Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Oficiální internetový portál Jihočeského kraje.

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Formuláře a tiskopisy ke stažení

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně tzv. přeregistrací:

Tiskopisy lze využít, ale nejsou závazné, jedná se pouze o navržené vzory, nikoliv právně závazné formuláře.

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – tzv. přeregistrace (171.44 KB) Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb – tzv. přeregistrace (.zip - 171.44 KB)

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (492.33 KB) Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (.zip - 492.33 KB)


Vzory návrhů na konání výběrového řízení:

Návrh zdravotní pojišťovny na konání výběrového řízení

Návrh ke stažení (27.00 KB) Návrh ke stažení (.doc - 27.00 KB)

Návrh obce na konání výběrového řízení

Návrh ke stažení (27.00 KB) Návrh ke stažení (.doc - 27.00 KB)

Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo mu byla vydána registrace nestátního zdravotnického zařízení)

Návrh ke stažení (46.00 KB) Návrh ke stažení (.doc - 46.00 KB)

Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče)

Návrh ke stažení (53.50 KB) Návrh ke stažení (.doc - 53.50 KB)


Vzory přihlášek do výběrového řízení:

Přihláška do výběrového řízení (uchazeče, kterým je poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru).

Přihláška ke stažení (21.70 KB) Přihláška ke stažení (.docx - 21.70 KB)

Přihláška do výběrového řízení (uchazeč, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče).

Přihláška ke stažení (55.00 KB) Přihláška ke stažení (.doc - 55.00 KB)Žádost o předání zdravotnické dokumentace

Žádost ke stažení (36.00 KB) Žádost ke stažení (.doc - 36.00 KB)


Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Webmaster        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku