Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice

JVTP partneři (16.23 KB)


Jihočeský vědeckotechnický park

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) vznikl v roce 2008 výstavbou nové budovy, která je ve vlastnictví Jihočeské univerzity. JVTP je lokalizován přímo v akademickém kampusu Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích a je orientován na aktivity podporující vznik a růst firem, průmyslový výzkum a vývoj, komercionalizaci jeho výsledků. Klienty jsou především technologicky orientované subjekty s vazbou na JU a Biologické centrum AV ČR.

Cílový stav JVTP je užitná plocha 3000m2 laboratorních, poloprovozních a kancelářských prostor včetně technologického vybavení. Postup budování JVTP do podoby cílového stavu byl nastartován projektem: „I. etapa koncipování VTP České Budějovice". Realizátorem projektu (tj. investorem a příjemcem dotace ve výši cca 30 mil. Kč) je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu PROSPERITA, který byl součástí Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 - 2006. Dále poskytly prostředky Jihočeský kraj (5 mil. Kč) a statutární město České Budějovice (5 mil. Kč).

Realizací první etapy výstavby JVTP vznikly prostory o celkové ploše 600m2 pronajímané plochy (kanceláře, laboratoře, poloprovozní prostory, technické zázemí) a bylo pořízeno základní technologické vybavení. Tyto prostory jsou koncipovány především pro biotechnologické procesy, které jsou blízké zaměření Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v.v.i. Správcem první etapy JVTP se stala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP). Po dobu provozu JVTP získal JAIP mnoho zkušeností se správou tohoto prostředí, kterým prošlo již několik klientů.


JVTP kampus (63.50 KB)

Zdroj: archiv JAIP o.p.s.


V současné době probíhá realizace druhé etapy výstavby JVTP s názvem Rozvoj JVTP Etapa IIA. Realizátorem projektu (tj. investorem a příjemcem dotace ve výši cca 107 mil Kč) je společnost Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., která byla účelově založena Jihočeským krajem jakožto jediným akcionářem.

Projekt je spolufinancován z Operačního program podnikání a inovace - program Prosperita IV (neveřejná výzva). Výstupem projektu bude novostavba Jihočeského vědeckotechnického parku s užitnou plochou 3097 m2.

V první fázi realizace dojde nejprve k regeneraci brownfieldu formou demolice stávajících nemovitostí na pozemcích určených k zástavbě. V další fázi půjde o výstavbu II. etapy JVTP, jejíž realizací dojde ke komplexnímu cílovému uspořádání areálu JVTP a zároveň dojde k provoznímu propojení nové budovy se současnou.
Takto vznikne nové infrastrukturní prostředí pro vědecké týmy s aplikačně vývojovým technickým řešením, pro začínající podnikatele s vazbou na JU a další instituce terciárního vzdělávání v regionu, pro fungující technologické inovativní firmy a pro další firmy poskytující podpůrné a servisní služby především pro zasídlené firmy.
Nové prostředí bude plnit funkci inovačního podnikatelského centra, které bude disponovat vybavenými kancelářskými prostory, laboratořemi, poloprovozními halami a také zasedacími místnostmi o různé velikosti s cílem poskytovat služby především malým a středním inovativním podnikům, podporovat zakládání nových technologicky zaměřených firem, pomáhat při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování MSP do národních i evropských programů.


Vizualizace Rozvoj JVTP Etapa IIA

Zdroj: archiv JVTP, a.s. (vizualizaci zpracovala společnosr A+U Design, spol. s r.o.) (67.40 KB)

Zdroj: archiv JVTP, a.s. (vizualizaci zpracovala společnosr A+U Design, spol. s r.o.)


Loga OPPI, MPO a EU  (21.75 KB)
Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku