Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Příjem žádostí a dalších podání je možný
  - v podatelně (1.patro - č.1038)
   
    Otevírací hodiny podatelny:
    Pondělí a středa: 8,00 - 17,00
    Úterý a čtvrtek:  8,00 - 16,00
    Pátek:            8,00 - 14,00

E - podatelna - elektronická adresa:  posta@kraj-jihocesky.cz 

E-podatelna umožňuje elektronické podání datových zpráv, včetně podání zpráv podepsaných zaručeným elektronickým podpisem odesilatele (§ 3 NV č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Potvrzování podání: Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním této zprávy (vzor):

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: RRRR - MM - DD   HH:MM:SS
Předmět / Subject:
Identifikátor / Identifier: KUCBXXXXXXXX

Potvrzující zpráva je podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu. Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Seznam oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Jméno, příjmení: Poskytovatel certifikačních služeb

Dagmar Bošanská I.CA
Ludmila Dvořáková I.CA
Václava Janoušková I.CA

Dotazy k provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@kraj-jihocesky.cz, případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy ohledně technických parametrů úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Datové zprávy je rovněž možno krajskému úřadu předávat na technických nosičích osobně nebo poštou. Osobní předání je možné v úředních hodinách podatelny (uvedeny výše). Adresa pro osobní a poštovní přijímání elektronických podání na technických nosičích:
Jihočeský kraj - Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Základní zákonem vymezené podmínky, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů (18.43 KB) Základní zákonem vymezené podmínky, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

Základní technické informace o podání datových zpráv na technických nosičích (119.01 KB) Základní technické informace o podání datových zpráv na technických nosičích

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku