Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Aktuální informace

Program přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce České republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, který se uskuteční dne 17. 1. 2017 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
Na semináři budou žadatelům spolu s aktuálními informacemi o programu poskytnuty rovněž informace o nejčastějších problémech a nedostatcích při předkládání projektových žádostí prostřednictvím systému eMS.
Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 12. 1. 2017 emailem na: hrodejova@ kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka na seminář (262.84 KB) Pozvánka na seminář (.pdf - 262.84 KB)


 

Aktualizace Metodického pokynu k druhému vydání Příručky pro žadatele

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 19. 12. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici Metodický pokyn č. 1, jímž došlo k aktualizaci druhého vydání Příručky pro žadatele.

Hlavní změny se týkají především používání dvojjazyčného rozpočtu a zjednodušení loga u malých propagačních předmětů. Dále došlo k aktualizaci přílohy č. 7 - Maximální limity pro základní typové pozice. Aktualizované dokumenty jsou k nalezení v sekci Dokumenty – Podávání žádostí a jsou závazné pro všechny projekty předkládané pro 5. zasedání monitorovacího výboru.Příručka pro české příjemce dotace


Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 24.10.2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nově Příručka pro české příjemce dotace.


 

5. a 6. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 proběhne 5. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 29. - 30. 5. 2017.

Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 8. 2. 2017 do 23:59 hodin.

Zároveň byl již předběžně stanoven termín i pro následující 6. zasedání monitorovacího výboru, které by se mělo uskutečnit ve dnech 7. - 8. 12. 2017. Lhůta pro podání projektových žádostí pro tento monitorovací výbor byla předběžně stanovena na 23. 8. 2017 do 23:59 hodin.Výroční akce 2016 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy"
Rádi bychom Vás informovali o konání výroční akce Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 „Putování bez hranic srdcem Evropy", která se uskuteční ve dnech 27. - 28.9.2016 v české části Šumavy. Cílem výroční akce je vhodnou formou představit projekty z oblasti cestovního ruchu, které jsou s ohledem na geografické a historické aspekty dotační oblasti v rámci programu dominantní. Více informací naleznete v přiložených souborech ke stažení. Na tuto akci jste srdečně zváni!

Soubor ke stažení (plakát Modrava) (1390.39 KB) Soubor ke stažení (plakát Modrava) (.jpg - 1390.39 KB)

Soubor ke stažení (plakát Železná ruda) (1075.65 KB) Soubor ke stažení (plakát Železná ruda) (.jpg - 1075.65 KB)

Soubor ke stažení (leták) (5459.83 KB) Soubor ke stažení (leták) (.pdf - 5459.83 KB)


 

Aktualizace příručky pro žadatele
Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 6. 9. 2016 je na webových stránkách Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 k dispozici nová verze Příručky pro žadatele (včetně aktuálních příloh). Prosím berte v potaz, že veškeré projekty předložené po tomto datu musí být vypracovány v souladu s aktuální verzí příručky.


 

4. monitorovací výbor v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020


Rádi bychom Vás informovali, že z rozhodnutí Řídícího orgánu Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 proběhne 4. zasedání monitorovacího výboru ve dnech 13. - 14. 12. 2016.


Lhůta pro podání projektových žádostí na tento monitorovací výbor byla stanovena na 26. 8. 2016.


 

Seminář pro jihočeské žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem

Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele v rámci přeshraničních programů s Rakouskem a Bavorskem, který se uskuteční dne 19. 2. 2016 od 9:00 hodin v Sále Zastupitelstva (č. dveří 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou žadatelům poskytnuty informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 a o Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Účast na semináři je bezplatná, vzhledem k omezené kapacitě sálu je však nutné se předem přihlásit, a to nejpozději do 17. 2. 2016 emailem na: hrodejova@kraj-jihocesky.cz nebo pluchova@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215 nebo 386 720 384.

Pozvánka ke stažení (269.19 KB) Pozvánka ke stažení (.docx - 269.19 KB)

 


Zahájení Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020

Rádi bychom Vás informovali, že od 18. ledna 2016 je možné podávat žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020. Odkaz na elektronický monitorovací systém programu je uveden na internetových stránkách programu www.by-cz.eu/cz/podavani-zadosti. Zde také najdete další informace k vyplnění elektronické žádosti a formuláře pro vytvoření povinných příloh.

Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 3. zasedání Monitorovacího výboru je 5. březen 2016 v 00:00 (půlnoc mezi pátkem a sobotou ).


 

Zveřejnění dokumentace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Dne 5. 11. 2015 zveřejnil Řídící orgán Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020 dokumenty, díky nimž se mohou žadatelé seznamovat se základními požadavky programu. Jedná se o:

  • Společná pravidla pro způsobilost výdajů - ZDE
  • Dokumenty pro hodnocení projektů - dostupné ZDE - v programu bude prováděno hodnocení projektů, které je rozděleno do více částí (Hodnocení přeshraniční spolupráce, Hodnocení přeshraničního dopadu, Hodnocení kvality obsahu a Hodnocení přínosu k cílům programu). V rámci hodnocení může projekt získat maximálně 100 bodů.
  • Výtah z elektronického formuláře žádosti - ZDE - v rámci programu budou žádosti předkládány v zásadě elektronickou formou. Následující dokument, který má sloužit žadatelům jako pomůcka při přípravě žádosti, obsahuje přehled nejdůležitějších otázek z elektronické verze žádosti. Elektronické podávání žádosti přes systém eMS zatím však není z technických důvodů možné. Jakmile budou dokončeny nutné programátorské práce, bude informace zveřejněna na webových stránkách.

Další informace o Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 naleznete na společných stránkách programu www.by-cz.eu, dále na stánkách evropských strukturálních a investičních fondů www.dotaceeu.cz a na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz.

 


Evropská komise dne 17. 12. 2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko

V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další informace a schválený programový dokument naleznete ZDE.


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 16. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

Seznam ke stažení (251.34 KB) Seznam ke stažení (.pdf - 251.34 KB)

 

 

Jihočeský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Vás zve na Den česko-bavorské spolupráce, který se uskuteční 26. 7. 2014 na Kvildě. Více informací naleznete v příloze.

Den česko-bavorské spolupráce (413.34 KB) Den česko-bavorské spolupráce (.pdf - 413.34 KB)

 


 

Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 15. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 2007-2013.

Seznam podpořených projektů ke stažení (312.35 KB) Seznam podpořených projektů ke stažení (.pdf - 312.35 KB)

 


 

Předkládání projektových žádostí na 16. monitorovací výbor, který proběhne 11. - 12. 11. 2014, je možné do 19. 08. 2014.

Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele včetně platných metodických pokynů na níže uvedeném odkaze:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Dokumenty/Dokumenty-%282%29

 Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 14. zasedání Monitorovacího výboru programu OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko.

Seznam ke stažení (329.00 KB) Seznam ke stažení (.pdf - 329.00 KB)


Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 1. 2014 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3.076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

Na semináři budou poskytnuty informace žadatelům v rámci OP Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013, ale také žadatelům v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007-2013.

Účast je bezplatná, je však nutné se přihlásit, a to nejpozději do 10. 1. 2014, e-mailem na: silhavecka@kraj-jihocesky.cz, případně telefonicky na: 386 720 215.

Pozvánka na seminář (247.92 KB) Pozvánka na seminář (.pdf - 247.92 KB)

Prezentace ze semináře ke stažení (1802.50 KB) Prezentace ze semináře ke stažení (.ppt - 1802.50 KB)


Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 12. 7. 2013 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Secese (č. dveří 3076) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

V případě Vašeho zájmu je nutné přihlášení e-mailem na : urbanova@kraj-jihocesky.cz do 8. 7. 2013. Účast je bezplatná.

Pozvánka na seminář ke stažení (374.36 KB) Pozvánka na seminář ke stažení (.pdf - 374.36 KB)

Prezentace ze semináře ke stažení (1414.09 KB) Prezentace ze semináře ke stažení (.zip - 1414.09 KB)


Aktualizace Příručky pro české příjemce dotace

Metodickým pokynem č.1 je aktualizována kapitola 4.5. - Účty projektu. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o rozpočtových pravidlech vznikla povinnost pro obce, kraje, svazky obcí, veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy si pro příjem dotace ze státního rozpočtu zřídit účet u ČNB. Od 1.4.2013 bude moci být příspěvek ze státního rozpočtu u těchto příjemců zaslán pouze na účet u ČNB. Pro příjem prostředků ERDF možnost volby bankovního účtu zůstává.

Více informací naleznete na stránkách Programu zde.


Aktualizace Příručky pro české žadatele (5.vydání) Metodickým pokynem

Metodickým pokynem č. 3 k Příručce pro české žadatele je aktualizovaná příloha č. 4, která vymezuje vhodné příjemce dotace. Z výčtu vhodných žadatelů se nově vylučují akciové společnosti s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele. Více informací naleznete na stránkách programu zde.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 12. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Seznam ke stažení (23.32 KB) Seznam ke stažení (.pdf - 23.32 KB)


Seminář pro žadatele
Krajský úřad Jihočeského kraje pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 23. 1. 2013 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje (č. dveří 2.010) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.
V případě Vašeho zájmu je nutné přihlášení e-mailem na: majerovak@kraj-jihocesky.cz (případně telefonicky na: 386 720 330), a to nejpozději 18. 1. 2013. Účast je bezplatná.

Pozvánka ke stažení (250.53 KB) Pozvánka ke stažení (.pdf - 250.53 KB)

Prezentace k semináři (1450.63 KB) Prezentace k semináři (.zip - 1450.63 KB)


Den evropské spolupráce v česko-bavorském pohraničí

V rámci dvaceti jedna akcí se od středy 19. 9. do neděle 23. 9. budete moci seznámit s výsledky projektů přeshraniční spolupráce podpořených z prostředků programu Cíl 3 Česká republika - Bavorsko. Pro návštěvníky jsou připraveny zajímavé kulturní, sportovní a vzdělávací akce a na své si přijdou i rodiny s dětmi. Více na stránkách programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/Den-evropske-spoluprace-v-cesko-bavorskem-pohranici


Seminář pro žadatele

Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele, který se uskuteční 21. 8. 2012 od 9,30 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje (č. dveří 2.010) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích.

V případě Vašeho zájmu je nutné přihlášení e-mailem na : majerovak@kraj-jihocesky.cz do 17. 8. 2012. Účast je bezplatná.

Pozvánka na seminář ke stažení (251.52 KB) Pozvánka na seminář ke stažení (.pdf - 251.52 KB)

Prezentace ze semináře ke stažení (5158.92 KB) Prezentace ze semináře ke stažení (.zip - 5158.92 KB)


Předkládání projektových žádostí na Monitorovací výbor, který proběhne 14. a 15. listopadu 2012, je možné do 1.září 2012, více informací na stránkách programu zde.

Odkaz na jiné stránky Obecné informace o programu


Aktualizace Příručky pro české žadatele (5.vydání) Metodickým pokynem

Na stránkách programu byl v sekci Dokumenty (http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/89b7705b-b813-46d4-9ee3-2fb115212e5c/Dokumenty) zveřejněn Metodický pokyn č. 2 k 5. vydání Příručky pro české žadatele, kterým dochází k úpravě kapitol a příloh týkajících se vhodnosti příjemců dotace a stavebních projektů. Změna je platná od 1.8.2012.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 11. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko (45.53 KB) Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 11. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko (.pdf - 45.53 KB)


Nové vydání Příručky pro české příjemce dotace

Od 1. 7. 2012 je platné 5. vydání Příručky pro české příjemce dotace, která je závazná pro projektové partnery v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Součástí změny je rozsáhlá aktualizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách. Nová verze Příručky vč. příloh je k dispozici na stránkách programu:

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko-200/Dokumenty.


Aktualizace Doplňujících postupů pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

K 16.04.2012 se Metodickým pokynem mění Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 („Doplňující postupy"), který je přílohou Příručky pro české příjemce dotace (příloha č.4b).

Popis provedených změn ( viz. Metodický pokyn č.4 ) a aktualizované dokumenty naleznete na stránkách programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/89b7705b-b813-46d4-9ee3-2fb115212e5c/Dokumenty

Příloha - doplňující postupy (188.46 KB) Příloha - doplňující postupy (.pdf - 188.46 KB)


Aktualizace postupů pro zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byly aktualizovány postupy pro zadávání veřejných zakázek, které jsou přílohou Příručky pro české příjemce dotace (příloha č. 04a). Popis provedených změn ( viz. Metodický pokyn č.3 ) a aktualizované dokumenty naleznete na stránkách programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/89b7705b-b813-46d4-9ee3-2fb115212e5c/Dokumenty

Příloha 04a ke stažení (62.65 KB) Příloha 04a ke stažení (.pdf - 62.65 KB)


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 10. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko (238.80 KB) Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 10. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko (.pdf - 238.80 KB)


Upozorňujeme příjemce dotace, že od 1.1.2012 platí nové finanční limity, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Podrobnosti naleznete na stránkách programu.


S platností k 1.1.2012 byla provedena aktualizace Pokynů pro české příjemce dotace. Metodický pokyn č.2 k Pokynům pro české příjemce platný od 1. ledna 2012 upravuje kapitoly týkající se veřejných zakázek. Jedná se o vyloučení možnosti používání náhodného výběru losem v případě užšího řízení pro omezení počtu zájemců a o zákaz používání smluvních pokut jako dílčího hodnotícího kritéria. Aktuální platnou verzi Pokynů pro české příjemce dotace naleznete na stránkách programu.


Aktualizace Příručky pro české příjemce (4.vydání) Metodickým pokynem

Dne 15.8.2011 byl na stránkách programu v sekci Dokumenty (http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/89b7705b-b813-46d4-9ee3-2fb115212e5c/Dokumenty) zveřejněn Metodický pokyn č. 1 ke 4. vydání PPP, kterým se aktualizuje kapitola 4.8 a příloha 4a. Změna je platná od 1.9.2011.


Seminář na téma výběr dodavatele / veřejné zakázky

S ohledem na zásadní změnu pravidel v oblasti zadávání zakázek od 1.7.2011 připravilo Centrum pro regionální rozvoj ČR ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje a KÚ Plzeňského kraje seminář na téma výběr dodavatele / veřejné zakázky v rámci programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Seminář se uskuteční 25. 7. 2011 od 13,00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje (č. dveří 2.010) na KÚ Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích a 26. 7. 2011 od 9,30 hodin v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje, KÚ Plzeňského kraje v Plzni. Předpokládaná doba trvání semináře je 2-3 hodiny.

V případě Vašeho zájmu prosím o potvrzení účasti na jednom z uvedených termínů na mail: voldrich@crr.cz do 22. 7. 2011.
Maximální počet účastníků jsou 2 osoby za 1 projekt, účast je bezplatná.

Program a pozvánku na obě akce naleznete v příloze.

Pozvánka na seminář (441.50 KB) Pozvánka na seminář (.doc - 441.50 KB)

Prezentace: výběr dodavatele / veřejné zakázky (271.50 KB) Prezentace: výběr dodavatele / veřejné zakázky (.pps - 271.50 KB)


Aktualizace Příručky pro české žadatele Metodickým pokynem

Dne 4.7.2011 byl zveřejněn Metodický pokyn Příručky pro české žadatele. Do formuláře Žádosti (příloha č. 1 Příručky) byla přidána nová povinná příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace". Upozorňujeme Vedoucí partnery především na novou povinnost současně s Žádostí odevzdat také tuto přílohu. Přílohu vyplňují pouze bavorští partneři

Metodický pokyn a příslušné přílohy naleznete: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/89b7705b-b813-46d4-9ee3-2fb115212e5c/Dokumenty

 

 

Aktualizace Příručky pro české příjemce dotace (4. vydání)

Ke dni 1.7.2011 vstupuje v platnost aktualizovaná příručka pro české příjemce dotace (4. vydání).

Příručka byla zveřejněna s předstihem s ohledem na rozsah změn, které přináší (především) v oblasti veřejných zakázek na stránkách Strukturálních fondů: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/89b7705b-b813-46d4-9ee3-2fb115212e5c/Dokumenty

Hlavní změny se týkají především následujících témat:

  • Výběr dodavatele, veřejné zakázky (několikastupňová kontrola!)
  • Publicita
  • Projekty vytvářející příjmy
  • Předkládání Závěrečné zprávy o celém projektu na konci realizace
  • Kontrola udržitelnosti projektu

Zároveň byly aktualizovány některé přílohy, především příloha č. 5b (vzor Závěrečné zprávy o realizaci dílčí části projektu), příloha č. 9a (Soupiska výdajů) a příloha č. 12 (vzor Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu) a byla doplněna nová příloha č. 6 (vzor Závěrečné zprávy o celém projektu). Všechny provedené změny jsou vyznačeny v tabulce na konci příručky.

Doporučujeme všem, aby se s předstihem seznámili především s novou úpravou v oblasti zakázek, neboť uvedené postupy jsou platné pro všechny zakázky realizované po 1. 7. 2011.
Třetí vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné do 30. 6. 2011


Metodický pokyn - aktualizace PPŽ

V návaznosti na nové usnesení vlády o monitoringu hospodaření obcí byla aktualizována příloha č. 6 Příručky pro české žadatele (Definice a výpočet vybraných ukazatelů SIMU). V souvislosti s tím byl aktualizován text kap. 7.1.2 Příručky (odkaz na nové usnesení a upřesnění postupu při vyplňování tabulky v příloze 6).

Příslušný metodický pokyn společně s aktualizovanou přílohou naleznete v příloze. Zároveň byl zveřejněn na stránkách programu (www.strukturalni-fondy.cz) a je platný od 15.6.2011.

Metodický pokyn (73.52 KB) Metodický pokyn (.pdf - 73.52 KB)

Příloha 06 - Definice a vypocet vybranych ukazatelu SIMU (31.50 KB) Příloha 06 - Definice a vypocet vybranych ukazatelu SIMU (.xls - 31.50 KB)


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 8. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko

Seznam ke stažení (34.50 KB) Seznam ke stažení (.xls - 34.50 KB)


Změna Náležitostí dokladování pro přeshraniční programy Cíle 3

S platností k 31.3.2011 byla provedena aktualizace materiálu Náležitosti dokladování pro přeshraniční programy Cíle 3 (7. verze). Největší změnou je povinnost vyplňovat výkaz práce - protokol u DPP/DPČ + byla upravena sestava přehled pracovních cest (doplněn sloupeček pro datum úhrady). Dále byly upraveny sestavy rekapitulace mezd.

Aktualizovaný materiál naleznete v příloze. Zároveň byl zveřejněn na stránkách http://www.crr.cz/cs/ .

Materiály ke stažení (610.42 KB) Materiály ke stažení (.zip - 610.42 KB)


Informace k předkládání žádostí 2011 (24.51 KB) Informace k předkládání žádostí 2011 (.pdf - 24.51 KB)


Změna přílohy č. 4b Příručky pro české příjemce dotace

S platností od 1. 3. 2011 byla aktualizována příloha č. 4b PPP - Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 („Doplňující postupy").

Aktualizovanou přílohu naleznete v příloze. Zároveň byla zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz.

Příloha ke stažení (172.93 KB) Příloha ke stažení (.pdf - 172.93 KB)


Předkládání projektových žádostí v operačním programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko

Na 7. zasedání monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, které se konalo ve dnech 15. -16. června v Chodové Plané, bylo rozhodnuto, že příští monitorovací výbor bude zasedat ve dnech 16. - 17. března 2011. Indikativní termín pro předkládání projektových žádostí byl stanoven na 1. prosinec 2010. Aby byly projekty projednávány na březnovém monitorovacím výboru, musí být doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje do uvedeného termínu a musí současně splňovat patřičné náležitosti.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 7. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko

Seznam ke stažení (30.00 KB) Seznam ke stažení (.xls - 30.00 KB)


Aktualizace Příručky pro české žadatele

Dne 28. 4. 2010 bylo zveřejněno na http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko 4. vydání Příručky pro české žadatele programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko. Toto vydání je platné od 1. 5. 2010 pro projekty předložené k 8. Monitorovacímu výboru.


Nové vydání Příručky pro české příjemce dotace

Dne 12. 4. 2010 bylo na http://www.strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-bavorsko vyvěšeno 3. vydání Příručky pro české příjemce dotace včetně příloh. Nové vydání této příručky je platné od 20.4.2010. Žádáme příjemce, aby vzali změny, ke kterým v aktualizované příručce došlo, na vědomí.


Aktualizace Náležitostí dokladování pro Cíl 3 EÚS

Dovolujeme si upozornit na aktualizaci Náležitostí dokladování pro Cíl 3 EÚS (Rekapitulace mezd a Náležitosti dokladování). Nová pravidla byla vyvěšena na stránkách Centra pro regionální rozvoj. Současně byly provedeny aktualizace soupisek včetně aktualizace příloh PPP.

Nové tabulky prosím používejte pro vyúčtování předkládaná po 14.2.2010.

Žádáme o důsledné využívání aktuálních formulářů, zejména Rekapitulace mezd, kde došlo k podstatné změně.


Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 6. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika (50.00 KB) Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 6. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika (.xls - 50.00 KB)


Změna finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky

Nařízením vlády č. 474/2009 Sb. ze dne 21. prosince 2009 se mění limity pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky podle § 12 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Změna se týká zadávacích řízení, která zadavatel zahájí počínaje 1. lednem 2010.

S ohledem na tuto změnu se aktualizuje příloha č. 04a Příručky pro české příjemce dotace - Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem s platností od 1.2.2010. Aktualizovaná příloha byla 1.2.2010 zveřejněna na www.strukturalni-fondy.cz. Zároveň ji lze nalézt jako přílohu této zprávy. Změna se týká sloupce „Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)" v části „Postupy pro zadávání zakázek nad limit stanovený zákonem v případech, kdy se na zadavatele nevztahuje povinnost postupovat dle zákona".

Změna finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky (27.64 KB) Změna finančních limitů pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky (.pdf - 27.64 KB)


Na 6. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, které se konalo ve dnech 8. -9. prosince 2009 v bavorském Selbu, bylo rozhodnuto, že bude příští Monitorovací výbor zasedat ve dnech 15. - 16. června 2010. Indikativní termín pro předkládání projektových žádostí byl stanoven na 9. březen 2010. Aby byly projekty projednávány na červnovém Monitorovacím výboru, musí být doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje do uvedeného termínu a musí současně splňovat patřičné náležitosti.

Projektové záměry je možné konzultovat s pracovníky Odboru evropských záležitostí, oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to s Mgr. Antonínem Kaplanem, Bc. Barborou Jakšovou a Ing. Janem Návarou. 10.2.21010 se bude konat seminář pro žadatele.

Pozvánka na seminář pro žadatele 10.2.2010 (298.21 KB) Pozvánka na seminář pro žadatele 10.2.2010 (.pdf - 298.21 KB)

Prezentace ze semináře pro žadatele konaného dne 10.2.2010

Prezentace k semináři  (3772.52 KB) Prezentace k semináři (.zip - 3772.52 KB)


Příloha č. 4a  Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem (platné od 1. 2. 2010) (67.41 KB) Příloha č. 4a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem (platné od 1. 2. 2010) (.pdf - 67.41 KB)


Pozvánka na informační akci a tiskovou konferenci (280.44 KB) Pozvánka na informační akci a tiskovou konferenci (.pdf - 280.44 KB)


3.7.2009 Volné pracovní místo na Technickém sekretariátu v Bayreuthu (198.19 KB) 3.7.2009 Volné pracovní místo na Technickém sekretariátu v Bayreuthu (.pdf - 198.19 KB)


Seminář 29.6.2009 - prezentace (1484.50 KB) Seminář 29.6.2009 - prezentace (.ppt - 1484.50 KB)


Seminář 29.6.2009

Krajský úřad - Odbor evropských záležitostí pořádá společný seminář pro žadatele v rámci OP Cíle 3 Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko a Česká republika - Bavorsko 2007 - 2013, který se koná v pondělí 29.6.2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Sál Zastupitelstva (č. dv. 2010) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: jaksova@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 330 a to nejpozději do 25.6.2009. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánka ke stažení (32.99 KB) Pozvánka ke stažení (.pdf - 32.99 KB)


19.5.2009 Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 5. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko

Seznam ke stažení (prioritní osa 1 a níže prioritní osa 2) (48.50 KB) Seznam ke stažení (prioritní osa 1 a níže prioritní osa 2) (.xls - 48.50 KB)


17.4.2009 Metodika zadávání veřejných zakázek pro projekty v programu Cíl 3 ČR-BY

Dne 1. února 2009 byla zveřejněna nová metodika zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem. Metodika je od tohoto data závazná pro všechny příjemce prostředků z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Bavorsko 2007-2013. Postup při výběru dodavatele je upraven v Příručce pro české příjemce dotace na str. 13 - 15.

Příjemce má povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případech neupravených zákonem je příjemce povinen postupovat podle metodiky veřejných zakázek stanovené Národním orgánem (příloha č. 4a a 4b Příručky pro české příjemce).

Upozorňujeme příjemce, že porušení zákonných či metodických pravidel může vést ke zkrácení nebo odnětí dotace. Příjemcům proto doporučujeme, aby se s novými metodickými pravidly důkladně seznámili.

Odkaz na jiné stránky Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Odkaz na jiné stránky Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem


27.3.2009 Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko

Pro 6. zasedání Monitorovacího výboru se projektové žádosti předkládají na příslušná místa zpracovávající žádost nejpozději do 1. 9. 2009. 6. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 se uskuteční ve dnech 8. a 9. 12. 2009.


26.11.2008 Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 4. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko

Seznam ke stažení (31.00 KB) Seznam ke stažení (.xls - 31.00 KB)


10.11.2008 Seznam přijatých projektů v Dispozičním fondu Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Dne 22.9.2008 proběhlo zasedání Řídícího výboru Dispozičního fondu Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, na kterém byly projednávány projekty. Seznam podpořených projektů naleznete na stránkách administrátora Dispozičního fondu Regionální rozvojové agentury Šumava.
Pro projednání na následujícím nejbližším zasedání Řídícího výboru, které se koná 15.12.2008, je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 28.11.2008 do 14:00 hodin na adresu Regionální rozvojové agentury Šumava. Projektové žádosti jsou však přijímány průběžně.
Veškeré aktuality a potřebné informace o česko-bavorském Dispozičním fondu naleznete na stránkách Euroregionu Šumava www.euregio.cz a na stránkách Regionální rozvojové agentury Šumava www.rras.cz v sekcích Dispoziční fond.


22.10.2008 Změna indikativního termínu předkládání projektových žádostí do Cíle 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Upozorňujeme, že vzhledem k nejbližšímu zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko, které se bude konat 18.-19.3.2009, byl posunut nejbližší indikativní termín pro předkládání projektových žádostí na 10. prosince 2008. Projektové žádosti jsou na oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje přijímány i nadále průběžně.


6.10.2008 Seminář pro žadatele v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Krajský úřad - Odbor grantů a evropské integrace pořádá Seminář pro žadatele v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko 2007 - 2013, který se koná v pátek 17. 10. 2008 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje (č. dveří 2010) na KÚ Jihočeského kraje.
Z důvodu omezené kapacity prosíme zájemce, aby se přihlásili emailem na: navara@kraj-jihocesky.cz nebo na tel.: 386 720 385. Účast na semináři je bezplatná.

Pozvánka na seminář (95.00 KB) Pozvánka na seminář (.pdf - 95.00 KB)

Prezentace ze semináře (2767.07 KB) Prezentace ze semináře (.zip - 2767.07 KB)


26.8.2008 Seznam podpořených projektů na území Jihočeského kraje na 2. zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko

Seznam projektů ke stažení (33.00 KB) Seznam projektů ke stažení (.xls - 33.00 KB)


4.8.2008 Předkládání projektových žádostí do Cíle 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Nejbližší indikativní termín pro předkládání projektových žádostí v Operačním programu Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko byl stanoven na 5. listopadu 2008. Další zasedání Monitorovacího výboru programu, které bude nově předložené projekty schvalovat, proběhne na konci února 2009.Projektové žádosti jsou na oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje přijímány i nadále průběžně.


1.7.2008 Předkládání projektových žádostí v programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, které se konalo 25. - 26. června 2008 v Prachaticích, byl stanoven další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí, a to na 9. července 2008. Projektové žádosti, které budou do tohoto termínu doručeny na Krajský úřad Jihočeského kraje, budou v případě splnění všech náležitostí projednány na následujícím zasedání česko-bavorského Monitorovacího výboru, které proběhne 15. října 2008. Vzhledem ke krátké lhůtě pro vypracování projektových žádostí je možné po předchozí konzultaci s pracovníky oddělení evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Návara, Mgr. Pánková, Bc. Jakšová) odevzdat žádost s určitým časovým zpožděním. Projektové žádosti jsou i nadále přijímány průběžně. Další indikativní termín pro předkládání projektů bude zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje.


6.6.2008 Vyhlášení Dispozičního fondu Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

6.6.2008 byl vyhlášen Dispoziční fond, který je součástí Operačního programu Cíle 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Dispoziční fond, jinak také Fond malých projektů, jehož administrátorem je Regionální rozvojová agentura Šumava, umožňuje českým žadatelům realizovat projekty menšího rozsahu o velikosti od 1 000 do 25 000 EUR celkových výdajů projektu. Indikativní termín pro ukončení příjmu žádostí ke schválení na nejbližším Řídícím výboru je předběžně stanoven na přelom července a srpna. Zasedání Řídícího výboru proběhne výhledově na začátku září. Veškeré aktuality a potřebné informace o česko-bavorském Dispozičním fondu naleznete na stránkách Euroregionu Šumava www.euregio.cz a na stránkách Regionální rozvojové agentury Šumava www.rras.cz v sekcích Dispoziční fond.


28.5.2008 Měsíční kurzy EUR/CZ vyhlašované Evropskou komisí

Níže je uvedený odkaz na stránky Evropské komise, která každý měsíc zveřejňuje kurzy Evropské centrální banky. Tento kurz je nutné použít pro přepočet korunových výdajů na eurové výdaje.

Pokud Vedoucí partner (nebo jeho projektoví partneři) hradí své výdaje spojené s projektem v jiné měně než v eurech, musí tyto výdaje do Finanční zprávy, kterou předkládá svému kontrolorovi, na eura přepočítat. Pro přepočet použije partner kurz Evropské centrální banky platný v tom měsíci, ve kterém Finanční zprávu zpracuje. Tento kurz zveřejňuje v elektronické podobě Evropská komise každý měsíc na této adrese.


24.4.2008 Ukončení prvního kola příjmu žádostí do OP Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

20. března 2008 bylo ukončeno první kolo příjmu žádostí do OP Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. O žádostech přijatých do tohoto termínu, které jsou nyní kontrolovány a hodnoceny, rozhodne Monitorovací výbor na svém zasedání ve dnech 25. - 26. června 2008 v Prachaticích.

Další indikativní termín pro předkládání projektových žádostí bude zveřejněn po červnovém zasedání Monitorovacího výboru. Žádosti jsou na KÚ JK přijímány průběžně.


3.3.2008 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 - přijímání žádostí

Nejbližší zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 25. - 26. června 2008 v Prachaticích. Indikativní termín pro předložení projektových žádostí na KÚ JčK - oddělení evropské integrace je 20. březen 2008. Žádosti přijaté do tohoto termínu, které splní formální kritéria a nebude nutné během hodnocení provádět žádná doplnění, bude možné na zasedání MV projednat.

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku