Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
UPOZORNĚNÍ OBČANŮ
10.06.2013

Po dobu trvání 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity platí ZÁKAZ PLUTÍ NA VODNÍCH TOCÍCH!

1. dle §117 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, kdy fyzická osoba se jako provozovatel plavidla dopustí přestupu tím, že užije plavidlo k plavbě v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání povrchových vod k plavbě. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200 tis.Kč

2. dle § 34 zákona č. 240/2000Sb., o krizovém řízení, kdy fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu nesplní povinnost strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 20tis. Kč.

Upozornění se týká i HROZÍCÍHO RIZIKA PÁDU STROMŮ v lesních porostech i mimo ně z důvodu podmáčení lesních porostů a půdy a stromů i mimo les. Zejména v povodňových oblastech hrozí v důsledku podmáčeného terénu a zesílení větru akutní nebezpečí vyvrácení stromů a lokálně může dojít k sesuvům půdy.

Informace k zákazu plutí ke stažení (.pdf - 297.33 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku