Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Tisková konference k problematice VZS ČČK  (298.74 KB)
Jihočeský kraj podporuje zachování stanoviště vodní záchranné služby v Kyselově. Jeho zrušení by ohrozilo bezpečnost návštěvníků Lipna
29.06.2017 Jihočeský kraj podporuje zachování stanoviště Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov (VZS ČČK) v lokalitě Kyselov na pravém břehu Lipenské přehrady. Zejména z obavy o zdraví a životy desetitisíců návštěvníků, kteří sem ročně zavítají. Záchranářům totiž hrozí, že se z objektu, který tu využívají, budou muset vystěhovat. Objekt patří Správě Národního parku Šumava a záchranářům jej pronajímá. Argumentem k neprodloužení pronájmu je, že se objekt nachází v těsné blízkosti přírodní rezervace Kyselovský les, přímo v biotopu výskytu tetřívka obecného, hýla rudého a losa evropského. Správa ale nevlastní pozemek pod tímto objektem, ten je majetkem Povodí Vltavy. Předseda představenstva VZS ČČK Milan Bukáček se kvůli tomu obrátil otevřeným dopisem na ministra životního prostředí Milana Brabce, aby ještě celou situaci zvážil. Jeho ministerstvo je totiž zřizovatelem Národního parku Šumava. To, že by činnost vodních záchranářů ohrožovala výskyt uvedených živočichů, v něm odmítá. Museli by jinak zasahovat z Dolní Vltavice na druhém břehu přehrady „Kyselov má z pohledu naší práce ideální polohu a navíc se jedná o chráněné přirozené přístaviště. Leží zhruba v polovině rozlohy Lipna a je odsud dokonalý výhled na všechny strany této vodní plochy. Vzhledem k blízkosti hranic tu máme také bezprostřední možnost upozorňovat na možné nebezpečí rakouské či německé rybáře. Zejména, aby nepodceňovali rychlou změnu počasí. V případě, že bychom o toto stanoviště přišli, bychom byli odkázáni pouze na naši mateřskou základnu na levém břehu v Dolní Vltavici. A to při zásazích na pravém břehu znamená výraznou časovou ztrátu a tím pádem zvýšení nebezpečí ohrožení života osob,“ vyjmenoval Bukáček důvody, proč se snaží likvidaci stanoviště v Kyselově zvrátit. Hejtmanka Stráská: Jsme připraveni nabídnout právní poradenství Odmítavé stanovisko ke zrušení stanoviště v Kyselově zastává i hejtmanka Ivana Stráská. „Nechápu, proč se má rušit něco, co dobře funguje a slouží lidem. Argumenty o ochraně přírody jsou pokrytecké,“ zdůraznila s tím, že je kraj připraven vodním záchranářům s touto kauzou pomoci, například formou právního poradenství. Stráská zároveň připomněla, že jednou z hlavních priorit kraje je zajištění bezpečnosti všech Jihočechů i lidí, kteří sem přijíždějí na návštěvu. A právě VZS ČČK je jednou ze složek, které se na tom aktivně podílí. „Plně si tuto skutečnost uvědomujeme, proto vodní záchranáře dlouhodobě podporujeme i finančně. Od roku 2005 jim kraj přispěl na činnost částkou ve výši téměř 4,6 milionu korun. Navíc jsme jim pomohli zprostředkovat zhruba 1,6 milionu z Nadace ČEZ na nákup člunu,“ nastínila hejtmanka. To, že by chod stanice v Kyselově nějak narušoval přírodu, vyvrací bývalý ředitel Národního parku Šumava a současný předseda Turistického spolku Lipensko Jiří Mánek. „Neexistuje žádný reálný důvod z pohledu ochrany přírodu tuto základnu rušit. Navíc na Lipensko přijíždí desítky tisíc lidí ročně a je důležité, aby o ně bylo po bezpečnostní stránce postaráno,“ dodal Mánek. Obdobný názor zastává i Zdeněk Zídek z Povodí Vltavy - ředitel Závodu Horní Vltava. „Zrušení stanoviště v Kyselově považuji za nesmysl. Pokud bude tento objekt následně odstraněn, jak to má národní park v plánu, pak už v této lokalitě nebude možné už nikdy nic takového postavit,“ řekl Zídek. Lichým argumentem ze strany správy parku je i prodej drobného občerstvení Dalším argumentem Správy Šumavského národního parku pro likvidaci základny v Kyselově je možnost prodeje drobného občerstvení. To prý navyšuje počet lidí v této lokalitě a rovněž se odráží v negativním vlivu na životní prostředí. Toto tvrzení je ale liché, neboť na prodej drobného občerstvení mají záchranáři s národním parkem uzavřenu smlouvu z roku 2011 platnou až do roku 2019. Navíc se základna nachází jen pár metrů od frekventované turistické trasy navazující na přívoz z Dolní Vltavice. Správa Národního parku Šumava pronajmula vodním záchranářům objekt v prostoru Kyselov v roce 2011. Jedná se o jediné místo, ze kterého mohou na pravém břehu Lipna zasahovat. Nyní jej mají vyklidit do 15. července letošního roku. Více informací o VZS ČČK Český Krumlov najdete na: http://www.zachranari.com/.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku