Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Zájemci se již mohou připravovat na granty vyhlašované Jihočeským krajem
9.01.2007

Ve třech časových vlnách bude Jihočeský kraj vyhlašovat letošní grantové programy v rámci svého Akčního plánu programu rozvoje. Zájemci o finanční přispění kraje mohou již nyní připravovat své projekty na sedm grantových programů, které Jihočeský kraj vyhlásí 17. ledna s tím, že přihlášky bude přijímat do 9. února.
Dva grantové programy budou směřovat do oblasti cestovního ruchu a kultury, konkrétně na rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku a na podporu živé kultury. Na rozvoj infrastruktury přispějí další tří grantové programy. Jedná se o grant na podporu regionálních letišť na území Jihočeského kraje, dále na podporu zpracování projektů do budoucích dotačních programů v oblasti dopravní infrastruktury a o grant na modernizaci dětských dopravních hřišť a jejich vybavení. Do 9.února se budou moci zájemci ucházet i o dotaci kraje na rekonstrukce a obnovu vybavení stávajících sportovišť a na budování atletických drah s umělým povrchem.
„Připravované směrnice k jednotlivých grantovým programům bude teprve projednávat Rada Jihočeského kraje na svém zasedání 16. ledna. Zveřejněním jejich tematických zaměření však chceme umožnit potencionálním žadatelům, aby si mohli s předstihem své žádosti připravit a nedostali se tak do časové tísně. Vycházíme rovněž z toho, že předkládané projekty nevznikají až po vyhlášení grantových programů, nýbrž jde o dlouhodobější záměry, jejichž realizace je již připravena a závislá už jen na zajištění finančních zdrojů," řekl krajský radní Pavel Pavel. Zároveň zdůraznil, že jde o naplnění Akčního plánu programu rozvoje kraje, který zastupitelstvo schválilo již na podzim loňského roku, přičemž zaměření jednotlivých programů již bylo rovněž zveřejněno. „Brzký termín pro odevzdání přihlášek je dán naší snahou, aby se jednotlivé akce podařilo s přispěním kraje uskutečnit do konce roku 2007", dodal Pavel Pavel.
Na grantové programy v rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje je v letošním rozpočtu vyčleněno celkem 90 milionů korun. Další vlnu grantů bude kraj vyhlašovat v první polovině února a poté ještě v druhé polovině března. Pokud se nepodaří všechny finanční prostředky vyčerpat, počítá se ještě se s opakovanými výzvami. Grantový kalendář s tématickým zaměřením všech navržených programů pro letošní rok je k dispozici v rubrice Grantový kalendář AP PRK 2007.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku