Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Aktuální informace

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014 - 2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Program spolupráce INTERREG-V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

 


 

Seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika

 

Rádi bychom Vás informovali, že sdružení Jihočeská Silva Nortica pořádá ve dnech 14. a 20. února 2018 seminář k Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika. Seminář se uskuteční od 10 do 12 hod v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, zasedací místnost Ovál (2. n. p.).

Účast na semináři je nutné potvrdit nejpozději do 13. února 2018 na e-mail mail marketa.vagnerova@silvanortica.com. Bližší informace, vč. programu akce jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Dále upozorňujeme, že termín uzávěrky pro předkládání projektů v rámci 3. výzvy Fondu malých projektů byl stanoven na 23. března 2018 ve 14 hod.

Pozvánka-Seminář FMP (429.12 KB) Pozvánka-Seminář FMP

 


 

Aktualizace Příručky pro příjemce


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 12. prosince 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení – Příručky.

 


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 15. 12. 2017 od 10:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 8. 12. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo majerovak@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

 

Pozvánka na seminář ke stažení (282.71 KB) Pozvánka na seminář ke stažení

 


 

Aktualizace Příručky k eMS pro příjemce

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 5. 9. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky k eMS pro příjemce. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení - Příručky.

 


 

 

Odborná konference „Venkovský prostor v příhraničních regionech"

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že dne 27. září 2017 proběhne v dolnorakouském Raabs an der Thaya první z pěti odborných bilaterálních konferencí v rámci projektu Interreg „Connecting Regions AT-CZ" zaměřená na téma „Venkovský prostor v příhraničních regionech".
Konference poskytne možnost pro přeshraniční výměnu zkušeností zaměřenou na problémy příhraničních regionů, na otázky digitalizace či na spolupráci v rámci euroregionů a nabídne pódiovou diskuzi starostek a starostů z česko-rakouského pohraničí.

Bližší informace k připravované akci včetně podrobného programu naleznete v přiložené pozvánce.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme v případě Vašeho zájmu zúčastnit se této konference o zaslání přihlášky na helene.mader@noeregional.at resp. jitka.koessler@noeregional.at (příp. telefonicky na 0043/676/88 591 308), a to nejpozději do 18. září 2017.

Pozvanka na odbornou konferenci 27. 9. 2017 (626.34 KB) Pozvanka na odbornou konferenci 27. 9. 2017

 


 

Aktualizace Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24. srpna 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro žadatele. Dokument je k nalezení v sekci Ke stažení - Příručky.

  

Rádi bychom Vás informovali, že byl na stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 zveřejněn Metodický pokyn Řídicího orgánu k Příručce pro příjemce, kterým došlo k aktualizaci kapitoly 2.2.1 Monitorování a kontrola na úrovni projektového partnera.

Změna se týká postupu pro podání soupisky výdajů, kdy jsou v daném monitorovacím období výdaje nižší než 10 000 EUR.

Metodický pokyn je platný od 3. 8. 2017 a je Vám k dispozici ke stažení zde. 

 

EC-Day 2017 - Den evropské spolupráce

Rádi bychom Vás informovali, že se dne 8. 9. 2017 uskuteční v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 Den evropské spolupráce zaměřený na představení spolupráce mezi partnerskými zeměmi, a to prostřednictvím prezentace úspěšných projektů. Do dění budou také zapojeni žáci a žákyně škol z obou stran hranice.

Akce bude probíhat od 10:00 - 15:00 hod v prostorách školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka v Brně na adresách:

Jezírko, Brno - Soběšice 97
Rozmarýnek, Brno, Rozmarýnová 6

Bližší informace k programu akce a k možnostem registrace jsou k dispozici na webových stránkách programu v sekci Lhůty a termíny - Přihlášení na EC DAYS.

  

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlásilo ke dni 14. 6. 2017 FOND MALÝCH PROJEKTŮ pro projekty spolupráce s Horním a Dolním Rakouskem. Od tohoto data jsou průběžně přijímány žádosti o podporu z FMP. Uzávěrka 1. kola přijímání žádostí je 18. září 2017 ve 14:00. Žádosti je možno předkládat na těchto pracovištích JčSN: pobočka Jindřichův Hradec, Janderova 147, pobočka České Budějovice, kancelář RERA, B. Němcové 49/3, pobočka Stachy, kancelář RRAŠ, Stachy 422.
Semináře pro žadatele se konají v těchto termínech: 22. 6. 2017 v Jindřichově Hradci, Zasedací místnost Městského úřadu (přízemí), Klášterská 135 / II., 27. 6. 2017 v Českých Budějovicích, Zasedací místnost ČEVAK, B. Němcové 12 / 2, a 29. 6. 2017 v Prachaticích, Radniční sál, Městský úřad, Velké nám. 3, vždy od 14 do 16 hod. 

 

6. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

 

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 6. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 6. - 7. 3. 2018.

 

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 3. 11. 2017, 14:00.

 


 

Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce


Rádi bychom informovali vedoucí a projektové partnery programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, že na stránkách programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prirucky) byl zveřejněn Metodický pokyn č. 1 Řídicího orgánu k Příručce pro příjemce. Tímto Metodickým pokynem, který je platný od 1. 5. 2017, došlo k aktualizaci přílohy příručky P8B_Přehled sankcí za porušení pravidel pro veřejné zakázky pro české projektové partnery.

 Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020, který se uskuteční dne 21. 3. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 16. 3. 2017 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka na seminář je k dispozici zde: pozvánka_seminář_21_3_2017 (.pdf - 83.51 KB)
Metodický pokyn k Příručce pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 3. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele upravující hodinové sazby pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ.

Přehled maximálních hodinových sazeb a definice pozic byly doposud součástí příloh Příručky pro žadatele (Příloha č. 11 a 12). V rámci úpravy došlo k jejich vyjmutí tak, aby při každé aktualizaci sazeb týkající se pouze českých projektových partnerů nemusela proběhnout aktualizace společné PPŽ. Příloha upravující hodinové sazby pro pracovníky v projektech, vč. definice jednotlivých pozic, je od 1. 3. 2017 po novu k dispozici na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky v sekci EÚS - Mzdové sazby typových pozic.

 


 

Aktualizace Společných pravidel způsobilosti

Rádi bychom Vás informovali, že od 23. 2. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Společných pravidel způsobilosti výdajů. Dokument je volně dostupný v sekci Ke stažení.


Aktualizace Příručky pro příjemce


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 16. 2. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce.

Hlavní změny se týkají především doplnění chybějících příloh, byla doplněna povinnost doložit harmonogram předkládání monitorovacích zpráv schválený Kontrolorem VP a k upravení procesu změn rozpočtu projektového partnera do 15 %. Na české straně dále došlo k doplnění informací o registru smluv a s tím související povinnost zveřejňování smluv (jak Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR, tak smluv k veřejným zakázkám realizovanými v projektu) a dále k upřesnění procesu změn Rozhodnutí na SR. Na rakouské straně došlo k upřesnění dokládání dokumentů k výdajům u Zprávy za partnera.

Příručka pro příjemce je k nalezení v sekci „Ke stažení - Programové dokumenty" na webových stránkách programu.

 5. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 12. - 13. 9. 2017.
Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. 4. 2017, 14:00.


 

Rádi bychom Vás informovali, že pro program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je k dispozici Příručka pro vyplňování zprávy za partnera. Příručku lze stáhnout na přihlašovací straně v systému eMS.Příručka pro příjemce


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24. 11. 2016 je na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika k dispozici nově Příručka pro příjemce.Aktualizace příručky pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 8. 2016 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele. Ta s sebou oproti předchozí verzi přináší změny, které je při přípravě projektové žádosti nutné respektovat:

1) Povinnost setkání projektových partnerů v rámci přípravy projektu
2) Povinnost vyplnění alespoň základních informací o projektu před samotnou konzultací projektu u příslušného regionálního subjektu
3) Změny při vyplňování čestného prohlášení českého projektového partnera
4) Změny týkající se publicity projektu


 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek


Rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byla zveřejněna informace pro české příjemce k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. Tato informace bude též součástí příručky pro příjemce, která se v současné době připravuje. Bližší informace najdete na http://www.at-cz.eu/cz/pro-prijemce/verejne-zakazky3. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 proběhne 3. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 24. – 25. 1. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 22. 9. 2016.


Zahájení Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je od 7. ledna 2016 možné podávat projektové žádosti. Stěžejním dokumentem je v tomto ohledu Program spolupráce AT-CZ 2014-2020 (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty) schválený Evropskou komisí dne 23. června 2015. V Příručce k vyplňování projektové žádosti (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/projektova-zadost), která bude průběžně doplňována, naleznete veškeré podrobné informace o postupu při vyplňování elektronické projektové žádosti.

Podobně jako v předchozím programovém období lze i v programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika podávat Vaše projekty průběžně. Podávání projektových žádostí probíhá výhradně online prostřednictvím elektronického Monitorovacího systému (https://ems.at-cz.eu). Lhůta pro předložení žádostí na červnové zasedání končí 22. března 2016!

 


Posunutí otevření výzvy pro předkládání projektových žádostí do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Na základě výsledku 1. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020, na kterém nebyly schválené zásadní realizační dokumenty pro správné fungování Programu, by měla být kontinuální výzva pro předkládání projektových žádostí otevřena v průběhu podzimu roku 2015. Přesné datum zatím z výše uvedených důvodů nebylo stanoveno, stejně jako přesné datum dalšího zasedání Monitorovacího výboru.

Informace o přesných termínech a semináři pro žadatele budou zveřejněny v této sekci webových stránek Jihočeského kraje.


 

Termíny pro předkládání projektových žádostí do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Dne 22. září 2015 proběhne první, konstituční, Monitorovací výbor Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020, jehož hlavním bodem bude především schválení programových dokumentů. Následující Monitorovací výbor, na kterém již budou schvalovány projektové žádosti, je stanoven na 9. a 10. března 2016. Projektové žádosti na tento Monitorovací výbor je možné předkládat do 27. listopadu 2015!


 

Česká verze programového dokumentu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Na základě schválení anglické verze programového dokumentu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 byla Národním orgánem Programu, Ministerstvem pro místní rozvoj, vypracována česká verze, která je k dispozici ke stažení zde.


 

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 byl schválen Evropskou komisí!

23. června 2015 schválila Evropská komise program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Schválený programový dokument a další informace naleznete zde.

Zahájení příjmu žádostí se předpokládá na přelomu září/října 2015, první projekty by měly být schvalovány začátkem března 2016. Informace o přesných termínech a semináři pro žadatele budou zveřejněny v této sekci webových stránek Jihočeského kraje.

 

 

Dnem 24. 6. 2014 byla zahájena veřejná konzultace k návrhu Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020.
Detailní informace a příslušné dokumenty ke stažení naleznete na: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/8-1_SEA.php.

 


 

Vzhledem k vyčerpání alokace byl OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 2013 uzavřen a již není možné předkládat další přeshraniční projekty.
Předkládání projektů do nového přeshraničního programu OP EÚS Rakousko - ČR 2014-2020 bude výhledově možné v I. pololetí 2015.

 

Aktuální informace o přípravě nového programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 naleznete ZDE.


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 15. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko.

Seznam ke stažení (247.12 KB) Seznam ke stažení


Aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace

METODICKÝ POKYN č. 4 platný od 1. června 2014 aktualizuje přílohy č. 17a a 17b Pokynů pro české příjemce dotace operačního programu EÚS Rakousko - ČR 2007-2013, kterými se upravují postupy pro zadávání veřejných zakázek nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Podrobné informace naleznete na stránkách programu.

Předkládání projektových žádostí na 15. monitorovací výbor, který proběhne 7. 5. 2014, je možné do 26. 2. 2014. Více informací v příloze.

Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3 (240.13 KB) Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 14. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Podpořené projekty (269.91 KB) Podpořené projekty


Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 1. 2014 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3.076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou poskytnuty informace žadatelům v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, ale také žadatelům v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014, e-mailem na: silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

Pozvánka ke stažení (247.92 KB) Pozvánka ke stažení

Prezentace ze semináře ke stažení (1802.50 KB) Prezentace ze semináře ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku