Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Nemocnice České Budějovice slaví úspěchy s dálkovým sledování pacientů se srdečními poruchami
22.08.2012

Nemocnice v Českých Budějovicích obdržela jako jedna ze šesti nemocnic na světě cenu BIOTRONIK Honorary Circle Award za vynikající výsledky v oblasti implantace srdečních přístrojů umožňujících dálkové monitorování pacientů s poruchami srdce. Do dnešního dne bylo v nemocnici v Českých Budějovicích pacientům naimplantováno a aktivováno více než 500 zařízení Home Monitoring.

Nemocnice České Budějovice se řadí mezi největší zdravotnická zařízení v České republice s kapacitou 1 500 lůžek. Docent Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace Kardiocentra Nemocnice České Budějovice sleduje se svým týmem pracovníků nepřetržitě každý den více než 500 pacientů, kterým tak zajišťují optimální léčbu a pocit bezpečí doma i na cestách.

Systém Home Monitoring umožňuje lékařům sledovat na dálku klinický stav pacientů s implantovanými kardiostimulátory, defibrilátory nebo zařízeními pro srdeční resynchronizační terapii (SRT) a stav jednotlivých přístrojů (implantátů) bez ohledu na to, kde se právě nacházejí, a bez nutnosti jakéhokoliv zapojení pacientů do nastavení přístrojů nebo přenosu dat.

„Systém dálkového sledování srdečního rytmu a dalších životních parametrů nám umožňuje prakticky okamžitě medicínsky reagovat na jakýkoliv zachycený patologický stav. Ve výsledném efektu tak dokážeme zabránit situacím vedoucím např. ke vzniku mozkových příhod, srdečního selhání nebo k celkovému zhoršení zdravotního stavu a někdy dokonce i riziku úmrtí. Systém prokazatelně snižuje počet nutných hospitalizací a pohodlí pro pacienta spočívá i ve snížení potřeby opakovaně cestovat do zdravotnického zařízení, které implantát voperovalo", uvádí k systému Home Monitoring Doc. Alan Bulava, vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace Kardiocentra Nemocnice České Budějovice.

Při využívání systému Home Monitoring vysílá implantát (kardiostimulátor či defibrilátor) pacienta automaticky každý den aktualizované lékařské a technické údaje prostřednictvím mobilního bezdrátového zařízení pacienta na zabezpečenou internetovou platformu, kde se tyto údaje shromažďují a uchovávají. Lékaři pak mohou kontrolovat údaje svých pacientů prostřednictvím intuitivního a snadno použitelného rozhraní využívajícího internet.

Výsledkem je, že pacientům se dostává optimální léčby, aniž by tím byly omezeny jejich běžné každodenní činnosti. Tato pravidelná kontrola stavu pacientů umožňuje včasnou detekci, snížení počtu kontrol přímo v ordinaci a lepší péči.

O systému Home Monitoring®

Bezdrátový systém dálkového monitorování pacientů se srdečním onemocněním Home Monitoring (Domácí monitoring) se již více než deset let využívá v praxi jako systém časného varování pacientů a lékařů. Při sebemenším náznaku problému vyšle systém neprodleně zprávu lékaři bez ohledu na to, zda se pacient nachází doma nebo tisíce kilometrů daleko. Díky těmto informacím, které mohou zachránit život, může lékař svého pacienta v reálném čase kontaktovat a poslat jej v případě potřeby ihned do nemocnice. Klinické zkoušky dokázaly, že ve srovnání se zařízeními bez monitorování na dálku, je systém Home Monitoring schopen přibližně o měsíc zkrátit dobu mezi nástupem projevů srdečního onemocnění do vyhodnocení stavu pacienta.

Dnes systém BIOTRONIK Home Monitoring® ve velké míře využívá více než 5 300 klinik v 56 zemích po celém světě. V České republice systém Home Monitoring využívá 3000 pacientů.

Ocenění BIOTRONIK Honorary Circle Award

Ocenění za vynikající výsledky při používání systému Home Monitoring v dálkovém monitorování pacientů je součástí programu podpořeného společností BIOTRONIK, jedné z předních světových společností v oblasti léčby srdeční arytmie. Ocenění je udělováno za mimořádné zkušenosti a odborné znalosti vysoce zkušeným lékařským týmům a pracovištím. V Evropě jsou kromě Českých Budějovic oceněny také další dvě kliniky - v Holandsku a Polsku. Další 3 pracoviště se nacházejí v USA.

Nemocnice České Budějovice, a.s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1500 lůžek mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči, prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský region. Je spádovým střediskem nejenom pro celý jihočeský region. Nemocnice zabezpečuje specializovanou péči v mnoha lékařských oborech včetně kardiologie.

V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně hospitalizováno okolo 52 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2326 dětí.

Nemocnice má více než 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v Jihočeském kraji.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku