Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Studenti Gymnázia Česká otevírají výukovou loučku v městském parku Stromovka
31.10.2014

Na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích se environmerntální výchova realizuje zejména zapojením žáků do ekologických projektů. Na konci října bude v městském parku Stromovka v Českých Budějovicích označena informačním panelem ekologická výuková loučka, jejíž zřízení bylo prioritou letošního projektu. Veřejnost i žáci se zde mohou seznámit se záměrem projektu, charakteristikou louky a výskytem lučních kvetoucích rostlin a plánovaným způsobem údržby v budoucnu tak, aby bylo podpořeno zvýšení rozmanitosti a četnosti lučních květin.

V loňském roce porovnával tým žáků gymnázia rozmanitost kvetoucích lučních rostlin v parku Stromovka a místech bydliště žáků. Vznikly elektronické herbáře s fotografiemi a práce, které srovnávaly bohatost druhového zastoupení kvetoucích rostlin na sledovaných lokalitách v závislosti na faktorech prostředí. Žáci jistili, že nepříliš často sečené travnaté plochy kvetou bohatěji. Výsledek projektu vyústil v pokračování - letos bude Gymnázium Česká 31. října otevírat v parku Stromovka „Výukovou ekologickou loučku". Na pozemku jsme i v tomto školním roce pozorovali zastoupení lučních kvetoucích rostlin, tentokrát při seči 2x ročně. Na podzim žáci na loučce vyseli semena lučních kvetoucích rostlin, aby podpořili bohatost druhů. Příští rok zde žádné pozorovatelné změny nebudou, ale v dalších letech bude pozemek sečen jako při sklizni sena dříve - na konci června senoseč a na konci srpna otava. Předpokládáme, že zaseté rostlinky už budou dostatečně vyvinuté, aby po roce vykvetly, a jejich šíření bude napomáhat dostatečně dlouhá doba mezi sečí, aby rostliny vytvořily semena. Projekt žáků se zabýval i sledováním bezobratlých. Našli jsme často se vyskytující běžné luční druhy zejména létajícího hmyzu, z motýlů například píďalku, běláska a zástupce můr. Předpokládáme, že se postupně biodiverzita zvýší a v dalších letech budeme moci pozorovat i druhy, které potřebují ke svému životu vzrostlé luční kvetoucí rostliny.

Realizace projektu byla umožněna díky dotačnímu programu Odboru životního prostředí města Českých Budějovic a také díky velkému pochopení správce parku Stromovka.

Otevíráme v pátek 31. října 2014 v 10.00 ve Stromovce. Loučka je poblíž dětského hřiště v parku.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku