Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Aktuální výzvy a informace

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlásilo ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP. Uzávěrka 1. kola přijímání žádostí je 18. září 2017 ve 14:00. Žádosti je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN: pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147, pobočka České Budějovice, kancelář RERA, B. Němcové 49/3, pobočka Stachy, kancelář RRAŠ, Stachy 422.
Semináře pro žadatele se konají v těchto termínech: 22. 6. 2017 v Jindřichově Hradci, Zasedací místnost Městského úřadu (přízemí), Klášterská 135 / II., 27. 6. 2017 v Českých Budějovicích, Zasedací místnost ČEVAK, B. Němcové 12 / 2, a 29. 6. 2017 v Prachaticích, Radniční sál, Městský úřad, Velké nám. 3, vždy od 14 do 16 hod. 

Aktualizace příručky pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 5. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce dotace.

  

6. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

 

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 6. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 6. - 7. 3. 2018.

 

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 3. 11. 2017, 14:00.

 


 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce


Rádi bychom informovali vedoucí a projektové partnery programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, že na stránkách programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prirucky) byl zveřejněn Metodický pokyn č. 1 Řídicího orgánu k Příručce pro příjemce. Tímto Metodickým pokynem, který je platný od 1. 5. 2017, došlo k aktualizaci přílohy příručky P8B_Přehled sankcí za porušení pravidel pro veřejné zakázky pro české projektové partnery.

 Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020, který se uskuteční dne 21. 3. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 16. 3. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka na seminář je k dispozici zde: pozvánka_seminář_21_3_2017 (.pdf - 83.51 KB)
Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 3. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 2, jímž došlo k aktualizaci Příručky pro žadatele. Aktualizace se týká kapitoly 4 - Způsobilé výdaje, a to konkrétně upřesnění pro výdaje na dovolenou a maximálních hodinových sazeb pro mzdy.

Přehled maximálních hodinových sazeb a definice pozic byl doposud součástí Příručky pro žadatele (Příloha č. 7). Tato příloha je od 1. 3. 2017 po novu k dispozici na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky v sekci EÚS - Mzdové sazby typových pozic, kde bude v budoucnu upravována v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

 Metodický pokyn k Příručce pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 3. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele upravující hodinové sazby pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ.

Přehled maximálních hodinových sazeb a definice pozic byly doposud součástí příloh Příručky pro žadatele (Příloha č. 11 a 12). V rámci úpravy došlo k jejich vyjmutí tak, aby při každé aktualizaci sazeb týkající se pouze českých projektových partnerů nemusela proběhnout aktualizace společné PPŽ. Příloha upravující hodinové sazby pro pracovníky v projektech, vč. definice jednotlivých pozic, je od 1. 3. 2017 po novu k dispozici na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky v sekci EÚS - Mzdové sazby typových pozic.

 Aktualizace Společných pravidel způsobilosti

Rádi bychom Vás informovali, že od 23. 2. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Společných pravidel způsobilosti výdajů. Dokument je volně dostupný v sekci Ke stažení.


Aktualizace Příručky pro příjemce


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 16. 2. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce.

Hlavní změny se týkají především doplnění chybějících příloh, byla doplněna povinnost doložit harmonogram předkládání monitorovacích zpráv schválený Kontrolorem VP a k upravení procesu změn rozpočtu projektového partnera do 15 %. Na české straně dále došlo k doplnění informací o registru smluv a s tím související povinnost zveřejňování smluv (jak Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR, tak smluv k veřejným zakázkám realizovanými v projektu) a dále k upřesnění procesu změn Rozhodnutí na SR. Na rakouské straně došlo k upřesnění dokládání dokumentů k výdajům u Zprávy za partnera.

Příručka pro příjemce je k nalezení v sekci „Ke stažení - Programové dokumenty" na webových stránkách programu.

 Program Interreg DANUBE připravuje 2. výzvu na předkládání projektů s předpokládaným rozpočtem cca. 60 mil. EUR, která bude otevřena v dubnu 2017. V návaznosti na tuto informaci chystá Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor v České republice, Národní infoden pro veřejnost z řad zájemců o účast ve 2. výzvě programu.

Registrace je aktuálně otevřena do vyčerpání kapacity zasedacího sálu nejpozději do 20. 2. 2017.

Seminář se uskuteční ve středu 22. února 2017 v Akademii veřejného investování, v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí - vchod z Pařížské ulice č. p. 4.

Program i odkaz na on-line registraci jsou zveřejněny zde:

 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube/Novinky/Narodni-Infoden-Interreg-DANUBE

 Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 17. 1. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 12. 1. 2017 emailem na: hrodejova@ kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka na seminář (262.84 KB) Pozvánka na seminář (.pdf - 262.84 KB)

 


 

Aktualizace Metodického pokynu k druhému vydání Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 19. 12. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1, jímž došlo k aktualizaci druhého vydání Příručky pro žadatele.

Hlavní změny se týkají především používání dvojjazyčného rozpočtu a zjednodušení loga u malých propagačních předmětů. Dále došlo k aktualizaci přílohy č. 7 - Maximální limity pro základní typové pozice. Aktualizované dokumenty jsou k nalezení v sekci Dokumenty – Podávání žádostí a jsou závazné pro všechny projekty předkládané pro 5. zasedání monitorovacího výboru.5. a 6. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 29. - 30. 5. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 8. 2. 2017 do 23:59 hodin.

Zároveň byl již předběžně stanoven termín i pro následující 6. zasedání monitorovacího výboru, které by se mělo uskutečnit ve dnech 7. - 8. 12. 2017. Lhůta pro podání projektových žádostí pro tento monitorovací výbor byla předběžně stanovena na 23. 8. 2017 do 23:59 hodin.5. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020


Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 12. - 13. 9. 2017.
Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. 4. 2017, 14:00.Rádi bychom Vás informovali, že pro program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je k dispozici Příručka pro vyplňování zprávy za partnera. Příručku lze stáhnout na přihlašovací straně v systému eMS.Semináře k Dotačnímu programu Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji

Rádi bychom Vás informovali o konání seminářů k Dotačnímu programu Podpora prevence kriminality v jihočeském kraji.

Pro Opatření č. 1 - Podpora programů prevence kriminality obcí v Jihočeském kraji
se seminář uskuteční v rámci porady s obcemi v pondělí 12. 12. 2016 v zasedací místnosti Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje (místnost č. 108, přízemí, ul. Boženy Němcové 49/3) od 9:00 do 12:00.
V případě zájmu o účast kontaktujte odborného garanta programu: Mgr. Veroniku Švehlovou Bullovou, tel.: 386 720 624, e-mail: bullova@kraj-jihocesky.cz
Jihočeský kraj - Krajský úřad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností

Pro Opatření č. 2 - Podpora programů prevence kriminality ve školství
se seminář uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2016 v zasedací místnosti Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Jihočeského kraje (místnost č. 325, 2. patro, ul. Boženy Němcové 49/3) od 9:30 do 12:00. Maximální kapacita u tohoto semináře je 50 míst. Účastnit se může pouze 1 zástupce z každé školy. V případě většího zájmu nad uvedenou kapacitu se bude seminář ještě dodatečně konat v pondělí 19. 12. 2016 na stejném místě.
V případě zájmu o účast se přihlašujte ZDE!
Odborný garant pro Opatření č. 2:
Bc. Tomáš Bílý, DiS., tel.: 386 720 756, e-mail: bily@kraj-jihocesky.cz
Jihočeský kraj - Krajský úřad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení prevence a humanitních činností

Odkaz na seznam aktuálních výzev naleznete ZDE:
Příručka pro příjemce


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24. 11. 2016 je na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika k dispozici nově Příručka pro příjemce.Příručka pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24.10.2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nově Příručka pro české příjemce dotace.Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy"
Rádi bychom Vás informovali o konání výroční akce Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy", která se uskuteční ve dnech 27. - 28.9.2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je vhodnou formou představit projekty z oblasti cestovního ruchu, které jsou s ohledem na geografické a historické aspekty dotační oblasti v rámci programu dominantní. Více informací naleznete v přiložených souborech ke stažení. Na tuto akci jste srdečně zváni!

Soubor ke stažení (plakát Modrava) (1390.39 KB) Soubor ke stažení (plakát Modrava) (.jpg - 1390.39 KB)

Soubor ke stažení (plakát Železná ruda) (1075.65 KB) Soubor ke stažení (plakát Železná ruda) (.jpg - 1075.65 KB)

Soubor ke stažení (leták) (5459.83 KB) Soubor ke stažení (leták) (.pdf - 5459.83 KB)

 


 

Aktualizace příručky pro žadatele
Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 6. 9. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele (včetně aktuálních příloh). Prosím berte v potaz, že veškeré projekty předložené po tomto datu musí být vypracovány v souladu s aktuální verzí příručky.Aktualizace příručky pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 8. 2016 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele. Ta s sebou oproti předchozí verzi přináší změny, které je při přípravě projektové žádosti nutné respektovat:

1) Povinnost setkání projektových partnerů v rámci přípravy projektu
2) Povinnost vyplnění alespoň základních informací o projektu před samotnou konzultací projektu u příslušného regionálního subjektu
3) Změny při vyplňování čestného prohlášení českého projektového partnera
4) Změny týkající se publicity projektuPravidla pro zadávání veřejných zakázek


Rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byla zveřejněna informace pro české příjemce k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. Tato informace bude též součástí příručky pro příjemce, která se v současné době připravuje. Bližší informace najdete na http://www.at-cz.eu/cz/pro-prijemce/verejne-zakazky


 

4. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020


Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 proběhne 4. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 13. - 14. 12. 2016.


Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 26. 8. 2016.


 

3. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 proběhne 3. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 24. – 25. 1. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 22. 9. 2016.


ÚZEMNÍ DIMENZE

Byly spuštěny nové webové stránky k realizaci regionální politiky, tzv. územní dimenzi: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Uvod

Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESI fondů ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru. Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů bude respektovat specifická hlediska.

Územní dimenze bude naplňována dvěma způsoby, buď individuálními projekty prostřednictvím výzev zacílených na kokrétní typy území, nebo integrovanými projekty v rámci realizace integrovaných nástrojů.

Další podrobné informace jsou dostupné na webových stránkách územní dimenze.


Informační den ke 2. výzvě Interreg CENTRAL EUROPE

Program Interreg CENTRAL EUROPE připravuje 2. výzvu (na předkládání projektů), která bude otevřena koncem dubna 2016. V návaznosti na tuto informaci chystá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, jako Národní koordinátor v České republice, Národní infoden pro veřejnost z řad zájemců o účast ve 2. výzvě programu. Na semináři budou představeny mimo jiné výsledky 1. výzvy a podmínky výzvy druhé.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2016 na Praze 4, Na Pankráci 125, v konferenčním sále společnosti OKsystem a.s.

Program i on-line registrace k Národnímu infodni jsou zveřejněny zde:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace/Novinky/Narodni-Info-den-ke-2-vyzve-Interreg-CENTRAL-EUROPE
Registrace je aktuálně otevřena do 12. 4. 2016. Případné prodloužení termínu registrace bude průběžně zveřejněno.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem, který se uskuteční dne 19. 2. 2016 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům poskytnuty informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 a o Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 17. 2. 2016 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka ke stažení (269.19 KB) Pozvánka ke stažení (.docx - 269.19 KB)


Zahájení Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Rádi bychom Vás informovali, že od 18. ledna 2016 je možné podávat žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. Odkaz na elektronický monitorovací systém programu je uveden na internetových stránkách programu www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti. Zde také najdete další informace k vyplnění elektronické žádosti a formuláře pro vytvoření povinných příloh.

Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou ).


 

Zahájení Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je od 7. ledna 2016 možné podávat projektové žádosti. Stěžejním dokumentem je v tomto ohledu Program spolupráce AT-CZ 2014-2020 (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty) schválený Evropskou komisí dne 23. června 2015. V Příručce k vyplňování projektové žádosti (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/projektova-zadost), která bude průběžně doplňována, naleznete veškeré podrobné informace o postupu při vyplňování elektronické projektové žádosti.

Podobně jako v předchozím programovém období lze i v programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika podávat Vaše projekty průběžně. Podávání projektových žádostí probíhá výhradně online prostřednictvím elektronického Monitorovacího systému (https://ems.at-cz.eu). Lhůta pro předložení žádostí na červnové zasedání končí 22. března 2016!


Podrubrika Aktuální výzvy – dotace Jihočeského kraje

Podrubrika Aktuální informace - Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR

Podrubrika Aktuální informace - Program přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku