Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Přehled kapacit ubytovacích zařízení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení školství při OŠMT Krajského úřadu Jihočeského kraje připravilo jako službu pro rodiče a veřejnost přehled nabídky kapacit ubytovacích zařízení ( domovů mládeže a internátů). V přípravě tohoto přehledu jsou uvedena data těch zařízení, která na základě zveřejněného oznámení o přípravě tohoto přehledu, údaje v požadovaném termínu zaslala.

NABÍDKA KAPACIT UBYT. ZAŘÍZENÍ ke stažení - aktualizace ke dni 22. 11. 2016 (260.00 KB) NABÍDKA KAPACIT UBYT. ZAŘÍZENÍ ke stažení - aktualizace ke dni 22. 11. 2016

Rodičům doporučujeme při výběru ubytovacího zařízení se předem seznámit nejen s uvedenými údaji, ale požádat o přesné informace, o místě, zdravotním a hygienickém zabezpečení, stravování, nabídce zájmové činnosti a o dalších podrobnostech, které s ubytováním souvisí. Každé zařízení má oprávněnou osobu, která má informace aktuální, a především je oprávněna tyto informace poskytovat.

Formulář pro zájemce o zveřejnění přehledu kapacity ubytovacího zařízení

Případní zájemci o zařazení do již zveřejněného přehledu ubytovacích kapacit ve školním roce 2007/2008, mají možnost vyplnit níže přiloženou tabulku a zaslat ji elektronicky na e - mailovou adresu palmova@kraj-jihocesky.cz. Sběr dat probíhá výhradně elektronickou poštou, aktualizace přehledu je v případě zájmu plánována 2x měsíčně, v případě většího počtu změn může být aktualizace provedena i v kratším časovém intervalu.Další informace ohledně přehledu kapacity ubytovacího zařízení můžete získat na telefonu : 386 720 817 u paní Jany Palmové. Níže přiložený soubor stáhněte do svého počítače, vyplňte, uložte a následně odešlete jako přílohu na výše u vedenou elektronickou adresu.

Soubor ke stažení (formulář - xls) (16.00 KB) Soubor ke stažení (formulář - xls)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku