Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozpočet a závěrečný účet za rok 2009

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2009 byl dne 22. 6. 2010 schválen usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 229/2010/ZK-16.

Soubory ke stažení

Textová část (300.57 KB) Textová část (.pdf - 300.57 KB)

Příloha 1 - Přehled o plnění rozpočtu (272.95 KB) Příloha 1 - Přehled o plnění rozpočtu (.pdf - 272.95 KB)

Příloha 2 - Hospodářské výsledky zřizovaných organizací (289.84 KB) Příloha 2 - Hospodářské výsledky zřizovaných organizací (.zip - 289.84 KB)

Příloha 3 - Zpráva o majetku kraje (46.98 KB) Příloha 3 - Zpráva o majetku kraje (.pdf - 46.98 KB)

Příloha 4 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje (49.79 KB) Příloha 4 - Zpráva o hospodářské činnosti kraje (.pdf - 49.79 KB)

Příloha 5 - Příloha k roční účetní závěrce (113.66 KB) Příloha 5 - Příloha k roční účetní závěrce (.pdf - 113.66 KB)

Příloha 5 – Část Rozvaha-bilance (67.11 KB) Příloha 5 – Část Rozvaha-bilance (.pdf - 67.11 KB)

Příloha 5 - Část Výkaz zisku a ztráty (50.14 KB) Příloha 5 - Část Výkaz zisku a ztráty (.pdf - 50.14 KB)

Příloha 6 - Grantová a dotační politika (83.83 KB) Příloha 6 - Grantová a dotační politika (.pdf - 83.83 KB)

Příloha 7 - Informace o hospodaření nemocnic (35.34 KB) Příloha 7 - Informace o hospodaření nemocnic (.pdf - 35.34 KB)

Příloha 7.1 - Jihočeské nemocnice (619.57 KB) Příloha 7.1 - Jihočeské nemocnice (.pdf - 619.57 KB)

Příloha 7.2 - Nemocnice CB (1180.17 KB) Příloha 7.2 - Nemocnice CB (.pdf - 1180.17 KB)

Příloha 7.3 - Nemocnice CK (1350.92 KB) Příloha 7.3 - Nemocnice CK (.pdf - 1350.92 KB)

Příloha 7.4 - Nemocnice JH (910.51 KB) Příloha 7.4 - Nemocnice JH (.pdf - 910.51 KB)

Příloha 7.5 - Nemocnice PI (1808.36 KB) Příloha 7.5 - Nemocnice PI (.pdf - 1808.36 KB)

Příloha 7.6 - Nemocnice PT (1502.40 KB) Příloha 7.6 - Nemocnice PT (.pdf - 1502.40 KB)

Příloha 7.7 - Nemocnice ST (1518.96 KB) Příloha 7.7 - Nemocnice ST (.pdf - 1518.96 KB)

Příloha 7.8 - Nemocnice TA (935.22 KB) Příloha 7.8 - Nemocnice TA (.pdf - 935.22 KB)

Příloha 8 - Informace o hospodaření dalších osob (33.68 KB) Příloha 8 - Informace o hospodaření dalších osob (.pdf - 33.68 KB)

Příloha 8.1 - RERA (169.44 KB) Příloha 8.1 - RERA (.pdf - 169.44 KB)

Příloha 8.2 - Jč letiště (1035.36 KB) Příloha 8.2 - Jč letiště (.pdf - 1035.36 KB)

Příloha 8.3 - JCCR (998.12 KB) Příloha 8.3 - JCCR (.pdf - 998.12 KB)

Příloha 8.4 - JVTP (938.24 KB) Příloha 8.4 - JVTP (.pdf - 938.24 KB)

Příloha 9 - Informace o přezkoumání obcí a DSO (57.40 KB) Příloha 9 - Informace o přezkoumání obcí a DSO (.pdf - 57.40 KB)

Příloha 10 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje (2118.65 KB) Příloha 10 - Zpráva o přezkoumání hospodaření kraje (.pdf - 2118.65 KB)

Usnesení zastupitelstva (42.85 KB) Usnesení zastupitelstva (.pdf - 42.85 KB)


Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem kraje dne 22. 12. 2008.

Hlavní priority schváleného rozpočtu jsou:

 • kofinancování a předfinancování projektů pro čerpání strukturálních fondů Evropské unie,
 • oblast dopravní infrastruktury - opravy krajských silnic (II. a III. třídy) realizací projektu P1 a P2,
 • řešení zdravotnických poplatků,
 • podpora mateřských školek v rámci programu rozvoje kraje,
 • splátky úvěru Evropské investiční banky ve výši 175 000 000,- Kč,
 • pokrytí nákladů na činnost a provoz zřizovaných organizací.

Schválený objem příjmů rozpočtu činí 10 629 130 600 Kč a objem výdajů 11 090 930 600 Kč.


Soubory ke stažení

Textová část rozpočtu (231.47 KB) Textová část rozpočtu (.pdf - 231.47 KB)

Bilance příjmů a výdajů podle ORJ (25.50 KB) Bilance příjmů a výdajů podle ORJ (.xls - 25.50 KB)

Rozpočet příjmů a výdajů dle ORJ (465.00 KB) Rozpočet příjmů a výdajů dle ORJ (.xls - 465.00 KB)

Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím (53.00 KB) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím (.xls - 53.00 KB)

Dotace obcím ze SR (228.50 KB) Dotace obcím ze SR (.xls - 228.50 KB)

Rozdělení dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy obcím na rok 2009 (171.00 KB) Rozdělení dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy obcím na rok 2009 (.xls - 171.00 KB)

Příloha - sumář za školy (25.50 KB) Příloha - sumář za školy (.xls - 25.50 KB)

Příloha - školy okres České Budějovice (301.00 KB) Příloha - školy okres České Budějovice (.xls - 301.00 KB)

Příloha - školy okres Český Krumlov (150.50 KB) Příloha - školy okres Český Krumlov (.xls - 150.50 KB)

Příloha - školy okres Jindřichův Hradec (187.50 KB) Příloha - školy okres Jindřichův Hradec (.xls - 187.50 KB)

Příloha - školy okres Písek (163.00 KB) Příloha - školy okres Písek (.xls - 163.00 KB)

Příloha - školy okres Prachatice (112.00 KB) Příloha - školy okres Prachatice (.xls - 112.00 KB)

Příloha - školy okres Strakonice (230.50 KB) Příloha - školy okres Strakonice (.xls - 230.50 KB)

Příloha - školy okres Tábor (241.00 KB) Příloha - školy okres Tábor (.xls - 241.00 KB)

Příloha - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (27.50 KB) Příloha - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (.xls - 27.50 KB)

Příloha - PO v oblasti kultury (160.00 KB) Příloha - PO v oblasti kultury (.xls - 160.00 KB)

Příloha - PO v sociální oblasti (262.00 KB) Příloha - PO v sociální oblasti (.xls - 262.00 KB)

Příloha - PO v oblasti zdravotnictví (63.50 KB) Příloha - PO v oblasti zdravotnictví (.xls - 63.50 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku