Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Aktuální informace

Program přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Aktualizace příručky pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 5. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová aktualizovaná verze Příručky pro české příjemce dotace.

 


 

Metodický pokyn č. 2 k Příručce pro žadatele


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 1. 3. 2017 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 2, jímž došlo k aktualizaci Příručky pro žadatele. Aktualizace se týká kapitoly 4 - Způsobilé výdaje, a to konkrétně upřesnění pro výdaje na dovolenou a maximálních hodinových sazeb pro mzdy.

Přehled maximálních hodinových sazeb a definice pozic byl doposud součástí Příručky pro žadatele (Příloha č. 7). Tato příloha je od 1. 3. 2017 po novu k dispozici na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky v sekci EÚS - Mzdové sazby typových pozic, kde bude v budoucnu upravována v závislosti na meziročním růstu průměrné nominální mzdy v ČR.

 Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 17. 1. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 12. 1. 2017 emailem na: hrodejova@ kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka na seminář (262.84 KB) Pozvánka na seminář (.pdf - 262.84 KB)

 


 

Aktualizace Metodického pokynu k druhému vydání Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 19. 12. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1, jímž došlo k aktualizaci druhého vydání Příručky pro žadatele.

Hlavní změny se týkají především používání dvojjazyčného rozpočtu a zjednodušení loga u malých propagačních předmětů. Dále došlo k aktualizaci přílohy č. 7 - Maximální limity pro základní typové pozice. Aktualizované dokumenty jsou k nalezení v sekci Dokumenty – Podávání žádostí a jsou závazné pro všechny projekty předkládané pro 5. zasedání monitorovacího výboru.Příručka pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24.10.2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nově Příručka pro české příjemce dotace.


 

5. a 6. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 29. - 30. 5. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 8. 2. 2017 do 23:59 hodin.

Zároveň byl již předběžně stanoven termín i pro následující 6. zasedání monitorovacího výboru, které by se mělo uskutečnit ve dnech 7. - 8. 12. 2017. Lhůta pro podání projektových žádostí pro tento monitorovací výbor byla předběžně stanovena na 23. 8. 2017 do 23:59 hodin.Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy"
Rádi bychom Vás informovali o konání výroční akce Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy", která se uskuteční ve dnech 27. - 28.9.2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je vhodnou formou představit projekty z oblasti cestovního ruchu, které jsou s ohledem na geografické a historické aspekty dotační oblasti v rámci programu dominantní. Více informací naleznete v přiložených souborech ke stažení. Na tuto akci jste srdečně zváni!

Soubor ke stažení (plakát Modrava) (1390.39 KB) Soubor ke stažení (plakát Modrava) (.jpg - 1390.39 KB)

Soubor ke stažení (plakát Železná ruda) (1075.65 KB) Soubor ke stažení (plakát Železná ruda) (.jpg - 1075.65 KB)

Soubor ke stažení (leták) (5459.83 KB) Soubor ke stažení (leták) (.pdf - 5459.83 KB)

 


 

Aktualizace příručky pro žadatele
Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 6. 9. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele (včetně aktuálních příloh). Prosím berte v potaz, že veškeré projekty předložené po tomto datu musí být vypracovány v souladu s aktuální verzí příručky.


 

4. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020


Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 proběhne 4. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 13. - 14. 12. 2016.


Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 26. 8. 2016.


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem, který se uskuteční dne 19. 2. 2016 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům poskytnuty informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 a o Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 17. 2. 2016 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka ke stažení (269.19 KB) Pozvánka ke stažení (.docx - 269.19 KB)

 


Zahájení Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Rádi bychom Vás informovali, že od 18. ledna 2016 je možné podávat žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. Odkaz na elektronický monitorovací systém programu je uveden na internetových stránkách programu www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti. Zde také najdete další informace k vyplnění elektronické žádosti a formuláře pro vytvoření povinných příloh.

Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou ).


 

Zveřejnění dokumentace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Dne 5. 11. 2015 zveřejnil Řídící orgán Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 dokumenty, díky nimž se mohou žadatelé seznamovat se základními požadavky programu. Jedná se o:

  • Společná pravidla pro způsobilost výdajů - ZDE
  • Dokumenty pro hodnocení projektů - dostupné ZDE - v programu bude prováděno hodnocení projektů, které je rozděleno do více částí (Hodnocení přeshraniční spolupráce, Hodnocení přeshraničního dopadu, Hodnocení kvality obsahu a Hodnocení přínosu k cílům programu). V rámci hodnocení může projekt získat maximálně 100 bodů.
  • Výtah z elektronického formuláře žádosti - ZDE - v rámci programu budou žádosti předkládány v zásadě elektronickou formou. Následující dokument, který má sloužit žadatelům jako pomůcka při přípravě žádosti, obsahuje přehled nejdůležitějších otázek z elektronické verze žádosti. Elektronické podávání žádosti přes systém eMS zatím však není z technických důvodů možné. Jakmile budou dokončeny nutné programátorské práce, bude informace zveřejněna na webových stránkách.

Další informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 naleznete na společných stránkách programu www.by-cz.eu, dále na stánkách evropských strukturálních a investičních fondů www.dotaceeu.cz a na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz.

 


Evropská komise dne 17. 12. 2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko

V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další informace a schválený programový dokument naleznete ZDE.


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 16. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

Seznam ke stažení (251.34 KB) Seznam ke stažení (.pdf - 251.34 KB)

 

 

Jihočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Vás zve na Den česko-bavorské spolupráce, který se uskuteční 26. 7. 2014 na Kvildě. Více informací naleznete v příloze.

Den česko-bavorské spolupráce (413.34 KB) Den česko-bavorské spolupráce (.pdf - 413.34 KB)

 


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 15. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

Seznam podpořených projektů ke stažení (312.35 KB) Seznam podpořených projektů ke stažení (.pdf - 312.35 KB)

 


 

Předkládání projektových žádostí na 16. monitorovací výbor, který proběhne 11. - 12. 11. 2014, je možné do 19. 08. 2014.

Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele včetně platných metodických pokynů na níže uvedeném odkaze:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Dokumenty/Dokumenty-%282%29

 Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 14. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko.

Seznam ke stažení (329.00 KB) Seznam ke stažení (.pdf - 329.00 KB)


Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 1. 2014 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3.076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou poskytnuty informace žadatelům v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, ale také žadatelům v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014, e-mailem na: silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

Pozvánka na seminář (247.92 KB) Pozvánka na seminář (.pdf - 247.92 KB)

Prezentace ze semináře ke stažení (1802.50 KB) Prezentace ze semináře ke stažení (.ppt - 1802.50 KB)


Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku