Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Nabídku a distribuci pomoci řeší společně kraj, červený kříž a hasiči
3.06.2013

Krajský úřad Jihočeského kraje spustil na svých webových stránkách rubriku Povodně 2013. „V této rubrice lidé naleznou odkazy na informace o dopravní situaci, nabídce a požadavcích humanitární pomoci včetně využití dobrovolníků a další užitečné odkazy. Aktuální informace je možné získat také na Zelené povodňové informační lince na čísle 800 100 450," říká hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Pomoc Jihočechům postiženým povodní začal organizovat Oblastí spolek Českého Červeného kříže České Budějovice, kterému své síly a prostředky nabídl také Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

„Protože po opadnutí vody bude potřeba neprodleně zahájit odstraňování napáchaných škod, zahájil oblastní spolek Českého červeného kříže v Českých Budějovicích materiální sbírku humanitární pomoci. Červený kříž zároveň koordinuje činnost dalších nestátních neziskových organizací, které se snaží pomoci s likvidací následků povodní a jsou sdružené v tzv. PANELu - Diecézní Charita, ADRA, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Diakonie a Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy," říká ředitelka českobudějovického ČČK Hana Vacovská. Pro materiální sbírku žádá Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českých Budějovicích především o poskytnutí úklidových prostředků (vědra, košťata, domácí čistící a dezinfekční úklidové prostředky, hadry na podlahy, pracovní a gumové rukavice apod.), koleček pro odvoz naplaveného materiálu a drobného nářadí (lopaty, motyky hrábě apod.). Uvedenou materiální pomoc mohou občané osobně přinést do sídla Oblastního spolku ČČK, Husova 20, České Budějovice denně v době od 8:00 do 17:00 hodin. Zájemci o pomoc se mohou obracet na telefonní číslo 387 318 520. ČČK vyhoví jak požadavkům jednotlivců, tak celých obcí.

Pomoc při likvidaci škod po povodních nabízí také Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Ten disponuje především vysoušeči, které mohou být distribuovány cestou územních odborů (okresů). Vydávány jsou na centrálních stanicích, včetně Českých Budějovic. Požadavky lze uplatnit přes stálou pracovní skupinu krajského krizového štábu na telefonu 386 720 240 případně přes OPIS HZS JčK tel.: 950230108. „Nejlepší by bylo směřovat požadavky na vysoušeče hasičům vždy za celou obec prostřednictvím starosty. Nebráníme se však i jednotlivým oprávněným požadavkům," říká ředitel HZS Jihočeského kraje Lubomír Bureš. HZS dále předá Červenému kříži, resp. PANELU, zásoby dezinfekčních a úklidových prostředků, které jsou pro tyto situace určeny a zároveň nabízí PANELU pomoc s distribucí této pomoci přímo do obcí, aby lidé měli co nejméně starostí.

 

Finanční pomoc pro osoby postižené povodní je možné zasílat několika způsoby:

Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice finanční pomoc přijímá pomocí dárcovských SMS: DMS pošlete ve tvaru DMS CCK na číslo 87777.
Přispět je možné také na účet Fondu Humanity ČČK: 222885/5500, bez variabilního symbolu.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku