Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: žehnání rekonstruovaných křížů ve Zlivi na Českobudějovicku (3649.17 KB)
Jihočeský kraj letos podpoří obnovu památek granty ve výši 20 miliónů korun
16.01.2013

S cílem uchovat cenné kulturní dědictví a neopakovatelný ráz jihočeské krajiny podpoří v letošním roce Jihočeský kraj zachování a obnovu historických památek prostřednictvím grantů v celkové výši 20 miliónů korun. Vyčlenění těchto prostředků pro rok 2013 z rozpočtu kraje schválilo v prosinci krajské zastupitelstvo. Další milión na obnovu drobné sakrální architektury v krajině v roce 2013 se hejtmanství pokusí získat odspolečnosti ČEZ, která touto částkou přispěla i v roce 2012.

Ze zmíněných dvaceti miliónů korun je alokováno 14,3 miliónu pro grantový program Nemovité kulturní památky, tři milióny vyčlenil kraj na Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb, 700 tisíc korun na Předprojektovou přípravu obnovy kulturních památek, milión na obnovu movitého kulturního dědictví a milión korun na grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině.

Posledně jmenovaný grantový program „Obnova drobné sakrální architektury v krajině" vypisuje Jihočeský kraj pravidelně od již roku 2005. Pátým rokem k jednomu miliónu korun z rozpočtu kraje přidává pro tyto účely další milión společnost ČEZ i na základě pozdější ,takzvané rámcové slouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a ČEZ pro roky 2009 až 2018.

„Památkově chráněno je na území Jihočeského kraje přes tisíc objektů drobné sakrální architektury, například Boží muka, kapličky, výklenkové kapličky, kaple, kříže, křížové cesty. Většina z nich se nachází ve velmi špatném stavu, který se bohužel s plynoucím časem rychle zhoršuje. Obce ani jiné subjekty, na jejichž pozemcích se tyto stavby nacházejí, nemají prostředky na jejich opravy. Proto jim musí kraj pomoci. Nyní tak ročně plynou na tuto podporu dva milióny korun," uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Dosud bylo žadatelům v rámci tohoto projektu za uplynulých osm let poskytnuto z rozpočtu Jihočeského kraje téměř devět miliónů korun na 300 obnov drobných sakrálních staveb. „Dalších více než 150 mohlo být opraveno díky prostředkům společnosti ČEZ," konstatovala vedoucí odboru kultury a památkové péče jihočeského krajského úřadu Kamila Hrabáková.
Vedoucí oddělení památkové péče krajského úřadu Patrik Červák připomněl, že jednou z loni dokončených akcí z prostředků ČEZ byla například obnova tří litinových křížů ve Zlivi na Českobudějovicku. To potvrdil i mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

„Loni podpořila společnostu ČEZ v rámci programu obnovy drobné sakrální architektury v krajině svými finančními prostředky 29 žadatelů. Příkladem může být město Zliv, které získalo 40 tisíc korun na záchranu tří litinových křížů. Další prostředky získalo třeba město Vimperk na obnovu kaple Panny Marie Lurdské, nebo Obec Drahotěšice na opravu kaple sv. Václava," řekl Sviták s tím, že ochrana památek a kulturního dědictví, jsou vedle podpory sportu, kultury a rozvoje infrastruktury v okolí elektrárny jednou z priorit společnosti ČEZ.

Na území Jihočeského kraje se nacházejí tisíce drobných sakrálních staveb, které tvoří významný prvek jihočeské krajiny. Velké množství těchto staveb se nachází v malých obcích, často v oblastech řídce osídlených a v pohraničí. Některé tyto stavby drobné sakrální architektury v krajině byly v minulosti prohlašovány kulturními památkami mnohdy nahodile, mnohé, velmi hodnotné barokní i starší stavby, na rozdíl od běžných staveb z 19. století, dodnes památkami prohlášeny naopak nejsou.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku