Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Foto: Účastníci čtvrtého workshopu znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava v Pasově. (100.30 KB)
V Pasově představili druhou verzi komplexní GIS - mapy ERDV
22.01.2014

Zatím nejpočetnější skupina z dosavadního setkávání expertů na dopravu v rámci Evropského regionu Dunaj - Vltava (ERDV) se sešla v úterý 21. ledna 2014 v dolnobavorském Pasově. Čtvrtého workshopu znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava se zúčastnilo 27 osob ze všech sedmi partnerských regionů. Přítomno bylo navíc i šest hostů včetně Romany Sadravetz, vedoucí Kanceláře ERDV v Linci. Všechny zúčastněné pak přivítal člen uvedené skupiny Andreas Pippig, ředitel přístavu Bayernhafen Regensburg.

Experti se zaobírali především aktualizovaným seznamem 39 projektových námětů z dopravní oblasti s příhraničním charakterem. Prim mezi nimi hrají železniční a silniční projekty, přičemž ale existuje i jeden projekt vodní a řada dalších projektů neinfrastrukturních.

Na setkání byla rovněž představena druhá verze komplexní GIS- mapy ERDV se všemi zakreslenými dopravními náměty. Důraz byl přitom kladen zejména na zrcadlové příhraniční projekty, kterých je již 19. Na programu byla rovněž prezentace a projednání konečných výsledků multikriteriálního hodnocení infrastrukturních projektových námětů, kde byl každý z projektů ohodnocen určitým počtem bodů dle pěti kritérií. A zároveň prezentace osmi neinfrastrukturních projektových námětů a návrhu jejich multikriteriálního hodnocení. Akce byla zakončena prohlídkou pasovského přístavu na Dunaji.

Pátý workshop znalostní platformy Doprava Evropského regionu Dunaj - Vltava se uskuteční v březnu 2014 v Dolních Rakousích.

Fotografie ke stažení (.jpg - 2701.25 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku