Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Investiční záměry v oblasti sociálních služeb
10.01.2017

Jihočeský kraj vyzývá právnické osoby, které připravují investiční záměry v oblasti sociálních služeb a v této souvislosti budou požadovat stanovisko/vyjádření kraje jako subjektu, který vydal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, aby postupovaly podle schválených Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Týká se to především žadatelů o dotaci v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV).
Každý investiční záměr je posuzován vždy samostatně a za tímto účelem musí žadatel doložit relevantní podklady vztahující se k sociální službě, potřebnost konkrétní sociální služby na daném území kraje, zda a jakým způsobem byla zjištěna, a jak je žadatelem deklarována (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.). Dále jakým způsobem je plánováno poskytování uvedené sociální služby, včetně finančního zajištění provozu sociální služby po ukončení investiční akce v rámci udržitelnosti výstupů projektu. Všechny tyto podklady společně s vyjádřením obce/ORP k potřebnosti sociální služby (Příloha č. 3 Pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb Jihočeského kraje) mají být doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Nejbližší jednání zastupitelstva kraje je plánováno na 16. 2. 2017, další termíny jsou zveřejněny na internetovém portálu kraje v záložce Samospráva

Podrobnější informace jsou dostupné na internetovém portálu Jihočeského kraje, v sekci Krajský úřad/Odbor sociálních věcí, záložka Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.
V případě dotazů je možné kontaktovat Mgr. Moniku Hanzelyovou, tel. 386 720 814, e-mail: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku