Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola s příslušníky jihočeské policie  (218.18 KB)
ČEZ věnoval jihočeským policistům 4,5 miliónu korun na nové vybavení
18.12.2012

Čtyřmi milióny a pěti sty tisíci korunami přispěla společnost ČEZ prostřednictvím své stejnojmenné nadace na nákup nové techniky pro jihočeské policisty. Ti za tuto částku pořídili například speciální nafukovací stan, přívěsné vozíky určené pro přepravu policejních psů a další potřebné vybavení, včetně elektroniky.

„V současné době bychom si takto moderní zařízení, které výrazně zvyšuje akceschopnost Policie České republiky v Jihočeském kraji, z vlastních zdrojů dovolit nemohli. Podpora naší práce, která je výsledkem dlouhodobé dohody mezi společností ČEZ a Jihočeským krajem, je pro nás velice cenná a přispěje ke zvýšení bezpečí obyvatel celého kraje. Díky novému majetku budou policisté v našem kraji, v rámci plnění svých úkolů a povinností v oblasti ochrany obyvatelstva, zdraví a životů, veřejného pořádku a plnění úkolů v trestním řízení, moci efektivněji a kvalitněji pracovat v místech, kde dojde k mimořádné události," uvedl při úterním převzetí nové techniky ředitel jihočeské policie Radomír Heřman.

Mezi další techniku pořízenou z finančních prostředků Nadace ČEZ patří výpočetní a záznamová technika a speciální sluchátka určená policistům Zásahové jednotky Jihočeského kraje.

Policie si mohla moderní zařízení nakoupit díky podpoře Jihočeského kraje na základě takzvané rámcové smlouvy, v níž se společnost ČEZ zavázala vyplatit v letech 2009 - 2018 na podporu složek IZS v Jihočeském kraji celkem 100 miliónů korun. Do letošního roku už byly realizovány akce za bezmála 44 miliónů korun. Šlo mimo jiné o nákup techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje, Policii ČR, Hasičský záchranný sbor JčK, Český červený kříž, oblastní spolek České Budějovice či Vodní záchrannou službu Českého červeného kříže.

„Těší mě, že společnost ČEZ naplňuje své závazky dohodnuté při uzavření takzvané rámcové smlouvy, jejíž součástí je mimo jiné podpora složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Bezpečný region je jednou z hlavních priorit Jihočeského kraje. Bezpečná budoucnost prostoru, v němž žijeme, je závislá mimo jiné na maximální akceschopnosti a spolupráci záchranných složek, tedy hasičů, zdravotnické záchranné služby a policie," uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Připomněl, že v říjnu letošního roku bylo uvedeno do plného provozu Centrum krizového řízení. To vzniklo v hlavní budově krajského úřadu přestavbou už existujících prostor v objektu „G".
Zřízení centra si vyžádalo celkovou investici ve výši pěti miliónů korun, která byla plně uhrazena z prostředků společnosti ČEZ na základě takzvané rámcové smlouvy o spolupráci uzavřené mezi společností ČEZ a Jihočeským krajem v dubnu 2009 na dobu deseti let. Rámcová smlouva vyčleňuje dle uzavřených dohod zdroje na podporu rozvoje infrastruktury v regionu v už zmíněném desetiletém období ve výši 3,7 miliardy korun.

„Součástí naší dlouhodobé filozofie je nejen bezpečné provozování elektrárny, ale také pomoc při zvyšování bezpečnosti za naším plotem. Určitě si všichni přejeme, aby potřeba policejních zásahů byla co nejmenší. Realita je ale bohužel jiná. Proto je důležité, aby policie měla k dispozici moderní techniku, která umožní předcházet nežádoucím situacím, nebo třeba rychleji odhalovat pachatele," uvedl Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku