Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru. Projekt byl realizován od září roku 2009 do listopadu roku 2010. Projekt byl rozdělen na část analytickou a návrhovou. V rámci analytické části byly provedeny rozsáhlé dopravně inženýrské průzkumy, byla provedena analýza stavebně a dopravně-technického stavu silniční sítě, a také dopravně bezpečnostní analýza nehodových lokalit. Hodnocení silniční sítě bylo provedeno formou multikriteriální analýzy. Podkladem multikriteriální analýzy byly výstupy z analytické části. Výstupem tohoto hodnocení bylo stanovení úseků s vysokou, střední a nízkou prioritou. Na základě hodnocení silniční sítě byla následně navržena konkrétní opatření jak investičního, tak i neinvestičního (opravy) charakteru na úsecích silniční sítě a rovněž byly stanoveny priority těchto opatření. Na hodnocené síti byly tedy stanoveny priority opatření jednak dle platné územně plánovací dokumentace a zároveň byly navrženy další (chybějící) opatření u kterých byla stanovena taktéž priorita realizace. Pro přehlednost a názornost propojení všech opatření na území kraje byla zároveň identifikována opatření jejichž investorem není Jihočeský kraj - opatření na nadřazené silniční síti (silnice ve správě ŘSD ČR) a opatření jiných investorů (opatření v souvislosti s výstavbou NJZ). Na základě výstupů projektu Koncepce byla stanovena předpokládaná finanční náročnost navržených opatření v jednotlivých časových horizontech a zároveň bylo vyčísleno čerpání těchto finančních prostředků v jednotlivých časových obdobích, které dle zadání projektu byly stanoveny do 7 let, 7 - 15 let a časový horizont nad 15 let.


Návrhová část

Optimalizace sítě JCK - Návrhová část (2055.39 KB) Optimalizace sítě JCK - Návrhová část (.pdf - 2055.39 KB)

Páteřní a základní síť

Páteřní a základní síť - stav (3419.91 KB) Páteřní a základní síť - stav (.pdf - 3419.91 KB)

Páteřní a základní síť - výhled (11175.44 KB) Páteřní a základní síť - výhled (.pdf - 11175.44 KB)

Kapacita komunikací

Kapacitni posouzeni napojení měst na dopravní síť (184.86 KB) Kapacitni posouzeni napojení měst na dopravní síť (.pdf - 184.86 KB)

Kapacity komunikací UKD (2646.42 KB) Kapacity komunikací UKD (.pdf - 2646.42 KB)

Bezpečnostní analýza

Dopravně nebezpečná mista a bodové dopravní závady (1912.31 KB) Dopravně nebezpečná mista a bodové dopravní závady (.pdf - 1912.31 KB)

Hodnoceni silniční sítě

Hodnoceni silniční sítě (3198.03 KB) Hodnoceni silniční sítě (.pdf - 3198.03 KB)

Návrh investičních a neinvestičních opatření

Návrh změn kategorií silnic (1891.33 KB) Návrh změn kategorií silnic (.pdf - 1891.33 KB)

Návrh změn oproti UPD a PS (3358.49 KB) Návrh změn oproti UPD a PS (.pdf - 3358.49 KB)

Návrh investičních opatření (3965.27 KB) Návrh investičních opatření (.pdf - 3965.27 KB)

Návrh oprav (1914.15 KB) Návrh oprav (.pdf - 1914.15 KB)

Neinvestiční opatření II. třídy vyhovující stav (21.68 KB) Neinvestiční opatření II. třídy vyhovující stav (.pdf - 21.68 KB)

Neinvestiční opatření II. třídy nevyhovující stav (19.88 KB) Neinvestiční opatření II. třídy nevyhovující stav (.pdf - 19.88 KB)

Neinvestiční opatření III. tridy vyhovující stav (19.09 KB) Neinvestiční opatření III. tridy vyhovující stav (.pdf - 19.09 KB)

Neinvestiční opatření III. třídy nevyhovující stav (18.35 KB) Neinvestiční opatření III. třídy nevyhovující stav (.pdf - 18.35 KB)

Neinvestiční opatření III. třídy havarijni stav (17.49 KB) Neinvestiční opatření III. třídy havarijni stav (.pdf - 17.49 KB)

Obce s rozšířenou působností

ORP Blatná (5776.86 KB) ORP Blatná (.pdf - 5776.86 KB)

ORP České Budějovice (9859.55 KB) ORP České Budějovice (.pdf - 9859.55 KB)

ORP Český Krumlov (6291.23 KB) ORP Český Krumlov (.pdf - 6291.23 KB)

ORP Dačice (4018.34 KB) ORP Dačice (.pdf - 4018.34 KB)

ORP Jindřichův Hradec (9061.43 KB) ORP Jindřichův Hradec (.pdf - 9061.43 KB)

ORP Kaplice (4437.15 KB) ORP Kaplice (.pdf - 4437.15 KB)

ORP Milevsko (8931.59 KB) ORP Milevsko (.pdf - 8931.59 KB)

ORP Písek (7967.11 KB) ORP Písek (.pdf - 7967.11 KB)

ORP Prachatice (7952.34 KB) ORP Prachatice (.pdf - 7952.34 KB)

ORP Soběslav (10309.03 KB) ORP Soběslav (.pdf - 10309.03 KB)

ORP Strakonice (6174.89 KB) ORP Strakonice (.pdf - 6174.89 KB)

ORP Tábor (8366.39 KB) ORP Tábor (.pdf - 8366.39 KB)

ORP Třeboň (7011.33 KB) ORP Třeboň (.pdf - 7011.33 KB)

ORP Trhové Sviny (6957.32 KB) ORP Trhové Sviny (.pdf - 6957.32 KB)

ORP Tyn n Vltavou (10659.89 KB) ORP Tyn n Vltavou (.pdf - 10659.89 KB)

ORP Vimperk (3775.57 KB) ORP Vimperk (.pdf - 3775.57 KB)

ORP Vodňany (10448.03 KB) ORP Vodňany (.pdf - 10448.03 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku