Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Prevence rizikového chování

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Strategické dokumenty pro oblast prevence rizikového chování

Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže a Krajský plán primární prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2015 – 2017 (449.90 KB) Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže a Krajský plán primární prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2015 – 2017 (.pdf - 449.90 KB)

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012 - 2015 (246.24 KB) Krajský plán primární prevence rizikového chování v Jihočeském kraji na období 2012 - 2015 (.pdf - 246.24 KB)

Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže jihočeského kraje na období 2012 – 2014 (122.37 KB) Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže jihočeského kraje na období 2012 – 2014 (.pdf - 122.37 KB)

Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže jihočeského kraje na období 2010 – 2011 (150.72 KB) Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže jihočeského kraje na období 2010 – 2011 (.pdf - 150.72 KB)

Metodické pokyny MŠMT ke stažení (583.21 KB) Metodické pokyny MŠMT ke stažení (.zip - 583.21 KB)

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (344.64 KB) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (.zip - 344.64 KB)

Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže a Krajský plán primární prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2015 - 2017 (457.99 KB) Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže a Krajský plán primární prevence rizikového chování Jihočeského kraje na období 2015 - 2017 (.pdf - 457.99 KB) 

Kontakty

Krajský koordinátor prevence rizikového chování - Bc. Tomáš Bílý, DiS., tel: 386 720 756, email: bily@kraj-jihocesky.cz.

MŠMT - Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy (33.03 KB) MŠMT - Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy (.pdf - 33.03 KB)

Adresář metodiků prevence v Pedagogicko-psychologické poradně České Budějovice (30.08 KB) Adresář metodiků prevence v Pedagogicko-psychologické poradně České Budějovice (.pdf - 30.08 KB)

Místní poskytovatelé programů primární prevence (220.88 KB) Místní poskytovatelé programů primární prevence (.pdf - 220.88 KB)

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (42.35 KB) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (.pdf - 42.35 KB) 

V. Krajská konference primární prevence rizikového chování

V. Krajská konference primární prevence rizikového chování, tentokrát nazvaná „Vztahy, spolupráce a komunikace s žáky, rodiči a kolegy v rámci školy" (dále Konference), se uskutečnila ve středu 4. května 2016 v Kruhovém sálu zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Konferenci pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci s E. ON Česká republika, s. r. o. Záštitu nad ní převzali Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, a JUDr. Tomeš Vytiska, krajský radní pro školství, mládež a tělovýchovu.

V. krajská konference PPRCH_program (695.41 KB) V. krajská konference PPRCH_program (.pdf - 695.41 KB)

Tisková zpráva_foto (505.89 KB) Tisková zpráva_foto (.jpg - 505.89 KB)

Tisková (závěrečná) zpráva_Konference 2016 (30.00 KB) Tisková (závěrečná) zpráva_Konference 2016 (.doc - 30.00 KB)

Prezentace V. krajská konference PPRCH (1448.58 KB) Prezentace V. krajská konference PPRCH (.zip - 1448.58 KB) 

IV. Krajská konference rizikového chování

IV. Krajská konference primární prevence rizikového chování, tentokrát nazvaná „Prevence na školách, která má smysl" (dále Konference), se uskutečnila ve středu 22. dubna 2015 v Kruhovém sálu zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.
Konferenci „Prevence na školách, která má smysl" pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje
s E. ON Česká republika, s. r. o. Záštitu nad ní převzali Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana, která má na starosti oblast sociálních věcí a zdravotnictví a JUDr. Tomeš Vytiska, krajský radní pro školství, mládež a tělovýchovu.

Sborník IV. Krajské konference prevence rizikového chování (196.13 KB) Sborník IV. Krajské konference prevence rizikového chování (.pdf - 196.13 KB)

 

 


 

III. Krajská konference prevence rizikového chování - „Bezpečný virtuální svět"

III. Krajská konference primární prevence rizikového chování „Bezpečný virtuální svět" se uskutečnila ve středu 16. dubna 2014 v Kruhovém sálu zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Konferenci „Bezpečný virtuální svět" pořádal Krajský úřad Jihočeského kraje s E. ON Česká republika, s. r. o. Záštitu nad ní převzali Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana, která má na starosti oblast sociálních věcí a zdravotnictví a JUDr. Tomeš Vytiska, krajský radní pro školství, mládež a tělovýchovu. Hlavním tématem, které bylo řešeno v rámci Konference, bylo rizikové chování na internetu, problematika sociálních sítí, počítačových her a mobilních technologií obecně.

Sborník III. Krajské konference prevence rizikového chování 2014 (176.17 KB) Sborník III. Krajské konference prevence rizikového chování 2014 (.pdf - 176.17 KB)

Prezentace z konference (3244.43 KB) Prezentace z konference (.zip - 3244.43 KB)

Vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků (268.87 KB) Vyhodnocení zpětnovazebních dotazníků (.pdf - 268.87 KB) 

II. Krajská konference prevence rizikového chování - „Spokojená sborovna - harmonická škola"

Konference s názvem „Spokojená sborovna - harmonická škola"se uskuteční dne 17. dubna 2013 v Kruhovém sále Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje č. 2010 (U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice)

Záštitu nad konferencí převzali: Mgr. Ivana Stráská, 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví; JUDr. Tomeš Vytiska, radní pro školství, mládež a tělovýchovu.

Sborník II. Krajské konference prevence rizikového chování 2013 (107.96 KB) Sborník II. Krajské konference prevence rizikového chování 2013 (.pdf - 107.96 KB)

Vyhodnocení dotazníku (255.10 KB) Vyhodnocení dotazníku (.pdf - 255.10 KB) 

I. Krajská konference prevence rizikového chování - „Co vše je prevence"

18. dubna 2012 se v Kruhovém sále Zastupitelstva Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích uskutečnila I. Krajská konference primární prevence rizikového chování s názvem - „Co vše je prevence".

Záštitu na konferenci převzala Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví, která na úvod konference pohovořila na téma primární prevence rizikového chování v souvislosti s projekty a podporou Jihočeského kraje v oblasti prevence.

V rámci programu konference byly prezentovány příspěvky odborníků z oblasti prevence rizikového chování (KÚ, Pedagogicko-psychologické poradny a neziskových organizací). Svůj příspěvek jako příklad dobré praxe představila Ludmila Pechová zástupkyně ředitelky pro oblast výchovy mimo vyučování ze Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích, školní metodička prevence rizikového.

Na I. Krajské konferenci primární prevence rizikového chování se sešli v hojném počtu jak ředitelé a zástupci ředitelů škol, tak i školní metodici prevence, školní psychologové a další pedagogičtí pracovníci.

Sborník I. Krajské konference prevence rizikového chování 2012 (577.21 KB) Sborník I. Krajské konference prevence rizikového chování 2012 (.pdf - 577.21 KB)

Prezentace z konference - část 1 (5471.80 KB) Prezentace z konference - část 1 (.zip - 5471.80 KB)

Prezentace z konference - část 2 (3673.30 KB) Prezentace z konference - část 2 (.zip - 3673.30 KB) 

Informace pro školy a školská zařízení

Stanovisko MŠMT ke Školnímu informačnímu kanálu (ŠIK) (38.90 KB) Stanovisko MŠMT ke Školnímu informačnímu kanálu (ŠIK) (.pdf - 38.90 KB)

Návrh řešení problematiky návykových látek ve školním řádu (63.79 KB) Návrh řešení problematiky návykových látek ve školním řádu (.pdf - 63.79 KB)

Příklad: Získání souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka/studenta (23.35 KB) Příklad: Získání souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka/studenta (.pdf - 23.35 KB)

Doporučená osnova zpracování MPP (271.83 KB) Doporučená osnova zpracování MPP (.rtf - 271.83 KB)

Závěrečná zpráva o plnění MPP (164.14 KB) Závěrečná zpráva o plnění MPP (.rtf - 164.14 KB)

Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a školská zařízení (materiál MŠMT) (188.96 KB) Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a školská zařízení (materiál MŠMT) (.pdf - 188.96 KB) 

Legislativní dokumenty České republiky pro oblast prevence rizikového chování

Legislativa ke stažení (91.89 KB) Legislativa ke stažení (.pdf - 91.89 KB) 

Granty a dotace ze státního rozpočtu na období 2013 - 2018

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, přípravné semináře, zveřejnění metodiky, elektronického formuláře a výsledky dotačního programu na období 2013 - 2018.

Odkaz na jiné stránky Odkaz na aktuální informace na stránky MŠMT

Náměty a doporučení k psaní žádostí o grant (345.11 KB) Náměty a doporučení k psaní žádostí o grant (.pdf - 345.11 KB) 

Publikace/příručky

Co byste měli vědět o marihuaně (830.79 KB) Co byste měli vědět o marihuaně (.pdf - 830.79 KB)

Děti a online rizika (858.79 KB) Děti a online rizika (.pdf - 858.79 KB)

Pijani, kuřáci a jak s nimi asertivně jednat (publikaci vydala ARKÁDA 2011) (1077.71 KB) Pijani, kuřáci a jak s nimi asertivně jednat (publikaci vydala ARKÁDA 2011) (.pdf - 1077.71 KB)

Rodiče, děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (637.84 KB) Rodiče, děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (.zip - 637.84 KB)

Primární prevence rizikového chování ve školství (Publikaci vydalo Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze) (3990.53 KB) Primární prevence rizikového chování ve školství (Publikaci vydalo Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze) (.pdf - 3990.53 KB)

Děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (705.51 KB) Děti a jejich problémy (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (.pdf - 705.51 KB)

Děti a jejich problémy II. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (3097.27 KB) Děti a jejich problémy II. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (.zip - 3097.27 KB)

Děti a jejich problémy III. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (755.28 KB) Děti a jejich problémy III. (Publikaci vydalo sdružení LINKA BEZPEČÍ) (.pdf - 755.28 KB)

Kyberšikana a její prevence - příručka pro učitele (Publikaci vydala občansko prospěšná společnost Člověk v tísni ve spolupráci s PPP Plzeň)

Publikace Kyberšikana a její prevence ke stažení (1060.69 KB) Publikace Kyberšikana a její prevence ke stažení (.pdf - 1060.69 KB)

Publikace Homofobie v žákovských kolektivech ke stažení (613.16 KB) Publikace Homofobie v žákovských kolektivech ke stažení (.pdf - 613.16 KB)

Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících (materiál o. s. Arkáda) (1775.30 KB) Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících (materiál o. s. Arkáda) (.pdf - 1775.30 KB)

Pravidla pro bezpečnější užívání internetu (materiál MŠMT) (55.97 KB) Pravidla pro bezpečnější užívání internetu (materiál MŠMT) (.pdf - 55.97 KB)

Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati - Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče (materiál o.s. Arkáda) (1624.06 KB) Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati - Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče (materiál o.s. Arkáda) (.pdf - 1624.06 KB)

Odkaz na jiné stránky Bezpečnost především…realistický přístup k dospívajícím a drogám (materiál Magistrátu hl.m.Prahy a Centra adiktologie Psychiatrické kliniky)

Kouření aneb závislost na tabáku – Informační a poradenská příručka (343.82 KB) Kouření aneb závislost na tabáku – Informační a poradenská příručka (.pdf - 343.82 KB) 

Slovníček termínů primární prevence

Slovníček ke stažení (277.96 KB) Slovníček ke stažení (.pdf - 277.96 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku