Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Semináře IROP na téma Energetické úspory v bytových domech
6.01.2016


Integrovaný regionální operační program (IROP) nabízí v novém programovacím období široké možnosti pro financování regionální infrastruktury po celé České republice.

V rámci specifického cíle 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení je žadatelům prostřednictvím 16. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech k dispozici 4,5 mld. Kč!

Projektové záměry mohou předkládat: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících, z celé ČR mimo hl. m. Prahy.

K podporovaným aktivitám patří snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, podpora zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody a podpora šetrných, ekologických zdrojů.

Podrobné informace k výzvě naleznete na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech.

Během ledna v Jihočeském kraji proběhne několik seminářů s názvem „Dotační příležitosti se zaměřením na aktuální 16. výzvu IROP - Energetické úspory v bytových domech". Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj. Hlavním tématem seminářů bude podrobné rozebrání 16. výzvy na energetické úspory v bytových domech, kritéria přijatelnosti a formální náležitosti, seznámení s informačním systémem IS KP14+ a administrace žádostí, realizace veřejných zakázek.

 

Semináře v Jihočeském kraji se uskuteční:

  • České Budějovice - dne 13. ledna 2016 od 15:00 do 18:00 v Zastupitelském sále Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice)
    Potvrzení účasti na e-mail: simova@euroskop.cz, nejpozději do 10. ledna 2016
  • Písek - dne 25. ledna 2016 od 16:00 do 18:00 ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Písek (ul. Budovcova 207, Písek)
    Potvrzení účasti na e-mail: slipkova@crr.cz, nejpozději do 21. ledna 2016
  • Tábor - termín bude upřesněn, sledujte kalendář akcí Centra zde: http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/
  • Strakonice - termín bude upřesněn, sledujte kalendář akcí Centra zde: http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/

Řídicím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkujícím subjektem je Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum). Současně je v každém regionu k dispozici kontaktní osoba Centra pro IROP, která je připravena poskytnout informace k programu i k možným projektovým záměrům.
Kontaktní osobou Centra pro IROP v Jihočeském kraji je Ing. Pavla Bártíková, kterou lze kontaktovat telefonicky na 725 793 625 nebo 381 670 026, případně e-mailem na bartikova@crr.cz.
Oddělení Centra pro Jihočeský kraj sídlí na adrese: L. B. Schneidera 362/32, 370 01 České Budějovice.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku