Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Světí účel prostředky?
6.01.2010


Reakce na mediální výstup k problému internet Domova důchodců Dobrá Voda

Na blogu se objevil článek klienta Domova důchodců Dobrá Voda pana Cyroně. Článek je zřejmě motivován obavami pana Cyroně ze ztráty přístupu k internetu. Vzhledem k tomu, že pan Cyroň je imobilní a internet je jeho významným spojením se světem, lze pochopit do určité míry emotivní vypjatost některých jeho vyjádření.

Záležitost jsme přijali jako podnět k šetření 28.12.2009. Byli jsme upozorněni e-mailem. Pan Cyroň sám si nestěžoval. Po jednání s ředitelkou Domova důchodců Dobrá Voda bylo rozhodnuto o zachování přípojky do doby, než bude ukončeno šetření této záležitosti.

Dílčí výstupy ukazují, že k připojení pana Cyroně bylo přistupováno nesystémově. Všichni ostatní obyvatelé domova využívají internet bezplatně ve společné místnosti. Zde také probíhaly internetové kurzy. Pan Cyroň má internet přiveden do svého dvoupokojového bytu s koupelnou a využívá bezplatně sítě organizace Domova důchodců Dobrá Voda. Vzhledem k provozu a ochraně dat jde o řešení zcela nesystémové. Výsledkem šetření by měl být i návrh, jak zajistit připojení k internetu v pokojích všech uživatelů. Samozřejmě za předem stanovených podmínek a nikoli bezplatně.

Pan Cyroň byl přijat do domova důchodců, tedy do zařízení pro zcela jinou cílovou skupinu, na základě vlastní písemné žádosti. Současný provoz, kdy mladý člověk má úplně jiné představy o životě, než klienti domova pro seniory, ukazuje slabiny tehdejšího řešení. Přitom vedení domova vychází maximálně vstříc požadavkům na pozdní vstávání, pozdní ukládání na lůžko, stravování, atd.

Je mi líto, že pan Cyroň se se svým problémem neobrátil nejprve na zřizovatele zařízení. Naší snahou je vždy zvýšit komfort klientů, rodinných příslušníků i zaměstnanců. K zaměstnancům. Jsou to lidé, kteří si zvolili za své povolání pečovat o druhé. Každý, kdo nahlédl do nitra sociálních služeb, ví, že je to jedno z nejnáročnějších povolání. Stejně, jako pan Cyroň přiznává, že mu „ruply nervy", musí i pečovatelky strávit leccos, i když jsou na ledacos zvyklé.

Vztahy mezi lidmi, ať zdravými, nebo nemocnými či postiženými, se nemohou odehrávat v rovině urážek a nadávek, aniž by to nepoznamenalo obě strany. Pečovatelky nejsou ani služky, ani otrokyně. Pan Cyroň přiznává, že ke slovnímu napadání došlo. Ze záznamů vyplývá, že se tak nestalo pouze jednou a v posledním období. Už za bývalého vedení byl pan Cyroň napomínán za nevhodné chování k personálu.

Naprosto odmítám přirovnávání zařízení zřizovaných krajem ke koncentráku, o výrazech použitých na adresu zaměstnanců nemluvě. Snažila jsem se dne 4.1.2010 připojit k diskusi na stránkách p. Cyroně, poděkovat za podnět a zároveň sdělit čtenářům i druhý pohled na věc. Bohužel jsem zjistila, že blog je uzavřen. Mám pocit, že využití internetu zde bylo poněkud účelové a jednostranné. Přesto každá, i vypjatá diskuse může přispět ke zlepšení podmínek klientů. Ostatní části podnětu jsou předmětem dalšího šetření a o výsledku budeme informovat.

Ivana Stráská
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku