Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Grantový program Rožmberský rok 2011
2.07.2010

V roce 2011 uplyne 400 let od úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka. U příležitosti tohoto významného výročí Jihočeský kraj vyhlásil dne 1. července 2010 Grantový program Rožmberský rok 2011. Hlavním záměrem tohoto grantového programu je podpora aktivit v oblasti kultury a cestovního ruchu zaměřených na připomenutí působení rodu Rožmberků v jižních Čechách. O dotaci z grantového programu mohou požádat od 1. 7. 2010 do 20. 9. 2010 obce a města Jihočeského kraje, svazky obcí, fyzické a právnické osoby, nestátní neziskové organizace a organizace zřizované krajem, obcemi či státem.

Dotace budou poskytovány na rok 2011 na pořádání kulturních a společenských akcí, výstav, tvorbu tištěných informačních a propagačních materiálů a map, tvorbu propagačních předmětů, webových stránek a další. Minimální výše grantu je 20 000 Kč, maximální výše 150 000 Kč.

Pravidla pro žadatele, žádost o grant a další podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz (Granty, Fondy EU -> Granty a příspěvky Jihočeského kraje ->Aktuální výzvy - granty a příspěvky Jihočeského kraje). Informace je též možno získat na telefonních číslech 386 720 540 (Ing. H. Švepešová) nebo 386 720 532 (A. Janků).

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku