hned několik akcí. Tou největší bude XIV. jihočeský folklorní festival Kovářov od 28. do 31. května. K dalším pak patří Jihočeský zpěváček ve Zvíkovském Podhradí (28.3.), Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu (květen-září), Mezinárodní festival folklorních souborů U Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí (26.-27.6.), VIII. Jihočeská lidová slavnost v Českých Budějovicích (1.8.), Mezinárodní folklorní festival v Písku (19.-23.8.), Mirotické setkání loutek a hudby (14.-15.8.), Setkání na Blatech v Ševětíně (5.9.) a také XII. Doudlebské dožínky (12.9.).
Na rakouské straně to pak budou například akce 3. dubna a 15. května v Kremsu (koncert souborů ze Štýrské Solné komory a souborů z Burgenlandu), 17. Dolnorakouský folklorní festival v Pöggstallu (4.-7.6.), Pouť zlatých čepců a krojovaných souborů z Dolních Rakous v Strengbergu (15.8.) či 25. adventní zpívání ve Wachau (13.12.).
„U těchto akcí plánujeme vzájemnou spolupráci, zejména se jedná o nabídku účasti folklorních souborů," doplňuje Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku