Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Jazykové verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Evropský region Dunaj - Vltava

logo (8.81 KB)

Regiony na hranici tří států - Rakouska, Spolkové republiky Německo a České republiky již více než 17 let intenzívně spolupracují a snaží se, aby postupně mizely hranice mezi těmito zeměmi, jejich jednotlivými regiony i občany a aby se tak upevnila pozice společného regionu v srdci Evropy.

V popředí spolupráce vždy stála podpora dobrých sousedských vztahů. Utvářely se různé příhraniční sítě a vzrůstala tak atraktivita regionů. Díky tomu jsme se také přiblížili cíli - vytvořit společný evropský region jako platformu pro efektivní spolupráci, jehož hlavní metou je další zlepšení sousedských vztahů, rozvoj přeshraničních sítí, zlepšení podmínek pro život a zvýšení atraktivity regionu.

Cílem vznikajícího přeshraničního regionu je sociálně, ekonomicky a ekologicky vyvážený životní prostor, který se v kontextu jiných přeshraničních regionů Evropy, bude prezentovat jako sebevědomý a dobře prosperující region.

Oficiální stránky projektu:

http://www.evropskyregion.cz/cs/

 


Nositeli projektu jsou:

 

Soubor ke stažení (41.07 KB)


Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

loga (17.27 KB)


Podrubrika Aktuální stav projektu

Podrubrika Analýza sítí a struktur

Podrubrika Analýza potenciálů

Podrubrika Strategický rámec pro Evropský region Dunaj - Vltava

Podrubrika Území Evropského regionu Dunaj - Vltava

Podrubrika Fotodokumentace

Creative Commons       Copyright (C) 2016 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku