Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Aktuální informace

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - ČR 2014 - 2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Aktualizace Příručky pro příjemce


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 16. 2. 2017 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro příjemce.

Hlavní změny se týkají především doplnění chybějících příloh, byla doplněna povinnost doložit harmonogram předkládání monitorovacích zpráv schválený Kontrolorem VP a k upravení procesu změn rozpočtu projektového partnera do 15 %. Na české straně dále došlo k doplnění informací o registru smluv a s tím související povinnost zveřejňování smluv (jak Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR, tak smluv k veřejným zakázkám realizovanými v projektu) a dále k upřesnění procesu změn Rozhodnutí na SR. Na rakouské straně došlo k upřesnění dokládání dokumentů k výdajům u Zprávy za partnera.

Příručka pro příjemce je k nalezení v sekci „Ke stažení - Programové dokumenty" na webových stránkách programu.

 5. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 12. - 13. 9. 2017.
Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 21. 4. 2017, 14:00.


 

Rádi bychom Vás informovali, že pro program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je k dispozici Příručka pro vyplňování zprávy za partnera. Příručku lze stáhnout na přihlašovací straně v systému eMS.Příručka pro příjemce


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24. 11. 2016 je na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika k dispozici nově Příručka pro příjemce.Aktualizace příručky pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 8. 2016 je na webových stránkách Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele. Ta s sebou oproti předchozí verzi přináší změny, které je při přípravě projektové žádosti nutné respektovat:

1) Povinnost setkání projektových partnerů v rámci přípravy projektu
2) Povinnost vyplnění alespoň základních informací o projektu před samotnou konzultací projektu u příslušného regionálního subjektu
3) Změny při vyplňování čestného prohlášení českého projektového partnera
4) Změny týkající se publicity projektu


 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek


Rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byla zveřejněna informace pro české příjemce k pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. Tato informace bude též součástí příručky pro příjemce, která se v současné době připravuje. Bližší informace najdete na http://www.at-cz.eu/cz/pro-prijemce/verejne-zakazky3. monitorovací výbor v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 proběhne 3. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 24. – 25. 1. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 22. 9. 2016.


Zahájení Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je od 7. ledna 2016 možné podávat projektové žádosti. Stěžejním dokumentem je v tomto ohledu Program spolupráce AT-CZ 2014-2020 (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/programove-dokumenty) schválený Evropskou komisí dne 23. června 2015. V Příručce k vyplňování projektové žádosti (http://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/projektova-zadost), která bude průběžně doplňována, naleznete veškeré podrobné informace o postupu při vyplňování elektronické projektové žádosti.

Podobně jako v předchozím programovém období lze i v programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika podávat Vaše projekty průběžně. Podávání projektových žádostí probíhá výhradně online prostřednictvím elektronického Monitorovacího systému (https://ems.at-cz.eu). Lhůta pro předložení žádostí na červnové zasedání končí 22. března 2016!

 


Posunutí otevření výzvy pro předkládání projektových žádostí do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Na základě výsledku 1. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Programu spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020, na kterém nebyly schválené zásadní realizační dokumenty pro správné fungování Programu, by měla být kontinuální výzva pro předkládání projektových žádostí otevřena v průběhu podzimu roku 2015. Přesné datum zatím z výše uvedených důvodů nebylo stanoveno, stejně jako přesné datum dalšího zasedání Monitorovacího výboru.

Informace o přesných termínech a semináři pro žadatele budou zveřejněny v této sekci webových stránek Jihočeského kraje.


 

Termíny pro předkládání projektových žádostí do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Dne 22. září 2015 proběhne první, konstituční, Monitorovací výbor Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020, jehož hlavním bodem bude především schválení programových dokumentů. Následující Monitorovací výbor, na kterém již budou schvalovány projektové žádosti, je stanoven na 9. a 10. března 2016. Projektové žádosti na tento Monitorovací výbor je možné předkládat do 27. listopadu 2015!


 

Česká verze programového dokumentu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

Na základě schválení anglické verze programového dokumentu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 byla Národním orgánem Programu, Ministerstvem pro místní rozvoj, vypracována česká verze, která je k dispozici ke stažení zde.


 

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 byl schválen Evropskou komisí!

23. června 2015 schválila Evropská komise program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Schválený programový dokument a další informace naleznete zde.

Zahájení příjmu žádostí se předpokládá na přelomu září/října 2015, první projekty by měly být schvalovány začátkem března 2016. Informace o přesných termínech a semináři pro žadatele budou zveřejněny v této sekci webových stránek Jihočeského kraje.

 

 

Dnem 24. 6. 2014 byla zahájena veřejná konzultace k návrhu Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020.
Detailní informace a příslušné dokumenty ke stažení naleznete na: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/8-1_SEA.php.

 


 

Vzhledem k vyčerpání alokace byl OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 2013 uzavřen a již není možné předkládat další přeshraniční projekty.
Předkládání projektů do nového přeshraničního programu OP EÚS Rakousko - ČR 2014-2020 bude výhledově možné v I. pololetí 2015.

 

Aktuální informace o přípravě nového programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2014 - 2020 naleznete ZDE.


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 15. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko.

Seznam ke stažení (247.12 KB) Seznam ke stažení (.pdf - 247.12 KB)


Aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace

METODICKÝ POKYN č. 4 platný od 1. června 2014 aktualizuje přílohy č. 17a a 17b Pokynů pro české příjemce dotace operačního programu EÚS Rakousko - ČR 2007-2013, kterými se upravují postupy pro zadávání veřejných zakázek nespadající pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Podrobné informace naleznete na stránkách programu.

Předkládání projektových žádostí na 15. monitorovací výbor, který proběhne 7. 5. 2014, je možné do 26. 2. 2014. Více informací v příloze.

Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3 (240.13 KB) Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3 (.pdf - 240.13 KB)


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 14. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Podpořené projekty (269.91 KB) Podpořené projekty (.pdf - 269.91 KB)


Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 1. 2014 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3.076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou poskytnuty informace žadatelům v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, ale také žadatelům v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014, e-mailem na: silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

Pozvánka ke stažení (247.92 KB) Pozvánka ke stažení (.pdf - 247.92 KB)

Prezentace ze semináře ke stažení (1802.50 KB) Prezentace ze semináře ke stažení (.ppt - 1802.50 KB)


Aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace

METODICKÝ POKYN č. 3 platný od 15. července 2013 doplňuje kap. 5.3 Změna termínů překládání Monitorovacích zpráv o možnost předložit mimořádné žádosti o platbu mimo řádné termíny na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru s cílem zvýšit objem certifikovaných výdajů pro splnění pravidla n+2/n+3.

Podrobné informace naleznete na stránkách programu.


Aktualizace společné Příručky pro žadatele

Chtěli bychom Vás informovat o tom, že byla aktualizována společná Příručka pro žadatele programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a verze Červenec 2013 je již k dispozici ke stažení na http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-1_programove.php.

Seznam změn (379.20 KB) Seznam změn (.pdf - 379.20 KB)


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 13. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Seznam ke stažení (317.32 KB) Seznam ke stažení (.pdf - 317.32 KB)


Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 12. 7. 2013 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

V případě Vašeho zájmu je nutné přihlášení e-mailem na : urbanova@kraj-jihocesky.cz do 8. 7. 2013. Účast je bezplatná.

Pozvánka na seminář ke stažení (374.36 KB) Pozvánka na seminář ke stažení (.pdf - 374.36 KB)

Prezentace ze semináře ke stažení (1414.09 KB) Prezentace ze semináře ke stažení (.zip - 1414.09 KB)


Vzhledem ke zpoždění při plnění cíle n+2/n+3, podle kterého by mělo být v Operačním programu EÚS Rakousko - Česká republika 2007-2013 do konce roku 2013 certifikováno 70 mil. EUR, mají nyní všichni projektoví partneři možnost předložit mimořádnou žádost o platbu. Další informace naleznete také na webových stránkách programu.

Příloha - výzva k předkládání mimořádných plateb (245.81 KB) Příloha - výzva k předkládání mimořádných plateb (.zip - 245.81 KB)


Aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace

Metodickým pokynem č.2 je aktualizována kapitola 4.5. - Účty projektu. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o rozpočtových pravidlech vznikla povinnost pro obce, kraje, svazky obcí, veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy si pro příjem dotace ze státního rozpočtu zřídit účet u ČNB. Od 1.4.2013 bude moci být příspěvek ze státního rozpočtu u těchto příjemců zaslán pouze na účet u ČNB. Pro příjem prostředků ERDF možnost volby bankovního účtu zůstává.
Více informací naleznete na stránkách programu.


Aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace

METODICKÝ POKYN č. 1 platný od 14.1.2013 aktualizuje text kap. 4.1.1 Méně závažné změny projektu a kap. 4.2.2 projekty vytvářející příjmy. Podrobné informace naleznete na stránkách programu: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php.


Aktualizace Pokynů pro české žadatele

METODICKÝ POKYN č. 1 platný od 14.1.2013 aktualizuje seznam nezpůsobilých výdajů (byl vypuštěn bod: „výdaje uskutečněné při realizaci projektu, kdy partner nedokázal vyvrátit porušení střetu zájmů"). Podrobné informace naleznete na stránkách programu: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 12. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Seznam podpořených projektů ke stažení (24.25 KB) Seznam podpořených projektů ke stažení (.pdf - 24.25 KB)


Seminář pro žadatele
Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 23. 1. 2013 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje (č. dveří 2.010) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
V případě Vašeho zájmu je nutné přihlášení e-mailem na: majerovak@kraj-jihocesky.cz (případně telefonicky na: 386 720 330), a to nejpozději 18. 1. 2013. Účast je bezplatná.

Pozvánka ke stažení (250.53 KB) Pozvánka ke stažení (.pdf - 250.53 KB)

Prezentace k semináři (1450.63 KB) Prezentace k semináři (.zip - 1450.63 KB)


Předkládání projektových žádostí na 12. Monitorovací výbor, který proběhne 28. - 29. 11. 2012, je možné do
19. 9. 2012.

Více informací zde (24.97 KB) Více informací zde (.pdf - 24.97 KB)


Oslava Dne evropské spolupráce na jihu Čech

Společné cvičení českých a rakouských vodních záchranářů na Lipně a projížďka po česko-rakouské cyklostezce Via Verde se uskuteční v rámci oslav Dne evropské spolupráce v jižních Čechách. Akce se koná 21. září. Na Lipně - v Dolní Vltavici na Českokrumlovsku, startuje v 10 a v Horní Stropnici na Českobudějovicku v 15.45 hodin. Více na stránkách programu: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/2_informace.php


Seminář pro žadatele

Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 21. 8. 2012 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje (č. dveří 2.010) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

V případě Vašeho zájmu je nutné přihlášení e-mailem na : majerovak@kraj-jihocesky.cz do 17. 8. 2012. Účast je bezplatná.

Pozvánka na seminář ke stažení (251.52 KB) Pozvánka na seminář ke stažení (.pdf - 251.52 KB)

Prezentace ze semináře ke stažení (5158.92 KB) Prezentace ze semináře ke stažení (.zip - 5158.92 KB)


Aktualizace Pokynů pro české žadatele (7. vydání)

S platností k 1.8.2012 byla provedena aktualizace Pokynů pro české žadatele. Upozorňujeme všechny potenciální žadatele, že novým 7. vydáním Pokynů pro české žadatele je nutné se řídit již při předkládání žádostí k 19.9.2012.

Aktuální platnou verzi Pokynů pro české žadatele včetně příloh naleznete na stránkách Programu: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 11. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko (24.89 KB) Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 11. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko (.pdf - 24.89 KB)


Nové vydání Pokynů pro české příjemce dotace

Od 1. 7. 2012 je platné 7. vydání Pokynů pro české příjemce dotace. Součástí změny je aktualizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Nová verze Pokynů vč. příloh je k dispozici na stránkách programu: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php.


Aktualizace Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Metodický pokyn č. 4 k Pokynům pro české příjemce dotace, který aktualizuje přílohu č. 17b "Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem". Jedná se o výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.
Metodický pokyn č. 4 je platný pro všechny veřejné zakázky vyhlášené 16. dubna 2012 a později.

Popis provedených změn (viz. Metodický pokyn č.4) a aktualizované dokumenty naleznete na stránkách programu: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php

Příloha č.17b ke stažení (289.64 KB) Příloha č.17b ke stažení (.pdf - 289.64 KB)


Aktualizace postupů pro zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 55/2012 Sb., jímž se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. dubna 2012 dochází k aktualizaci příloh Pokynů pro české příjemce dotace, přílohy č. 17a: Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem a přílohy č. 18: Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace za státního rozpočtu.
Popis provedených změn ( viz. Metodický pokyn č.3 ) a aktualizované dokumenty naleznete na stránkách programu: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/2_informace.php


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 10. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (459.71 KB) Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 10. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (.pdf - 459.71 KB)


Aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace

S platností k 1.1.2012 byla provedena aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace.
Metodický pokyn č.2 k Pokynům pro české příjemce platný od 1. ledna 2012 upravuje kapitoly 4.2.1 (Aplikované předpisy a obecné zásady) a 4.2.2. (Hodnotící kritéria). Obsahem změny je doplnění výše zmíněných kapitol týkající se veřejných zakázek. Jedná se o vyloučení možnosti používání náhodného výběru losem v případě užšího řízení pro omezení počtu zájemců a o zákaz používání smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria.
Aktuální platnou verzi Pokynů pro české příjemce dotace naleznete na stránkách Programu: http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 9. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (31.50 KB) Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 9. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (.xls - 31.50 KB)


Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář pro žadatele v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, který se uskuteční v pondělí, 20.února 2012, od 9:30 v Sále Zastupitelstva (č.dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Na semináři se dozvíte základní informace o přeshraničním programu, o nejčastějších nedostatcích při předkládání žádostí v rámci Evropské územní spolupráce, o procesu administrace po schválení projektu a také stručnou informaci o přípravě nového programovacího období 2014-2020.
K dispozici pro dotazy budou zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje (Regionální subjekt). Zástupci Centra pro regionální rozvoj budou přítomni především pro úspěšné příjemce podpory po přestávce v odpoledním bloku.

Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je však nutné se na něj přihlásit, a to nejpozději do 13.2.2012 elektronicky na: musilova@kraj-jihocesky.cz případně telefonicky na: 386 720 330.

Budeme se těšit na Vaši účast!

Pozvánka 20.2.2012 (440.62 KB) Pozvánka 20.2.2012 (.pdf - 440.62 KB)


Aktualizace Pokynů pro české žadatele (6. vydání)

S platností k 1.7.2011 byla provedena aktualizace Pokynů pro české žadatele. Upozorňujeme všechny potenciální žadatele, že novým 6. vydáním Pokynů pro české žadatele je nutné se řídit již při předkládání žádostí k 21.9.2011.

Aktuální platnou verzi Pokynů pro české žadatele včetně příloh naleznete na stránkách Programu:

http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php


„Změna Náležitostí dokladování pro přeshraniční programy Cíle 3

S platností k 31.3.2011 byla provedena aktualizace materiálu Náležitosti dokladování pro přeshraniční programy Cíle 3 (7. verze). Největší změnou je povinnost vyplňovat výkaz práce - protokol u DPP/DPČ + byla upravena sestava přehled pracovních cest (doplněn sloupeček pro datum úhrady). Dále byly upraveny sestavy rekapitulace mezd.

Aktualizovaný materiál naleznete v příloze. Zároveň byl zveřejněn na stránkách http://www.crr.cz/cs/ .

Materiál ke stažení (610.42 KB) Materiál ke stažení (.zip - 610.42 KB)


Informace k předkládání žádostí 2011 (23.21 KB) Informace k předkládání žádostí 2011 (.pdf - 23.21 KB)


Pozvánka na Výroční konferenci Programu Rakousko - ČR

Dne 31. března 2011 se ve Vídni koná Výroční konference Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR, na kterou Vás touto cestou srdečně zveme. Konference se letos ponese v duchu motta „Trh práce, zaměstnanost a zvyšování kvalifikace", ale dozvíte se na ní také význam přeshraničních programů, především pak přeshraniční spolupráce po roce 2013. Program konference, přihlašovací formulář a další informace naleznete v příloze. Přihlašovací formulář zasílejte prosím na adresu Společného technického sekretariátu (JTS): kronberger@at-cz.eu.

Program konference (259.63 KB) Program konference (.pdf - 259.63 KB)

Přihláška (146.44 KB) Přihláška (.pdf - 146.44 KB)


Seminář pro úspěšnou projektovou komunikaci pro příjemce dotace

Programy přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika a Rakousko - Maďarsko 2007 - 2013 srdečně zvou příjemce dotace na společně organizovaný seminář pro úspěšnou projektovou komunikaci, který se pro projekty Programu EÚS AT-CZ uskuteční 22. BŘEZNA 2011 v Gartenhotelu Altmannsdorf, Hoffingergasse 33, ve Vídni (http://www.gartenhotel.com viz příjezdová mapka).

Seminář pro úspěšnou projektovou komunikaci pro příjemce dotace Vám napoví např. jakým způsobem efektivně zviditelnit Váš projekt, poskytne Vám tipy a představí vhodné techniky. Obsahovou formu přebírá renomovaná PR agentura Pinnacle z Londýna/Bruselu specializující se na oblast komunikace evropských projektů. Lektorky a lektoři, všichni zkušení žurnalisté a PR poradci, se Vám budou věnovat v pracovních skupinách a v praktických cvičeních Vás naučí lehce realizovatelné techniky pro úspěšnou komunikaci.

Seminář je bezplatný, ale počet účastníků je omezen, za každý projekt se může účastnit pouze jedna osoba; dle potřeby však můžeme rezervovat jedno dodatečné místo na čekací listině a je proto nutné se zaregistrovat online na následujících internetových stránkách nejpozději do 9. března 2011: http://www.at-hu.net/at-hu/forms/register.php

Pokud se nebudete moci akce účastnit, informujte prosím na uvedeném odkazu nejpozději 3 dny před začátkem, aby měli ostatní zájemci možnost postoupit z čekací listiny.

Veškeré další informace naleznete v přiložené pozvánce!

Pozvánka ke stažení (836.63 KB) Pozvánka ke stažení (.pdf - 836.63 KB)


Změna přílohy č. 17b Příručky pro české příjemce dotace

S platností od 1. 3. 2011 byla aktualizována příloha č. 17b PPP - Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 („Doplňující postupy").

Aktualizovanou přílohu naleznete v příloze. Zároveň byla zveřejněna na www.at-cz.eu.

Dokument Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. je možné nalézt na http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Metodiky-a-manualy/FileList/Verejne-zakazky/Aktualizace-Zavaznych-postupu-pro-zadavani-verejny.

Příloha ke stažení (184.09 KB) Příloha ke stažení (.pdf - 184.09 KB)


Seminář pro žadatele EÚS Rakousko - ČR_7.2.2011

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář pro žadatele v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, který se uskuteční v pondělí, 7. února 2011, od 9:00 v Sále Zastupitelstva (č.dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Na semináři se dozvíte o základních informacích, projektové žádosti a nejčastějších nedostatcích při předkládání žádostí v rámci Evropské územní spolupráce.

K dispozici pro dotazy budou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (Národní orgán) a Krajského úřadu Jihočeského kraje (Regionální subjekt). Zástupci Centra pro regionální rozvoj budou přítomni především pro úspěšné příjemce podpory po přestávce v odpoledním bloku.

Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je však nutné se na něj přihlásit, a to nejpozději do 3. 2. 2011 elektronicky na: filipova@kraj-jihocesky.cz nebo na navara@kraj-jihocesky.cz případně telefonicky na: 386 720 330 nebo na 386 720 385.

Pozvánka na seminář (241.14 KB) Pozvánka na seminář (.pdf - 241.14 KB)

Soubor prezentací ze semináře (4441.23 KB) Soubor prezentací ze semináře (.zip - 4441.23 KB)


Předkládání projektových žádostí v programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, které se konalo 14. - 15. prosince 2010 v Brně, byl stanoven indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 16. března 2011. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 25. - 26. května 2011.

Zároveň byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 21. září 2011. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 30. listopadu - 1. prosince 2011.

Projektové žádosti je doporučeno průběžně konzultovat s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Bc. Barbora Filipová, Ing. Jan Návara, Mgr. Vanda Pánková). Dále doporučujeme sledovat stránky Krajského úřadu JčK, kde budou uveřejněny další potřebné informace a termín semináře pro české žadatele.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 8. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (31.50 KB) Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 8. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (.xls - 31.50 KB)


Seminář pro žadatele EÚS Rakousko - ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář pro žadatele v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, který se uskuteční ve středu, 1. září 2010, od 9:00 v Sále Zastupitelstva (č.dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Na semináři se dozvíte o základních informacích, projektové žádosti a nejčastějších nedostatcích při předkládání žádostí v rámci Evropské územní spolupráce.

K dispozici pro dotazy budou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (Národní orgán), Společného technického sekretariátu, Centra pro regionální rozvoj a Krajského úřadu Jihočeského kraje (Regionální subjekt).

Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je však nutné se na něj přihlásit, a to nejpozději do 30.08.2010 elektronicky na: filipova@kraj-jihocesky.cz nebo na kaplan@kraj-jihocesky.cz případně telefonicky na: 386 720 330 nebo na 386 720 162.

Pozvánka (59.83 KB) Pozvánka (.pdf - 59.83 KB)

Přehled prezentací ze semináře - část 1 (2016.40 KB) Přehled prezentací ze semináře - část 1 (.zip - 2016.40 KB)

Přehled prezentací ze semináře - část 2 (1460.89 KB) Přehled prezentací ze semináře - část 2 (.zip - 1460.89 KB)

Přehled prezentací ze semináře - část 3 (2217.93 KB) Přehled prezentací ze semináře - část 3 (.zip - 2217.93 KB)

Přehled prezentací ze semináře - část 4 (2274.73 KB) Přehled prezentací ze semináře - část 4 (.zip - 2274.73 KB)

 

 

Předkládání projektových žádostí v programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, které se konalo 1.-2. června 2010 v dolnorakouském Grossschönau, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 5. října 2010. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 14.-15. prosince 2010.

Projektové žádosti je doporučeno průběžně konzultovat s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Bc. Barbora Filipová, Mgr. Antonín Kaplan, Ing. Jan Návara). Dále doporučujeme sledovat stránky Krajského úřadu JčK, kde budou uveřejněny další potřebné informace a termín semináře pro české žadatele.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 7. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (30.50 KB) Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 7. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (.xls - 30.50 KB)


Dne 23. června 2010 se koná na zámku v Mikulově Výroční konference Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, ke které Vás touto cestou srdečně zveme. Program konference, přihlašovací formulář a další informace naleznete v příloze. Své přihlášky prosím zasílejte na adresu:maly@at-cz.eu nejpozději do 9.června 2010.

Pozvánka na konferenci (863.88 KB) Pozvánka na konferenci (.pdf - 863.88 KB)

Přihláška na konferenci (384.00 KB) Přihláška na konferenci (.doc - 384.00 KB)


Burza projektových partnerů

Dovolujeme si Vás pozvat na Burzu projektových partnerů v rámci OP Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR, která se bude konat:

Kdy: ve středu, 14.4.2010, od 14:00 - 18:00 hodin
Kde: Dům Dr. Karla Rennera, 691 86 Dolní Dunajovice

Nebo

Kdy: ve středu, 21.4.2010, od 14:00 - 18:00 hodin
Kde: Institut Slavonice, Náměstí Míru 456, 378 81 Slavonice

Na Burze projektových partnerů se dozvíte zkušenosti z již realizovaných přeshraničních projektů, příklady podporovaných česko-rakouských projektů a také budete mít možnost setkat se se zástupci Regionálních subjektů, zkonzultovat Váš případný projektový záměr a především navázat kontakty s potenciálními partnery pro Váš projektový záměr.
Témata, kterým se na obou Burzách projektových partnerů budeme věnovat, jsou:

  • Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
  • Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace
  • Životní prostředí a prevence rizik

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se Burzy projektových partnerů zašlete vyplněnou přiloženou přihlášku na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději do 30.3.2010, respektive do 7.4.2010.

Burza PP Dolní Dunajovice (1179.34 KB) Burza PP Dolní Dunajovice (.zip - 1179.34 KB)

Burza PP Slavonice (2753.38 KB) Burza PP Slavonice (.zip - 2753.38 KB)


Aktualizace Náležitostí dokladování pro Cíl 3 EÚS

Dovolujeme si upozornit na aktualizaci Náležitostí dokladování pro Cíl 3 EÚS (Rekapitulace mezd a Náležitosti dokladování). Nová pravidla byla vyvěšena na stránkách Centra pro regionální rozvoj. Současně byly provedeny aktualizace soupisek včetně aktualizace příloh PPP.

Nové tabulky prosím používejte pro vyúčtování předkládaná po 14.2.2010.

Žádáme o důsledné využívání aktuálních formulářů, zejména Rekapitulace mezd, kde došlo k podstatné změně.


Změna finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky

Nařízením vlády č. 474/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009 se mění limity pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky podle § 12 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Změna se týká zadávacích řízení, která zadavatel zahájí počínaje 1. lednem 2010.

S ohledem na tuto změnu se aktualizuje příloha č. 17a Pokyny pro české příjemce dotace - Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem s platností od 1.2.2010 (k nalezení jako příloha této zprávy). Změna se týká sloupce „Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)" v části „Postupy pro zadávání zakázek nad limit stanovený zákonem v případech, kdy se na zadavatele nevztahuje povinnost postupovat dle zákona".

Vedle aktualizované přílohy 17a je přiložen též soubor s informací o výši limitů stanovených Nařízením vlády č. 474/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009.

Změna finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky (27.63 KB) Změna finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky (.pdf - 27.63 KB)

Příloha 17 a (67.41 KB) Příloha 17 a (.pdf - 67.41 KB)


Aktualizace formuláře projektové žádosti!

Upozorňujeme, že na stránkách Operačního programu Rakousko - Česká republika http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/4-2_projektova.php byl aktualizován formulář projektové žádosti. Chyby ve výpočtech v části „Plánovaný rozpočet" (body 6.1 a 6.2) u projektů generujících příjmy byly odstraněny.

Zároveň upozorňujeme, že je třeba dbát na počet znaků v jednotlivých polích. Pokud budou tyto limity překročeny, pak bude projektová žádost vytisknuta s prázdnými stránkami.

Všechny starší verze excelových žádostí lze poslat na Společný technický sekretariát v Brně (vodickova@at-cz.eu, vranova@at-cz.eu, vojtkova@at-cz.eu, nebo maly@at-cz.eu ), který může starší verze zkonvertovat do nejnovější (s číslem 265).


Seminář pro žadatele v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika

Dovolujeme si Vás pozvat na Seminář pro žadatele v rámci OP Rakousko - Česká republika, který se uskuteční ve středu, 10. února 2010, od 9:00 v Sále Zastupitelstva (č.dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Na semináři se dozvíte nejen o základních informacích, projektové žádosti a nejčastějších nedostatcích při předkládání žádostí v rámci Programu Rakousko - Česká republika, ale také Vás zveme na prezentaci jednoho z úspěšně schválených projektů. K dispozici pro dotazy budou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (Národní orgán), Společného technického sekretariátu, Centra pro regionální rozvoj a Krajského úřadu Jihočeského kraje (Regionální subjekt).

Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity je však nutné se na něj přihlásit, a to nejpozději do 09.02.2010 elektronicky na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na kaplan@kraj-jihocesky.cz případně telefonicky na: 386 720 330 nebo na 386 720 162.

Pozvánka ke stažení (59.67 KB) Pozvánka ke stažení (.pdf - 59.67 KB)

Prezentace ze semináře pro žadatele konaného dne 10.2.2010

Prezentace k semináři - část 1 (2240.41 KB) Prezentace k semináři - část 1 (.zip - 2240.41 KB)

Prezentace k semináři - část 2 (2051.60 KB) Prezentace k semináři - část 2 (.zip - 2051.60 KB)

Prezentace k semináři - část 3 (2368.24 KB) Prezentace k semináři - část 3 (.zip - 2368.24 KB)


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 6. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (29.00 KB) Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 6. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko (.xls - 29.00 KB)


11.12.2009 Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko 2007 - 2013, které se konalo 1.-2. prosince 2009 v Třešti v kraji Vysočina, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 23. března 2010. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 1.-2. června 2010.

Projektové žádosti je doporučeno průběžně konzultovat s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Bc. Barbora Jakšová, Mgr. Antonín Kaplan, Ing. Jan Návara). Dále doporučujeme sledovat stránky Krajského úřadu JčK, kde budou uveřejněny další potřebné informace a termín semináře pro české žadatele.


20.7.2009 Nová verze Společných pravidel způsobilosti

Na 5. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013, které se konalo 17. června 2009 v rakouském Ulrichsbergu, byla schválena nová verze Společných pravidel způsobilosti.

Nová Společná pravidla způsobilosti nahrazují předchozí verzi. Tímto byl rozšířen seznam nezpůsobilých výdajů o nákup a odpisy osobních vozů - bez výjimky. Dále se změnou pravidel způsobilosti pro partnery v České republice stávají nezpůsobilými upomínkové předměty převyšující hodnotu 200,- Kč/kus.

Doporučujeme nejen příjemcům dotace ale také potenciálním žadatelům v rámci Cíle 3 OP Evropské územní spolupráce ČR - Rakousko, aby si daná pravidla pozorně prostudovali. Společná pravidla způsobilosti jsou ke stažení na stránkách Programu (http://www.at-cz.eu pod odkazem Materiály ke stažení/Programové dokumenty).


S programy INTERREG a EÚS společně dosáhneme více
Příhraniční regiony Rakousko - Česká republika - Bavorsko táhnou za jeden provaz

Minulý týden, v úterý 16.6.2009, se konala v hornorakouském trojúhelníku tří zemí Rakousko - Česká republika - Bavorsko společná konference expertů těchto tří členských států. Akce se nesla ve znamení motta „Přidaná hodnota přeshraniční spolupráce".

Tisková zpráva a fotografie z konference (502.44 KB) Tisková zpráva a fotografie z konference (.zip - 502.44 KB)


Seminář 29.6.2009

Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí pořádá společný seminář pro žadatele v rámci OP Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko a Česká republika - Bavorsko 2007 - 2013, který se koná v pondělí 29.6.2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Sál Zastupitelstva (č. dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 330 a to nejpozději do 25.6.2009. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánka ke stažení (47.41 KB) Pozvánka ke stažení (.pdf - 47.41 KB)

Seminář 29.6.2009 - prezentace (1965.17 KB) Seminář 29.6.2009 - prezentace (.zip - 1965.17 KB)


2.6.2009 Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 4. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko

Přehled podpořených projektů ke stažení (33.50 KB) Přehled podpořených projektů ke stažení (.xls - 33.50 KB)


2.6.2009 Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Nejbližší indikativní termín pro předkládání nových projektových žádostí v Operačním programu Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika byl stanoven na 22. září 2009. Zasedání 6. Monitorovacího výboru programu, které bude nově předložené projekty schvalovat, proběhne 1. - 2.12.2009. Projektové žádosti jsou na Oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje přijímány i nadále průběžně.

Projektové žádosti je možné průběžně konzultovat s pracovníky Oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Návara, Bc. Jakšová, Mgr. Kaplan).


Seznam podpořených projektů - Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko (Monitorovací výbor 15.-16.12.2008) (29.00 KB) Seznam podpořených projektů - Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko (Monitorovací výbor 15.-16.12.2008) (.xls - 29.00 KB)


21.1.2009 Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko 2007 - 2013, které se konalo 15.-16. prosince 2008 ve Vídni, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 27. února 2009. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 12.-13. května 2009.

Projektové žádosti je možné průběžně konzultovat s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Návara, Bc. Jakšová, Mgr. Kaplan). Další indikativní termín pro předkládání projektů bude zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje.


21.1.2009 Seminář pro žadatele a příjemce v rámci OP Evropská územní spolupráce ČR - Rakousko

Krajský úřad - Odbor grantů a evropské integrace pořádá Seminář pro žadatele a příjemce dotace v rámci OP Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013, který se koná v pondělí 9.2.2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Sál Zastupitelstva (č. dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.
Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 330 a to nejpozději do 5.2.2009. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánka ke stažení (109.84 KB) Pozvánka ke stažení (.pdf - 109.84 KB)

Prezentace ze semináře pro žadatele a příjemce dotace (1364.96 KB) Prezentace ze semináře pro žadatele a příjemce dotace (.zip - 1364.96 KB)


10.11.2008 Seznamy přijatých projektů v rámci Fondu malých projektů Cíle 3 Česká republika - Rakousko

Seznamy projektů v rámci Fondu malých projektů Cíle 3 Česká republika - Rakousko, které byly schváleny na úvodních zasedáních Regionálních monitorovacích výborů Horního (25.9.2008) a Dolního (3.10.2008) Rakouska naleznete na stránkách Euroregionu Silva Nortica.
Následující nejbližší indikativní termín pro předkládání žádostí do Fondu malých projektů Cíle 3 ČR - Rakousko je stanoven na 28.11.2008 do 14:00. Žádosti, které budou do tohoto termínu přijaty na adresu sdružení Jihočeská Silva Nortica a které splní pokyny pro realizaci projektů uvedené ve Směrnici pro žadatele, by měly být projednávány na zasedání Regionálních monitorovacích výborech Horního (9.1.2009) a Dolního (16.1.2009) Rakouska. Žádosti jsou však i nadále přijímány průběžně.
Veškeré potřebné informace, směrnici pro žadatele, formulář žádosti a povinné přílohy jsou k dispozici na www.silvanortica.com v sekci Fond malých projektů Cíl 3.


16.9.2008 Vydání Pokynů pro české příjemce dotace z OP EÚS Rakousko - ČR 2007-2013

Národní orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), který je odpovědný za realizaci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007-2013 na území České republiky, uveřejnil 1. vydání Pokynů pro české příjemce dotace, jež navazují na Pokyny pro české žadatele. Tento dokument popisuje postupy po schválení projektu a při jeho realizaci, neobsahuje však zatím veškeré přílohy, neboť dosud nebylo uzavřeno jednání o formulářích zpráv pro realizaci projektu. Přílohy budou doplněny ihned po jejich schválení.
Aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz v kapitole Dokumenty pro přípravu žádosti pro program Cíl EÚS Česká republika-Rakousko 2007-2013 nebo na stránkách OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.


18.8.2008 Seminář pro žadatele v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Krajský úřad - Odbor grantů a evropské integrace pořádá Seminář pro žadatele v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013, který se koná ve čtvrtek 28.8.2008 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva města České Budějovice. Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: navara@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 385. Účast na semináři je bezplatná.

Vzhledem k neschválené dokumentaci vztahující se k uzavírání smluv a vyúčtování projektů upozorňujeme, že seminář je určen pouze pro žadatele, kteří hodlají předložit žádost o podporu z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko, nikoli pro příjemce, kteří již pro své projekty obdrželi podporu v minulém kole.

Více v přiložené pozvánce.

Prezentace ze Semináře pro žadatele v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, který se konal 28.8.2008 (3429.26 KB) Prezentace ze Semináře pro žadatele v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, který se konal 28.8.2008 (.zip - 3429.26 KB)


Přehled podpořených projektů AT (91.24 KB) Přehled podpořených projektů AT (.pdf - 91.24 KB)

7.8.2008 Informace k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Dotace ze státního rozpočtu v rámci OP Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko bude českým partnerům, kteří si o ni v žádosti požádali, poskytnuta automaticky na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Toto Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu bude úspěšným žadatelům vydáno po uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF mezi vedoucím partnerem a Řídícím orgánem.


5.8.2008 Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 2. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko


9.7.2008 Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Rakousko 2007 - 2013, které se konalo 2.-3. července 2008 v Brně, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 3. října 2008 (termín byl posunut z 10. září). Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, které proběhne 15.-16. prosince 2008.

Projektové žádosti je možné průběžně konzultovat s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Návara, Mgr. Pánková, Bc. Jakšová). Další indikativní termín pro předkládání projektů bude zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje.


18.6.2008 Vyhlášení Fondu malých projektů v rámci Cíle 3 Česká republika - Rakousko

Dne 18.6.2008 byl sdružením Jihočeská Silva Nortica vyhlášen Fond malých projektů (FMP), který je součástí Operačního programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko. Do FMP je možno předkládat malé neinvestiční projekty (kulturní výměny apod.) a malé infrastrukturní projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci s příspěvkem z ERDF 2 000 - 20 000 EUR. Správcem a Administrátorem česko-rakouského Fondu v Jihočeském kraji je sdružení Jihočeská Silva Nortica.

Žádosti je možné předkládat průběžně od data vyhlášení osobně nebo doporučenou poštou na adresu Administrátora, sdružení Jihočeská Silva Nortica. Zde je také možné přípravu žádosti bezplatně konzultovat. Indikativní termín pro ukončení příjmu žádostí ke schválení na nejbližším Monitorovacím výboru FMP je stanoven na 29. 8. 2008 do 14.00 hod. Výdaje projektu jsou však způsobilé od data registrace žádosti u Administrátora. Proto je možné na akce pořádané v průběhu prázdnin 2008 podat žádost ihned po vyhlášení Fondu a výdaje projektu mohou být v případě schválení projektu uznány. Přitom je nutné dodržet zejména pravidla publicity EU a další pokyny pro realizaci projektů uvedené ve Směrnici pro žadatele. Veškeré potřebné informace, směrnici pro žadatele, formulář žádosti a povinné přílohy jsou k dispozici na www.silvanortica.com v sekci Fond malých projektů Cíl 3.

Jihočeská Silva Nortica pořádá informativní schůzku pro zájemce a žadatele FMP dne 25. 6. 2008 od 14:00 ve velké zasedací místnosti Jihočeské hospodářské komory, Husova 9, České Budějovice.


28.5.2008 Měsíční kurzy EUR/CZ vyhlašované Evropskou komisí

Níže je uvedený odkaz na stránky Evropské komise, která každý měsíc zveřejňuje kurzy Evropské centrální banky. Tento kurz je nutné použít pro přepočet korunových výdajů na eurové výdaje.

Pokud Vedoucí partner (nebo jeho projektoví partneři) hradí své výdaje spojené s projektem v jiné měně než v eurech, musí tyto výdaje do Finanční zprávy, kterou předkládá svému kontrolorovi, na eura přepočítat. Pro přepočet použije partner kurz Evropské centrální banky platný v tom měsíci, ve kterém Finanční zprávu zpracuje. Tento kurz zveřejňuje v elektronické podobě Evropská komise každý měsíc na této adrese.


24.4.2008 Ukončení prvního kola příjmu žádostí do OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007 - 2013

24. dubna 2008 bylo ukončeno první kolo příjmu žádostí do OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007 - 2013. V Jihočeském kraji bylo do tohoto termínu podáno celkem 18 projektových žádostí, které jsou nyní kontrolovány a hodnoceny. Pokud nebude nutné během jejich hodnocení provádět žádná doplnění, rozhodne o nich Monitorovací výbor na svém zasedání ve dnech 2. a 3. července 2008.

Další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí je 10. září 2008. Žádosti jsou však na KÚ JK přijímány průběžně.


3.4.2008 Seminář pro žadatele v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Krajský úřad - Odbor grantů a evropské integrace pořádá Seminář pro žadatele OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013, který se koná v pátek 11.4.2008 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva na KÚ JK (č.dv.2010). Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 330. Účast na semináři je bezplatná.

Prezentace ze Semináře pro žadatele v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, který se konal 11.4.2008 (3186.51 KB) Prezentace ze Semináře pro žadatele v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, který se konal 11.4.2008 (.zip - 3186.51 KB)


27.3.2008 Vyhlášení Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007-2013

Dne 27. března 2008 byl vyhlášen Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 2007-2013. Od tohoto dne je možné předkládat na oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje projektové žádosti. Příjem žádostí o dotaci je průběžný. Aby byla žádost projednána již na prvním zasedání monitorovacího výboru, který se bude konat 3. července 2008, je nutné ji odevzdat na krajském úřadě do 24. dubna 2008. Veškerou příslušnou dokumentaci k podání projektu naleznete na www.strukturalni-fondy.cz.


20. 3. 2008 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007 - 2013 - přijímání žádostí

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční 3 července 2008. Indikativní termín pro předložení projektových žádostí na KÚ JčK - oddělení evropské integrace je 24. duben 2008. Žádosti přijaté do tohoto termínu, které splní formální kritéria a nebude nutné během hodnocení provádět žádná doplnění, bude možné na zasedání MV projednat.


17. 3. 2008 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007 - 2013 - slavnostní vyhlášení programu

Slavnostní vyhlášení programu v Třebíči bylo z organizačních důvodů odloženo na neurčito. Přesto by měl být program 27. 3. 2008 vyhlášen.


3.3.2008 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007 - 2013 - vyhlášení programu

Slavnostní zahájení Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 2007-2013 se uskuteční 27. března 2008 od 10:00 v multifunkčním komplexu Pasáž v Třebíči. Registrace je možná na e-mailu: vojtkova@at-cz.eu.

Odkaz na jiné stránky Obecné informace o programu

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku